Tarihte Bugün! 4 Mart Tarihinde Yaşananlar..

Tarih
Tarihte Bugün! 4 Mart Tarihinde Yaşananlar.. 1-) Düşük ayarlı para ve alınamayan maaşlar için ayaklanan askerler, IV. Mehmed’in onayıyla bazı saray ağalarını idam ettirdiler. (1656) 2-) 17 Şubat...
EMOJİLE

Tarihte Bugün! 4 Mart Tarihinde Yaşananlar..

1-) Düşük ayarlı para ve alınamayan maaşlar için ayaklanan askerler, IV. Mehmed’in onayıyla bazı saray ağalarını idam ettirdiler. (1656)

2-) 17 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ve yeni kurulmak üzere olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomi sistemini belirleyecek İzmir İktisat Kongresi nihayete erdi. Bu kongrede bazı teşebbüslerin devlet eliyle, bazı teşebbüslerin özel müteşebbisler tarafından gerçekleştirildiği ‘’karma ekonomik sistem’’ kabul edildi. (1923)

3-) Erken Cumhuriyet döneminde hükümete olağanüstü yetkiler veren ‘’Takrir-i Sükun’’ kanunu kabul edildi. (1925)

4-) İstanbul Üniversitesi’nde açılan ”İnkılap Tarihi Enstitüsü”nde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayur verdi. (1934)

5-) CHP Gençlik Kolları bildirisinde, başını Turhan Feyzioğlu’nun çektiği “Sekizler”in partiden çıkarılması istendi. (1967)

Turhan Feyzioğlu Türkiye siyasetinin oldukça önemli isimlerinden birisidir. 1922 Yılında Kayseri’de doğan Feyzioğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini İngiltere’de anayasa hukuku alanında tamamlamıştır. 1955 yılında en genç profesör (tam 33 yaşındayken) ünvanını alan Feyzioğlu, 1956’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dekan olmuştur. 1960 darbesinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne getirilmiştir. Aktif siyasi hayata 1957 yılında CHP’den Sivas Milletvekili olarak atılmıştır. Siyasi görüş olarak ”Kemalist” ve ”Ulusalcı” bir düşünce yapısına sahip olan Feyzioğlu 1960’ların ortalarında Bülent Ecevit öncülüğünde CHP’yi devletçi çizgiden çıkartıp merkez solda konumlandırmak isteyen ”ortanın solu” akımını başlarda desteklese de partinin sosyalist bir çizgiye kaydığı gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmıştır. CHP içerisinde Kemalist ve Ulusalcı kesimin temsilciliğini yapan Feyzioğlu bu gelişmeden rahatsız olmuş olup 47 CHP’li milletvekili ve senatörü yanına alarak 1967 yılında Milli Güven Partisini kurmuştur. MGP 1973’te CHP’den istifa eden bir başka isim olan Kemal Satır tarafından kurulan Cumhuriyetçi Parti ile birleşerek Cumhuriyetçi Güven Partisini kurmuştur. Cumhuriyetçi Güven Partisi o dönemde en önemli sağ partilerin kurduğu Milli Selamet Partisi, Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 1975 yılında I.Milliyetçi Cephe hükümetine katılmış, Turhan Feyzioğlu bu hükümette Başbakan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bir takım CGP’li isimlerde Milliyetçi Hükümeti bünyesinde muhtelif görevler üstlenmiştir.