TARİH ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Tarih
Konularına Göre: Genel Tarih: Yazılan herhangi bir tarih, bir­den fazla devlet veya milletin hayatını ilgilendiriyorsa bu bir genel tarihtir. Özel Tarih (Milli): Yazılan herhangi bir tarih, tek bir mi...
EMOJİLE
  1. Konularına Göre:

Genel Tarih: Yazılan herhangi bir tarih, bir­den fazla devlet veya milletin hayatını ilgilendiriyorsa bu bir genel tarihtir.

Özel Tarih (Milli): Yazılan herhangi bir tarih, tek bir milletin veya devletin yaşamını konu alıyorsa bu bir özel tarihtir.

NOT: Genel ya da Özel Tarih; Siyasi, Uygarlık ve Ekonomi olmak üzere üç çeşit yazılabilir

  1. Yazılış Şekillerine Göre:

Hikayeci (Öykücü) Tarih: Neden-sonuç iliş­kisi ile yer ve zamana bağlı kalmadan yazılan tarihlerdir. Bilimsel değeri yoktur. Amacı, tarih okumayı sevdirmektir.

Öğretici Tarih: Tarihsel olaylar, duygusal yönleriyle ele alınır. Topluma milli ve ahlaki değerler kazandırılmaya çalışılır. Amacı, okuyanı etkilemektir.

Sosyal Tarih: Tarihsel olayların sadece sosyal yönleri ele alınarak yazılır.  Kronik Tarih: Olaylar tarihsel sıraya konularak yazılır. Olaylar arasında bağlantı kurulmaz

Neden-Nasılcı Tarih: Tarihsel olaylar   ne­den-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman gösterilerek yazılır. Bilimsel tarih yazıcılığıdır.

TARİHİN DEVİRLERE AYRILMASI:  Tarih, yazının icadı ile başlar. Yazının, MÖ 3500′ lerde Sümerler tarafından bulunduğu bilinmektedir. Yazı’nın bulunmasından önceki döneme Tarih ön­cesi Devirler (Prehistorik), yazının bulunmasından sonraki döneme de Tarih Devirleri denilir.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…