Son Meclis-İ Mebusan Ve Misak-I Milli Kararları

Tarih
Son Meclis-İ Mebusan Ve Misak-I Milli Kararları; Amasya görüşmelerinde alınan karar gereğince seçimler yapıldı. *Müdafaa-i Hukuk adayları beklenenin üstünde başarı kazandılar.*Mustafa Kemal Erzurum mi...
EMOJİLE

Son Meclis-İ Mebusan Ve Misak-I Milli Kararları;

Amasya görüşmelerinde alınan karar gereğince seçimler yapıldı.

*Müdafaa-i Hukuk adayları beklenenin üstünde başarı kazandılar.*Mustafa Kemal Erzurum millet vekili seçildi.

*Ancak meclis anadolu da değil İstanbul da toplanacaktır. Bu nedenle Mustafa Kemal İstanbul’a gidecek ARMH millet vekillerini Ankara da toplandı ve bazı kararlar alındı.

*Alınan kararlara göre Meclis-i Mebusan da Müdafaa-i Hukuk grubu kurulacak ve Mustafa Kemal melis başkanı seçilecektir.

*Son Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920 tarihinde toplandı.

*Meclis-i Mebusan da Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulamadı yerine Felah-ı Vatan Grubu kuruldu ise de Mustafa Kemal meclis başkanı seçilemedi.

*Ancak Felah-ı Vatan Grubunun çalışmaları sonucu Hisak-ı Milli Kararları kabul edildi. 28 Ocak 1920

*Misak-ı Milli kararlarına göre; mondros ateşkes anlaşmasının imzalandığı tarihte, Osmanlı askerleri tarafından korunan sınırlar içinde ”Vatan bir bütündür. Kapitilasyonlar kaldırılacaktır. İstanbul’un ve boğazların güvenliği sağlandıktan sonra ilgili devletlerin görüşleri alınarak boğazlar dünya ticaretine açılacaktır.

Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arapların yaşadığı bölgelerin geleceğinin belirlenmesi için halk oyuna başvurulacaktır. Komşu ülkelerde ki Müslümanların aynı haklardan yararlanması şartıyla ülkemizdeki azınlıkların hakları tanınacaktır.

*Bu kadar cesur kararların alınması üzerine itilaf devletleri İstanbul’u işgal ettiler (16 Mart 1920) ve önde gelen muhalifleri Malta Adasına sürgüne gönderdiler.

*İstanbul’un işgal edilip meclisin kapatılması üzerine temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara da bir meclisin toplanacağını ilan etti.

SEVR BARIŞ ANLAŞMASI

*Paris Barış Konferasında anlaşma yapılan devletler arasında Osmanlı Devleti yoktu. Çünkü Osmanlı Devletinin pay edilmesi İtilaf Devletleri arasında ihtilafa neden oldu.

*İtalya’nın Sanremo şehrinde bir araya gelen itilaf devletleri Osmanlı Devleti ile yapılacak anlaşmanın esaslarını belirlediler. Ancak davet edilen Osmanlı temsilcisi bu ağır anlaşmayı imzalamayı kabul etmedi.

*Bunun üzerine İngiliz ve Yunan kuvvetleri karşı saldırıya  geçtiler. Yunanistan; Doğu Trakya ve Bursa’yı işgal etti.

*Bunun üzerine Osmanlı Devleti sevr anlaşmasını imzaladı.

*Anlaşmanın geçerli olabilmesi için hükümdar tarafından onaylanması meclis tarafından kabul edilmesi gerekiyordu ancak o sırada meclis kapalıydı. Bu nedenle anlaşmanın onaylanması için saltanat şurası toplandı ve 1 kişi hariç katılanlar anlaşmayı onaylandı ancak anlaşma padişah tarafından onaylanmamıştır.

*Sevr anlaşması ile kapitilasyonlar yeniden kabul ediliyor. Osmanlı ordusu 50.000 kişiye düşürülüyor, gemi sayımız ise 13 olarak kabul ediliyordu.

*İstanbul isyan çıkmaması şartıyla Osmanlı’ya bırakılıyordu ancak boğazların yönetimi ayrı bir bütçesi ve bayrağı olan uluslararası boğazlar komisyonuna bırakılıyordu. Komisyonun başkanı da bir avrupalı olacaktı.

*Arabistan ve Irak İngiltere’ye, Suriye ve Lübnan Fransa’ya, Antalya ve Konya İtalya’ya, Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlılara bırakılacaktı.

*TBMM bu anlaşmayı imzalayanları idam cezasına çarptırmıştır.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından)