Mustafa Kemal Atatürk’ün Ailesinin Durumu ve Okul Hayatı Nasıldır?

Tarih
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ailesinin Durumu ve Okul Hayatı Nasıldır?; *Mustafa Kemal’in anne ve baba tarafı balkan fetihleri sırasında Konya Karaman ‘dan getirilip Rumeliye yerleştiril...
EMOJİLE

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ailesinin Durumu ve Okul Hayatı Nasıldır?;

*Mustafa Kemal’in anne ve baba tarafı balkan fetihleri sırasında Konya Karaman ‘dan getirilip Rumeliye yerleştirilen Türk menlere dayanır.

*1839 doğumlu olan Ali Rıza Efendi’nin ailesi Manastır sınırları içindeki Kocacık Köyüne yerleşmişken Zübeyde Hanım’ın ailesi Sarıgöl Nahiyesi’ne yerleşmiş idi.

*Zübeyde Hanım’ın ailesi daha sonra Selanik yakınlarında ki Langaza Kasabasına yerleşmişlerdir.

*1857 doğumlu olan Zübeyde Hanım, Ali Rıza Efendi ile 1871 yılında evlendi.

*Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik’te doğdu.

*Ali Rıza Efendi daha önceleri Milis Subaylığı, vergi memurluğu yapmıştır. Ali Rıza Efendi o sıralarda ticaret ile uğraşıyordu.

*Mustafa Kemal eğitim yaşına gelince önce annesinin isteği üzerine mahalle mektebine gitmiş daha sonra babasının istediği batılı tarzda eğitim vere Şemsi Efendi okuluna gitmiştir.

*Mustafa Kemal’in bu okula başlamasından kısa bir süre sonra babası vefat etti.

*Zübeyde Hanım çocuklarını da alarak abisinin bulunduğu Langazaya gitti ise de çocuklarının eğitimden geri kalmaması için aile Selanik’e geri döndü.

*Mustafa Kemal Selanik’te mülkiye rüştiyesine devam ettiyse de bir süre sonra bu okuldan ayrılarak Selanik Askeri Rüştiyesine gitti. (1893)

*Burayı bitiren Mustafa Kemal sırası ile Manastır Askeri İdadisi (1996), İstanbul Harp Okulu (1899) ve İstanbul Harp Akademisine (1902) girdi.

*1905 yılında İstanbul Harp Akademisini başarı ile bitiren Mustafa Kemal ön yüzbaşı olarak Şam’da bulunan 5.Ordu’ya gönderildi.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından)