Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlanı

Tarih
Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlanı; SALTANATIN KALDIRILMASI *İtilaf devletleri ile imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Kurtuluş Savaşının silahlı mücadele bölümü sona erdi ve barış görü...
EMOJİLE

Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlanı;

SALTANATIN KALDIRILMASI

*İtilaf devletleri ile imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Kurtuluş Savaşının silahlı mücadele bölümü sona erdi ve barış görüşmeleri dönemi başladı.

*İtilaf devletleri görüşmelere hem İstanbul hem de Ankara hükümetlerini davet etti.

*İstanbul hükümeti görüşmelere ortak bir heyet göndermeyi teklif etti. Bunun üzerine BMM saltanatı kaldırdı. (1 Nisan 1922)

*Son padişah Sultan Vahideddin 1922 tarihinde İstanbul’u terk etti ve Abdülmecid Efendi halifeliğe getirildi.

CUMHURİYETİN İLANI

*Mustafa Kemal’in anadoluya geçişinden itibaren yayınlanan belgelerde Cumhuriyet fikrini rahatlıkla takip edebiliriz.

*Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresinin aldığı kararlar arasında milli egemenlik vurgusu oldukça barizdir.

*23 Nisan 1920 tarihinde açılan meclise BMM denilmesinin sebebide Cumhuriyet fikridir.

*Saltanatın kaldırılmasından sonra fiilen Cumhuriyet yönetimi vardı.

*Bu dönemde meclis hükümeti modeli uygulanıyordu. Partiler yoktu. Bakanlar millet vekilleri arasından seçiliyordu. Meclis başkanı ise başbakan görevini ifade ediyordu.

*13 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent yapıldı.

*Bu sırada bir hükümet bunalımı doğdu ve başbakan Fethi Okyar istifa etmesine rağmen bunalım aşılamadı.

*Mustafa Kemal hükümet krizini aşmak amacıyla arkadaşlarını topladı ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan etti.

*Mustafa Kemal cumhurbaşkanı, İsmet İnönü ise başbakan seçildi.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından