I. MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362-1389)

Tarih
Orhan Bey’in ölümüyle yerine oğlu I.Murat (Hüdavendigar) geçti.   MURAT DÖNEMİNDE ANADOLU’DA GELİŞMELER: 1)- Ankara ahilerden  geri alındı. 2)- Oğlu Yıldırım Bayezıd’ı Germiyan ...
EMOJİLE

Orhan Bey’in ölümüyle yerine oğlu I.Murat (Hüdavendigar) geçti.

 

  1. MURAT DÖNEMİNDE ANADOLU’DA GELİŞMELER:

1)- Ankara ahilerden  geri alındı.

2)- Oğlu Yıldırım Bayezıd’ı Germiyan Beyi’nin kızıyla evlendirerek onlardan Kütahya, Tavşanlı, Simav ve dolayları çehiz olarak alındı.

3)- Hamitoğullarından  Isparta Eğridir ve çevresi satın alındı.

4)- Karaman Beyi Alaaddin Ali Beyle kızını evlendirerek dostluk kurmaya çalıştı. Ancak Karamanoğullarının düşmanca tavırlarını sürdürmeleri üzerine harekete geçerek, Karamanoğullarını yendi. Alaaddin Ali Bey’i affederek barış yaptı.

 

  1. MURAT DÖNEMİNDE BALKANLARDA GELİŞMELER:

 

1)- Edirne(1362) ve Filibe’nin Fethi,

2)- Sırpsındığı Savaşı (1364)

3)- Çirmen Savaşı (1371):( Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlılar kazandı.)

4)- I. Kosova Savaşı (1389)

 

EDİRNE VE FİLİBE’NİN FETHİ: I. Murat’ın ilk hedefi Edirne olmuştur. Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu 1362 yılında Edirne’yi fethetmiştir. Ardından Filibe alınmıştır.

 

NOT: Edirne’nin Fethinin Önemi: Sırp ve Bulgarların Bizans’la bağlantısı kesildi.

 

SIRPSINDIĞI SAVAŞI (1364):

 

Sebep: Edirne ve Filibe’nin Osmanlıların eline geçmesi Sırp ve Bulgarları rahatsız etmiş, bunların papaya başvurmaları üzerine Balkan Devletlerinden oluşan (Sırp, Bulgar, Macar, Eflak-Boğdan ve Bosnalılar) bir Haçlı ordusu kurulmuştur.

Savaş: Haçlı Ordusunu HACI İLBEY komutasındaki bir akıncı birliği ani bir baskın sonucu yok etmiştir.

Önemi: a)- Bu zaferle Balkan Devletleri üzerindeki Macarların etkisi kırılmış, Türklerin Balkanlardaki ilerlemeleri hız kazanmıştır.

b)- Zaferden sonra Edirne başkent yapılmıştır.

c)Bu  Osmanlı  devletine  karşı  düzenlenen  ilk  haçlı  seferidir.

  1. KOSOVA SAVAŞI (1389):

Sebep: Osmanlıların Balkanlarda ilerleyişini durdurmak için Sırp Kralı LAZAR’ın öncülüğünde Haçlı Ordusunun kurulması.

Sonuç: I. Murat komutasındaki Osmanlı Ordusunun zaferiyle sonuçlandı. I. Murat şehit oldu, yerin oğlu Yıldırım Bayezıd geçti.

 

  1. MURAT DÖNEMİNDE DEVLET TEŞKİLATINDAKİ GELİŞMELER:

 

1)- Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirildi.

2)- Kapıkulu Ocakları kuruldu.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…