Tarihte Bugün! 20 Mayıs Tarihinde Yaşananlar

Tarih
Tarihte Bugün! 20 Mayıs Tarihinde Yaşananlar.. 1-) Haiti Devriminde yer almış Haitili devrimci önder ve yönetici, François-Dominique Toussaint L’Ouverture Cap-Français Haiti’de dünyaya gel...
EMOJİLE

Tarihte Bugün! 20 Mayıs Tarihinde Yaşananlar..

1-) Haiti Devriminde yer almış Haitili devrimci önder ve yönetici, François-Dominique Toussaint L’Ouverture Cap-Français Haiti’de dünyaya geldi. (1743)

2-) II. Abdülhamit’i devirmek ve Çırağan Sarayı’nda tutulan V. Murat’ı tahta çıkarmak amacıyla, Çırağan Baskını’nı düzenleyen gazeteci Ali Suavi öldürüldü. (1878)

3-) Küba, ABD’den bağımsızlığını kazandı, Tomás Estrada Palma ülkenin ilk Başkanı oldu. (1902)
1492’de Kristof Kolomb’un Amerika kıtasını keşfinden sonra Latin Amerika ve Karayiplerin önemli bir kısmını ”İspanyol Amerikası” adıyla sömürgeleştiren İspanya, 19.yüzyılın sonlarına gelindiğinde Amerika kıtasında ki tüm sömürgelerini kaybetmiş ve elinde sadece Küba’yı tutabilmişti. 1895’ten itibaren Küba’da başlayan bağımsızlık mücadeleleri ile İspanyol sömürge yönetimi zor günler geçirmekteydi. 1898 yılında ABD donanmasının Küba’daki Amerikan vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla yolladığı USS Maine isimli gemi bilinmeyen bir neden ötürü battı. Bu gelişme üzerine 24 Nisan’da İspanya, 25 Nisan’da ABD karşılıklı olarak savaş ilanında bulundular. 25 Nisan’da başlayıp 12 Ağustos’a dek devam eden bu savaş süresince İspanyol birlikleri o dönem Amerika kıtasının Jandarması konumunda bulunan ABD’nin ordusu ile baş edemez ve ağır kayıplar vererek savaşı kaybetti. Bu savaşa müteakiben ABD ilk kez küresel ve hegomonik bir güç olarak tarih sahnesine çıktı. İspanya ABD ile giriştiği savaşı kaybetmesine müteakiben batı yarım küredeki son sömürgesi Küba’yı, 1565’ten 1898’e dek 333 yıl kesintisiz olarak idaresinde tuttuğu Filipinler’i, yine kendi idaresinde olan Porto Riko’yu kaybetti. İspanyol idaresi sonrasında bahsi geçen bölgelerde oluşan güç boşluğu Amerika tarafından dolduruldu. Filipinler Amerikan idaresini kabul etmeyip ABD ile 1899-1913 yılları arası bağımsızlık savaşına girmiş olsa bile bu savaşı kaybetti. Bu durum Filipinler’de kurulan Birinci Cumhuriyet’in yıkılmasıyla sonuçlandı. ABD Filipinler’de savaşarak otoritesini tesis etmiş olsa bile Küba ve Porto Riko’da herhangi bir direnişle karşılaşmaksızın otoritesini tesis etti. 1902 yılında Küba bağımsız bir ülke olarak dünya siyasetinde yerini almış olsa bile ABD tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulan ve ”platt yasası” adlı bir yasa Küba’nın bağımsızlığını kısıtlamış olup, ABD otoritesini daha da artmasına sebebiyet verdi. Bu yasa ABD’ye gerekli gördüğü zaman Küba’ya müdahale etme, Küba’da üsler kurma, kendi izni olmaksızın başka bir ülkenin Küba’da faaliyet göstermesini men etme hakkını verdi.

4-) Türk Hava Yolları kuruldu. (1933)

5-) Karadeniz Teknik Üniversitesi, 6594 sayılı kanunla Trabzon’da kuruldu. KTÜ, Türkiye’nin İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitesidir. (1955)