Tarihte Bugün! 21 Temmuz Tarihinde Yaşananlar…

Tarih
1-) Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik Cumhuriyeti arasında Pasarofça Antlaşması imzalandı. (1718) 2-) Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. (1774) ...
EMOJİLE

1-) Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik Cumhuriyeti arasında Pasarofça Antlaşması imzalandı. (1718)

2-) Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. (1774)

3-) Trans Sibirya Demiryolu tamamlandı. (1904)

4-) II. Abdülhamid’e Yıldız Camii önünde Ermeniler tarafından suikast girişiminde bulunuldu. II. Abdülhamid, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile ayaküstü konuşması sebebiyle, arabadan uzakta olduğundan suikastten yara almadan kurtuldu. (1905)

5-) Türk Birlikleri, Edirne’yi Bulgar işgalinden kurtardı. (1913)

6-) İttihat ve Terakki önderlerinden Cemal Paşa, Tiflis’te Ermeniler tarafından öldürüldü. (1922)

7-) Türkiye’de ilk çok partili seçimler yapıldı. CHP 395, DP 64 Milletvekili kazandı. (1946)