II.MURAT DÖNEMİ (1421-1451)

Tarih
Murat önce Bizans tarafından serbest bırakılan amcası Çelebi Mustafa( Düzmece Mustafa) isyanını bastırmış, Mustafa’yı ortadan kaldırdı. Sonra Mustafa’yı serbest bırakarak destekleyen Bizan...
EMOJİLE
  1. Murat önce Bizans tarafından serbest bırakılan amcası Çelebi Mustafa( Düzmece Mustafa) isyanını bastırmış, Mustafa’yı ortadan kaldırdı. Sonra Mustafa’yı serbest bırakarak destekleyen Bizans’ı kuşattı. Ancak bu defa da Bizans ve Karamanoğullarının kışkırması sonucu ayaklanan Kardeşi Şehzade Mustafa ile uğraşmak zorunda kaldı.

 

 

BALKANLAR’DAKİ ÖNEMLİ OLAYLAR:

 

1)- EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI(1444): Macar, Sırp, Bosna ve Eflak kuvvetlerinin oluşturduğu Haçlı ittifakına karşı Osmanlı kuvvetleri başarısız olunca, bu antlaşma imzalanmıştır. Osmanlıların bu antlaşmayı imzalamak zorunda kalışlarının bir nedeni de Karamanoğullarının problem çıkarmasıdır.

 

Edirne-Segedin Antlaşmasına göre:

a)- İki taraf 10 yıl savaşmayacak,

b)- Tuna Nehri iki taraf arasında sınır olacaktı.

 

NOT: Bu antlaşmadan sonra II.Murat yerini 12 yaşındaki oğlu II.Mehmet’e (Fatih) bıraktı.

 

2)- VARNA SAVAŞI (1444):

 

Sebep: II. Mehmet’in küçük yaşta tahta geçmelesini fırsat bilen Haçlıların Edirne-Segedin Antlaşmasını bozmaları.

Sonuç: II. Murat tekrar tahta geçerek Haçlı ordusunu Varna’da yendi.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…