Kanuni Sultan Süleyman’dan sultanlık dersi

Tarih
Kanuni Sultan Süleyman, kendisine “Sizler ne kadar fahretseniz (övünseniz) azdır!” diyen paşaya ibretlik o cevabı verir; “Bize; fahretmek mi, yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden yüce Rabb’i...
EMOJİLE

Kanuni Sultan Süleyman, kendisine “Sizler ne kadar fahretseniz (övünseniz) azdır!” diyen paşaya ibretlik o cevabı verir; “Bize; fahretmek mi, yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden yüce Rabb’imize hamd ile şükretmek mi düşer?”

Barbaros Hayreddîn Paşa, Andrea Dorya’yı Preveze’de perîşân bir halde mağlûb eder. Andrea Dorya, donanmasını bırakıp kaçmak suretiyle canını zor kurtarır.

Barbaros, direkleri yatırılmış düşman kadırgalarını ve içinde on binlerce esiri önüne katarak Sarayburnu’ndan Haliç’e girmektedir. Denizin üstü, içleri esir dolu düşman kadırgalarıyla doludur.

Kânûnî, vezirler ve paşalar bu muhteşem manzarayı, Sarayburnu’nda artık mevcûd olmayan bir sâhil sarayının önünden seyretmektedirler. Paşalardan biri heyecanla:

–Sultanım, dünyâ böyle bir manzarayı acabâ kaç kere seyretti? Sizler ne kadar fahretseniz (övünseniz) azdır!” der.

Ulu hakan Kânûnî ise cevaben:

–Paşa! Bize; fahretmek mi, yoksa bu muzafferiyetleri bahşeden yüce Rabb’imize hamd ile şükretmek mi düşer?” der.

Hiç şüphesiz ki Kânûnî’nin dünyâ sultanlığından daha ihtişâmlı olan bu mâneviyat sultanlığı, O’nun, Allâh’ın has kullarından aldığı feyz ü himmetin bir neticesidir.

 

KAYNAK: Yeni Akit