Tarihte Bugün! 3 Temmuz Tarihinde Yaşananlar…

Tarih
1-) Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol İmparatorluğu’na yenilmesiyle ve Moğol tabiiyetine girmesiyle sonuçlanan Kösedağ Muharebesi gerçekleşti. (1243) 2-) Fransa Kralı IX. Louis, 7. Haçlı ...
EMOJİLE

1-) Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol İmparatorluğu’na yenilmesiyle ve Moğol tabiiyetine girmesiyle sonuçlanan Kösedağ Muharebesi gerçekleşti. (1243)

2-) Fransa Kralı IX. Louis, 7. Haçlı seferi sırasında Mısır’da Memluk Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. (1250)

3-) Altın Orda Hanı Uluğ Muhammed Han tarafından gerçekleştirilen Moskova Kuşatması başladı. (1439)

4-) Midilli, Osmanlılar tarafından alındı. (1462)

5-) Rusya’da askerler genel greve giden altı binden fazla işçiyi öldürdü. (1905)

6-) Kolağası Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin de onayı ile Makedonya’da Ohri yakınındaki dağlara çıkarak, II. Meşrutiyet’in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri oldu. (1908)

7-) Türkiye ile Fransa arasında Antakya’da Türk-Fransız Askerî Antlaşması imzalandı. Hatay’ın toprak bütünlüğünü korumak ve yapılacak olan seçimlerin sayım ve denetimini sağlamak için 2500 Türk ve 2500 Fransız askerî görevlendirildi. Türk askerî birlikleri 5 Temmuz’da Hatay’a girdi. (1938)

😎 Denizbank’ın işlerini Denizyolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü üstlendi. (1939)

9-) Orman Koruma Kıtaları’nın görevlerine ait nizamname çıktı. (1939)

10-) Türkiye’deki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin mülkiyeti Türkiye’ye geçti. (1969)