Mustafa Kemal’i Etkileyen Yazarlar

Tarih
Mustafa Kemal’i Etkileyen Yazarlar; Namık Kemal yazdığı eserler ile dönemin en önemli isimidir. *Bir çok genç gibi Mustafa Kemal de Namık Kemal’in eserlerinden etkilenmiştir. *Namık Kemal ...
EMOJİLE

Mustafa Kemal’i Etkileyen Yazarlar;

Namık Kemal yazdığı eserler ile dönemin en önemli isimidir.

*Bir çok genç gibi Mustafa Kemal de Namık Kemal’in eserlerinden etkilenmiştir.

*Namık Kemal özellikle ”Vatan Yahut Silistre” isimli eseri ile meşhur olmuştur. Namık Kemal vatan şairi olarak da bilinir.

*Ziya Gökalp de Mustafa Kemal’i etkileyen öenmli yazarlardandır.

*Mustafa Kemal’in milliyetçi ve halkçı yönünün gelişmesin de Ziya Gökalp etkili olmuştur.

*Ziya Gökalp ”Türk ırkındanım, İslam dinindenim, Batı medeniyetindenim” diyerek fikri yapısını ortaya koymuştur.

*Ziya Gökalp milli edebiyat akımının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

*Milli edebiyat akımını kuranlardan biri de Mehmet Emin Yurdakul’dur.

*Türk ocaklarının başkanlarından ve Türk Yurdu dergisinin baş yazarlarından biri olan Mehmet Emin Yurdakul şiirleriyle Kurtuluş Savaşı’nı destekleyenlerden biridir.

*Mustafa Kemal’in milli egemenlik fikrinin gelişmesinde etkili olan yazarlardan biri de Jean Jacques Rousseau’dur.

*Toplum Sözleşmesi isimli kitabında Rousseau devletin gerçek sahibi olarak iktidar sahiplerini değil halkı gösterir.

*Rousseau’ya göre devlet olmanın şartı kanunlara uymaktır.

*Kanunların Ruhu Üzerine isimli eserind Montesquieu en iyi yönetimin Cumhuriyet olduğunu söyler.

*Mustafa Kemal’i en çok etkileyen fikir akımı Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımıdır.

*Mustafa Kemal’i etkileyen diğer bir önemli olay da 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’dır.

*Bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı ise de savaşta kazandıklarımızı diplomasi masasında kaybettik.

*Bu savaş sırasında askeri öğrenci olan Mustafa Kemal savaşa katılmak için gönüllü olmuş ancak kabul edilmemiştir.

*Bu olay Mustafa Kemal’in diplomatik yönünü geliştirmiştir.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından)