Tarihte Bugün! 6 Şubat Tarihinde Yaşananlar..

Tarih
Tarihte Bugün! 6 Şubat Tarihinde Yaşananlar.. 1-) Babası II. Ahmed’in ölümü üzerine II.Mustafa 22.Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı (1695) 2-) Günümüzde ABD’nin Kuzey eyaletlerinden biri...
EMOJİLE

Tarihte Bugün! 6 Şubat Tarihinde Yaşananlar..

1-) Babası II. Ahmed’in ölümü üzerine II.Mustafa 22.Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı (1695)

2-) Günümüzde ABD’nin Kuzey eyaletlerinden birisi olan Massachusetts altıncı eyalet olarak ABD’ye katıldı (1788)

3-) Osmanlı açısından son derece ağır şartları içerisinde barındıran Mondoros Mütarekesine karşı direniş örgütü ”Felah-ı Vatan Grubu” kuruldu. (1920)

4-) 2022 yılı itibariyle 70 yıldan beri görevde II.Elizabeth İngiltere Kraliçesi oldu. (1952)

5-) Basın suçlarına sadece sivil mahkemelerin bakmasını öngören kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Kanun gereği, gazeteciler artık Askeri Mahkemelerde yargılanmayacaklar. (1953)