Tarihte Bugün! 28 Şubat Tarihinde Yaşananlar..

Tarih
Tarihte Bugün! 28 Şubat Tarihinde Yaşananlar.. 1-) Osmanlı Devleti’nde Islahat Fermanı ilan edildi.  Osmanlı açısından “en uzun yüzyıl” olarak bilinen 19.yüzyılda imparatorluk siyasi...
EMOJİLE

Tarihte Bugün! 28 Şubat Tarihinde Yaşananlar..

1-) Osmanlı Devleti’nde Islahat Fermanı ilan edildi.  Osmanlı açısından “en uzun yüzyıl” olarak bilinen 19.yüzyılda imparatorluk siyasi, sosyal, iktisadi açısından çok büyük ve zorlu krizler içerisine girmiş olup, büyük toprak kayıpları yaşamıştır. Devleti içerisine düştüğü kaotik durumdan kurtarabilmek, Avrupalı devletlerin desteğini almak, 1853 Kırım savaşına müteakiben imzalanan Paris anlaşmasında daha çok kazanım elde etmek için Sultan Abdulmecid’in en iyi devlet adamlarından birisi olan Sadrazam Mehmed Emin Ali Paşa tarafından “Islahat Fermanı” ilan edilmiştir. Bu fermana göre Müslüman ve Gayrimüslim tebaa eşit kabul edilmiş, Gayrimüslimlerin askerlik yapmamalarına mukabil alınan cizye vergisi kaldırılmış ve yine Gayrimüslimlere memur olma ve harbiyelere girme hakkı tanınmıştır. Ayrıca bu ferman ile birlikte Avrupa devletlerinin Osmanlı ekonomisi üzerinde ki etkisi çok daha fazla artmıştır. (1856)

2-) Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması “Balkan Paktı” imzalandı. (1953)

3-) Amerika Birleşik Devletleri başkanı Richard Nixon’ın Çin’e düzenlediği resmî ziyaret sona erdi. Burada Mao Zedong’la da görüşen Nixon, Çin’i ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. (1972)

4-) Irak müttefiklerle ateşkes antlaşması imzaladı. Irak’ın 6 ay 25 gün süren Kuveyt’i işgali son buldu. (1991)

5-) Milli Güvenlik Kurulu muhtıra verdi; Milli Güvenlik Kurulu’nun 1997’de yaptığı toplantıda laik devlet ilkesine aykırı hareketlerin arttığına dikkat çekilerek Refahyol hükümetine bir dizi önlem önerildi. Bu toplantı MGK’nın tarihinin en uzun toplantısı oldu. 8.5 saat sürdü. (1997)