ORHAN BEY DÖNEMİ (1324-1362) SİYASİ TARİHİ

Tarih
1)- Bursa’nın alındı(1326) 2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) yapıldı. 3)- İznik ve Kocaeli fethedildi. 4)- Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı. 5)- Rumeli’ye geçildi   1)- ...
EMOJİLE

1)- Bursa’nın alındı(1326)

2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329) yapıldı.

3)- İznik ve Kocaeli fethedildi.

4)- Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı.

5)- Rumeli’ye geçildi

 

1)- Bursa’nın fethi: Osman Gazi döneminde başlayan kuşatma(1315) tekfurun şehri teslimiyle son buldu.(1326)

 

2)- Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329):

Sebep: Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik’i kuşatmaları

Savaş: Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapıldı (1329)

Sonuçları ve Önemi:Bir  Bizans  imparatoru  ile  Osmanlı  beyini  karşı  karşıya  getiren ilk  savaş . O güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.

 

3)- İznik ve Kocaeli’nin Fethi: Maltepe savaşından sonra İznik (1331), ve  İzmit (1337) fethedildi .Kocaeli yarımadasının fethi büyük ölçüde tamamlandı.

 

4)- Karesioğulları Beyliğinin Alınması: Karesi Bey’in ölümüyle, oğulları arasındaki taht kavgasından yararlanan Orhan Bey bu beyliği Osmanlı sınırlarına kattı.

Önemi:

a)- Osmanlılar karesi topraklarına sahip olarak, Marmara kıyılarına ve Çanakkale boğazına ulaştılar.

b)- Osmanlılar Karesi Donanmasına sahip oldular.

c)- Hacı İlbey, Evrenus Bey, Ece Halil gibi değerli Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdiler.

 

5)- Rumeli’ye Geçiş:

Rumeli’ye Geçişi Kolaylaştıran Sebepler:

a)- Osmanlıların Karesi topraklarına ve Donanmasına sahip olması.

b)- Osmanlıların Hırıstiyanlara ait topraklara sahip olma ideali (Gaza).

c)- Türkmenlere Yurt bulma ihtiyacı.

d)- Bizans’ın Balkan milletlerine karşı Orhan Beyden yardım istemesi.

 

OLAY: Bizans İmparatoru Kantakuzen Edirne’yi kuşatan Sırp ve Bulgarlara karşı Orhan Bey’den yardım istedi. Orhan Bey bunun üzerine oğlu Süleyman Paşa’yı yardıma gönderdi. Edirne’yi kuşatan Sırp ve Bulgarları yenen Süleyman Paşa’nın yardımlarına karşılık Bizans Gelibolu Yarımadası’ndaki ÇİMPE kalesini Osmanlılara verdi.(1353)

 

ORHAN BEY DÖNEMİNDE RUMELİ’DEKİ FETİHLER:

 

Orhan bey’in oğlu Süleyman Paşa Gelibolu’yu ele geçirerek Keşan, Malkara, Tekirdağ, Çorlu ve Lüleburgaz’ı fethetmiştir.

 

 

 

 

ORHAN BEY DEVRİNDE DEVLET TEŞKİLATINDAKİ GELİŞMELER:

 

1)- Geçici divan teşkilatı kuruldu.

2)- YAYA ve MÜSELLEM adıyla ilk düzenli ordular oluşturuldu.

3)- İznik’de ilk Osmanlı Medresesi kuruldu.

 

OSMANLILARIN RUMELİ’DEKİ İSKAN SİYASETİNİN ÖZELLİKLERİ:

 

1)- Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe Türkler yerleştirilir, böylece bunların yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı.

2)- Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere iskan edilirlerdi.

3)- Göçmenler iskan yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay olurdu.

4)- İskan edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…