Tarihte Bugün! 30 Mayıs Tarihinde Yaşananlar…

Tarih
1-) Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey’i (Çelebi) İstanbul’a ilk belediye başkanı olarak atadı. (1453)   2-) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi’ni kurdu. (1453)   3-) O...
EMOJİLE

1-) Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey’i (Çelebi) İstanbul’a ilk belediye başkanı olarak atadı. (1453)

 

2-) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi’ni kurdu. (1453)

 

3-) Osmanlı Devleti, Fransa ile kapitülasyon antlaşması yaptı. (1740)

 

4-) Andrew Jackson, Charles Dickinson adında birini karısına hakaret ettiği için yaptıkları düelloda öldürdü. Andrew Jackson, o tarihte henüz ABD Başkanı olmamıştı. (1806)

 

5-) Osmanlı Padişahı Abdülaziz, 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirildi. Yerine yeğeni V. Murat geçti. (1876)

 

6-) Cafer Tayyar Eğilmez’e, Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti’nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi. (1920)

 

7-) Fransa ve TBMM Hükûmeti arasında geçici bir ateşkes imzalandı. TBMM’nin kazandığı askerî başarılar ve diplomatik zaferler sonrası, Fransa ile Sakarya Zaferi’nden sonra Ankara Antlaşması imzalandı. (1920)

 

😎 Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal’e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazı ile Ordu’ya bağışladı. (1921)

 

9-) 30 Mayıs Olayı gerçekleşti ve bu olay, o güne değin Çin’de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri oldu. (1925)

 

10-) 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra sivil yönetime geçildiğinde, İsmet İnönü Başkanlığında kurulan ilk koalisyon Hükûmeti olan CHP-AP ortaklığı, Başbakan İsmet İnönü’nün istifasıyla sona erdi. (1962)