II. BAYEZIT DÖNEMİ (1482-1512)

Tarih
ÖNEMLİ OLAYLAR: 1)- Cem Sultan Olayı 2)- Osmanlı-Venedik İlişkileri 3)- Osmanlı-İran İlişkileri ve Şah Kulu İsyanı 4)- Osmanlı-Memlük İlişkileri 5)- Anadolu’da Türk Birliğini Sağlama Çabaları. &...
EMOJİLE

ÖNEMLİ OLAYLAR:

1)- Cem Sultan Olayı

2)- Osmanlı-Venedik İlişkileri

3)- Osmanlı-İran İlişkileri ve Şah Kulu İsyanı

4)- Osmanlı-Memlük İlişkileri

5)- Anadolu’da Türk Birliğini Sağlama Çabaları.

 

1)- CEM SULTAN OLAYI: Fatih’in ölümüyle oğulları II. Bayezıt ve Cem Sultan arasında taht kavgası başlamış, Cem Sultan Bayezıt’a yenilmiş ve Mısır’daki Memlük Devletine sığınmıştır. Bir süre sonra yeniden Anadolu’ya gelen Cem Sultan tekrar taht mücadelesine girişmiş, ancak yine başarısız olarak, bu defa da Rodos adasına kaçarak, buradaki SAİNT JEAN ŞÖVALYELERİNE sığınmıştı. Şövalyeler Cem’i Papaya teslim etmişler, daha sonra Fransa’ya gönderilen Cem burada ölmüştür.

 

  1. BAYEZIT DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ:

Cem Sultan’ın Hırıstiyan Avrupa’nın elinde olması, II. Bayezıt döneminde Avrupa’ya karşı Osmanlıların önemli bir sefer geliştirmesini önlemiştir. Bu yüzden II.Bayezıt Dönemi sönük bir devir olmuştur.

 

CEM OLAYININ OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ:

 

1)- Cem’in hırıstiyanların eline geçmesi, batılı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasına neden olmuştur.

2)- Osmanlılar’ın batıdaki fetihlerinin durmasına neden olmuştur.

3)- Cem Sultan’ın Memlükler’e sığındığı dönemde bu devlet tarafından padişah gibi karşılanıp, himaye görmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin daha da bozulmasına sebep olmuştur.

 

 

2)- OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ:

Bu dönemde de Venedikliler’le deniz savaşı yapılmış, Osmanlılar yenilmiştir.

 

3)- OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ:

İran’da Akkoyunlu Devleti’nin yerine SAFEVİ DEVLETİ kurulmuştu. Safeviler:

a)- Doğu Anadolu’yu ele geçirmek istiyorlardı.

b)- Anadolu’ya gönderdikleri dervişlerle Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya çalışıyorlardı. Safevilerin bu faaliyetleri sonucu 1511 yılında Anadolu’da ŞAH KULU İSYANI çıktı. O sırada Trabzon valisi olan Şehzade SELİM (Yavuz), babası II. Bayezıt’ın Safevi ve şii tehlikesine karşı yeterli önlem almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu.

 

4)- II. BAYEZIT DÖNEMİNDE OSMANLI MEMLÜK İLİŞKİLERİ:

Osmanlı Memlük ilişkilerinin bozulma sebepleri:

a)- Fatih Döneminde Hicaz su yolları meselesi. (Fatih Memlük Sultanına Mekke yolunda gerekli önlemlerin alınarak hacıların rahatça seyahat etmelerinin sağlanmasını rica etmişti. Ancak Memlükler bu isteği iç işlerine karışma şeklinde yorumlamışlardı.)

b)- Memlükler’in Cem Sultan’ı himaye etmeleri,

c)- Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında yeralan Güneydoğu Anadolu’daki Dulkadiroğulları

Beyliği yüzünden iki devletin çekişmesi.

SONUÇ: Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında 8 yıl süren savaş yaşandı. Bu savaş süresince iki taraf birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadılar.

 

5)- KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNE SON VERİLMESİ:

  1. Bayezıt döneminde Cem olayına karıştığı için bu beylik kesin olarak ortadan kaldırıldı.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme