MISIR MEDENİYETİ

Tarih
* Kuzey Afrika’da NİL NEHRİ ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir.  * Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep     olmuştur. Bu y...
EMOJİLE

* Kuzey Afrika’da NİL NEHRİ ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir.  * Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep     olmuştur. Bu yüzden Mısır Medeniyeti KENDİNE ÖZGÜ bir medeniyettir.  * Önceleri NOM adı verilen şehir devletleri varken, MÖ.IV. binden itibaren Kral MENES’ten itibaren    merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes’le FİRAVUNLAR DEVRİ başlar.  * Mısır krallarına FİRAVUN denirdi. Firavunlar dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı.     Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi.     NOT: Mısır’daki TANRI KRAL anlayışı, Mezopotamya’da ise RAHİP KRAL anlayışının egemen             oluşu hem Mısır hem de Mezopotamya’da LAİK olmayan yönetim anlayışını yansıtmaktadır.  * Dinleri çok tanrılıdır. tanrılarını insan veya hayvan şeklinde tasavvur etmişlerdir. Firavunlar için     PİRAMİT’ler yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum öldükten sonra dirilme inancının     olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise LABİRENT denilirdi.  * MÖ. 525’te Persler, MÖ.333’te de Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir.       NOT: Büyük İskender’in istilası ile Yunan ve Mısır medeniyetleri birbirini etkilemişlerdir.    * MÖ.1280’de Hititlerle KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar.  * Kendilerine özgü HİYEROGLİF (Kutsal resim yazısı) yazısını kullanmışlardır.  * Yazılarını PAPİRÜS adı verilen bitki yapraklarına yazmışlardır.  * Eczacılık, kimya ve tıpta gelişmişlerdir.(Mumyacılık)  * Matematikte Pi sayısını buldular. Astronomide gelişmişlerdi. Rasathaneler kurmuşlar ve Nil nehrinin    taşma sürelerini hesaplamışlardı.   NOT: Dünyada GÜNEŞ YILI esasına dayalı ilk takvimi  Mısırlılar yapmışlardır.  Romalılar Mısırdan        aldıkları bu takvimi geliştirerek bugün  kullandığımız Milat takvimini oluşturdular.      * Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanıyordu.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…