Tarihte Bugün! 1 Temmuz Tarihinde Yaşananlar…

Tarih
1-) Osmanlı Orduları’nın Viyana taarruzu başladı. (1683) 2-) 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü; yerine I. Mahmud geçti. (1736) 3-) Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa sadrazam oldu. (1752) 4-) Pa...
EMOJİLE

1-) Osmanlı Orduları’nın Viyana taarruzu başladı. (1683)

2-) 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü; yerine I. Mahmud geçti. (1736)

3-) Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa sadrazam oldu. (1752)

4-) Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecid geçti. (1839)

5-) Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere, geçici olarak Birleşik Krallık’a devredildi. (1878)

6-) Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması, St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı. (1881)

7-) Kandilli Rasathanesi kuruldu. (1911)

😎 Ankara’da subay yetiştirilmek üzere “Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı” açıldı. (1920)

9-) İlk piyango, Türk Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi. (1925)

10-) Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen “Kabotaj Kanunu” yürürlüğe girdi. (1926)