Tarihte Bugün! 1 Kasım Tarihinde Yaşananlar…

Tarih
1-) Tarihteki ilk hava saldırısı gerçekleşti: (Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya Krallığı tarafından Osmanlı İmparatorluğu’na karşı). (1911)   2-) İzmir’in ilk kulübü Karşıyaka Muar...
EMOJİLE

1-) Tarihteki ilk hava saldırısı gerçekleşti: (Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya Krallığı tarafından Osmanlı İmparatorluğu’na karşı). (1911)

 

2-) İzmir’in ilk kulübü Karşıyaka Muaresei Bedeniye Kulübü, yani bugünkü adıyla Karşıyaka Spor Kulübü kuruldu. (1912)

 

3-) Ali Fethi Bey (Okyar), Minber gazetesini yayımlamaya başladı. (1918)

 

4-) İttihat ve Terakki Fırkası kendini feshederek Teceddüt Fırkası adıyla yeni bir parti kurulmasına karar verdi. (1918)

 

5-) 623 yıl süren Osmanoğulları saltanatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararıyla sona erdi. (1922)

 

6-) Gazi Mustafa Kemal 2. kez cumhurbaşkanlığına seçildi. (1927)

 

7-) Yeni Türk alfabesine ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. (1928)

 

😎 Cezayir’de Fransız işgaline karşı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) kuruldu ve Cezayir Bağımsızlık Savaşı başladı. (1954)

 

9-) Macaristan Varşova Paktı’ndan çekildiğini açıkladı. Başbakan Imre Nagy Macaristan’ın tarafsız bir devlet olarak tanınmasını istedi. (1956)

 

10-) Millî İstihbarat Teşkilatı ile ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidilerek, 2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu” çıkarıldı. (1983)