Osmanlı Taşra İdaresinin Özellikleri

Tarih
EYALET Salyaneli Eyalet   *Tımar sistemi uygulanmaz ve vergiler iltizam usulüne göre alınırdı.*Eyalet gelirleri buradaki görevlilerin maaşları çıktıktan sonra merkeze gönderilirdi. Salyenesiz eyalet *...
EMOJİLE

EYALET

Salyaneli Eyalet   *Tımar sistemi uygulanmaz ve vergiler iltizam usulüne göre alınırdı.*Eyalet gelirleri buradaki görevlilerin maaşları çıktıktan sonra merkeze gönderilirdi.

Salyenesiz eyalet *Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdi.*Tahrir defterlerinin tutulması, tımarların teftiş edilmesi bu eyaletlerde merkeze bağlılığı kuvvetlendirirdi.

İMTİYAZLI HÜKÜMETLER

*Osmanlı Devletinin hakimiyetini kabul ederlerdi.*İç işlerinde serbest , özel statülü birimlerdi.*İdareciler, devlet tarafından seçilirdi.*Vergi verirler ve gerektiğinde seferlere asker gönderirlerdi.*Hicaz, diğerlerinden farklı bir statüye sahipti(Vergi ve asker göndermezdi).

Osmanlı taşra teşkilatı büyükten küçüğe doğru beylerbeyi tarafından idare edilen eyaletler, sancaklar, kazalar ve kazalara bağlı köylerden oluşmaktadır.Devletin taşradaki en yetkili temsilcisi, ataması padişah tarafından yapılan “beylerbeyi” idi. Başlangıçta eyaletlerin askeri işlerinden sorumlu olan beylerbeyi, zamanla mülki amir durumuna geldi.Beylerbeyi hizmetleri karşılığında kendisine tahsis edilen “Has” lardan devletin belirlediği ölçüde vergi alırdı. Eyaletin merkezinde “Paşasancağı” da  denilen yerde oturur ve burayı yönetirdi. Bulunduğu eyalette sadece mülki amir durumundaydı. Yargı yetkisi merkezden yollanan Kadı’ya, mali yetkisi Defterdara aitti.Kazalarda sivil ve adli işlerden sorumlu olan kadıalr merkezden atanırdı. Aynı zamanda kazanın belediye işleri de kadılar tarafından yürütülürdü.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…