Hıyanet-i Vataniye Kanunu nedir kısaca.. Kanunun Amacı Nedir?

Tarih
Hıyanet-i Vataniye Kanunu ne zaman çıkarılmıştır? Hıyanet-i Vataniye kanunu neden çıkarıldı? Hıyanet-i Vataniye kanunu ne demek… Hıyanet-i Vataniye kanunu nedir kısaca… Hıyanet-i Vataniye ...
EMOJİLE

Hıyanet-i Vataniye Kanunu ne zaman çıkarılmıştır? Hıyanet-i Vataniye kanunu neden çıkarıldı? Hıyanet-i Vataniye kanunu ne demek… Hıyanet-i Vataniye kanunu nedir kısaca… Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun maddeleri nelerdir?

TBMM tarafından çıkarılan ikinci kanun olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu, 29 Nisan 1920 tarihinde çıkarılmıştır. Kanunun çıkarılmasındaki en önemli amaç; yeni kurulan ve otoritesini henüz kuramamış olan TBMM’ye yönelik tepkileri ve isyanları önlemektir. Bu kanunun çıkarılmasından sonra kanunların uygulanabilmesi için 18 Eylül 1920 tarihinde İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. 15 Nisan 1923’te çıkarılan 335 sayılı Kanun’la, Saltanatın İlgasına İlişkin Kanun’a ve TBMM’nin meşruiyetine yayın yoluyla muhalefet etmek vatana ihanet kapsamına alınmıştır. 25 Şubat 1925’te Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na eklenen bir madde ile “dini ve mukaddesatı siyasi amaçlara esas ve alet etmek maksadıyla cemiyet kuranlar” da vatan hainliği kapsamına alınmış ve idamla cezalandırılmıştır.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu, 12 Nisan 1991 tarihinde çıkarılan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun çıkarılmasıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Maddeleri Nelerdir?

Madde 1: Yüce hilafet makamı ve saltanatı ve ülkeyi yedi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacıyla kurulan Büyük Millet Meclisi’ne karşı düşünce veya uygulamalarıyla veya yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini olarak addolunur.

Madde 2: Bilfiil vatan  hainliği yapanlar asılarak idam edilir. Şahsen olaylara karışanlar ve teşebbüs edenler ceza kanununun 45. ve 46. maddesine göre cezalandırılırlar.

Madde 3: Konuşmalarıyla halkı alenen vatan hainliği suçunu işlemeye tahrik ve teşvik edenler veya bu teşvik tahriki yazılarıyla ve çok değişik araçlarla yayanlar geçici kürek cezasına çarptırılırlar. Yapılan bu tahrik ve teşvik sonucunda bozgunculuk olayları çıkarsa teşvik ve tahrik edenler idam olunurlar.

Madde 4:  Vatana ihanet zanlılarının yetkili mahkemesi suçun işlendiği yerdeki Ceza mahkemesidir. Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

Madde 5: Vatana ihanet zanlılarının muhakemesi, ceza mahkemelerinden verilecek kesin tutuklama belgesi üzerine her yerde tutuklu olarak yapılır.

Madde 6: Adli zabıta memurlarının düzenleyeceği ilk tahkikat belgeleri o bölgenin en yüksek rütbeli mülki memuruna verilir ve onun tarafından savcılar aracılığıyla mahkemeye iletilir.

Madde 7: Vatana ihanet zanlılarının muhakemesi zorunlu bir sebep olmadıkça 24 gün içinde sonuçlanacaktır. Zorunlu bir sebep olmaksızın bu süreyi aşan görevliler ve mahkeme heyeti Ceza Kanununun 102. maddesi eki gereğince suçunun derecesine göre cezalandırılmak üzere ilgili mahkeme tarafından 20 gün içinde yargılanarak bir karara varılacaktır.

Madde 8: Bu kanuna uygun olarak mahkemece verilecek olan karar kesin olup Büyük Millet Meclisinin onayını müteakip bölgesinde infaz olunur. Onaylanmadığı durumlarda, meclisin vereceği karara uygun olarak hareket edilir.

Madde 9: Bu suçların yargılanabilmesi için mahkemelerce istenen kişi mahkemenin davet yazısına gerek kalmaksızın mahkeme karşısına çıkarılır.

Madde 10: İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 11: Haklarında gıyaben hüküm verilenler, yakalandıkları anda yeniden yargılanırlar.

Madde 12: Bu kanun her mahallin idare amiri tarafından nahiye ve kaza ve vilayet merkezlerine ve köy ihtiyar heyetleri çağrılarak ve toplanarak yüzlerine karşı okunarak tebliğ edilir ve tebliğ edildiğine dair imzalı zabıt tutularak saklanır.

Madde 13: İşbu kanunun icrayı ahkamına Büyük Millet Meclisi memurdur.

Madde 14: İşbu kanun her mahalde tarihi tebliğ ve ilanından 48 saat sonra geçerli olacaktır.