Halifeliğin Kaldırılması Nelerdir?

Tarih
*Hz. Peygamberin vefatından sonra müslümanların seçtikleri devlet başkanlarına halife denir. *İlk dört halife (632-661) seçim ile iş başına geldiklerinden bu döneme Ulafa-i Raşidin dönemi denir. *Hz. ...
EMOJİLE

*Hz. Peygamberin vefatından sonra müslümanların seçtikleri devlet başkanlarına halife denir.

*İlk dört halife (632-661) seçim ile iş başına geldiklerinden bu döneme Ulafa-i Raşidin dönemi denir.

*Hz. Ali’nin bir harici tarafından şehit edilmesiyle 4 halife dönemi sona erdi ve Muaviye Emeviler devlet kurdu.

*Emeviler halifelik babadan oğula geçen bir saltanata dönüştü.

*Arap milliyetçisi olan Emeviler Arap olmayan müslümanlara mevati (köle) diyorlardı.

*Emeviler 750 yılından Ebu Muslim Horasani isyanı ile yıkıldılar. Yerine Abbasi Devleti kuruldu (750-1258).

*Başkenti Bağdat olan Abbasi Devleti İlhanlı Hükümdarı Hülagu son verince (1258) Abbasilerden bazı kişiler Mısır’a kaçtı ve 1517 yılına kadar halifelik Mısırda yaşamaya devam etti.

*Yavuz Sultan Selim Mısır seferinin sonunda halifeliği ele geçirdi ve kutsal emanetleri İstanbul’a getirdi.

*Siyaseten güçlü olan Osmanlı Devleti halifeliği ön plana çıkarmadı. Halifelik ilk defa 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ön plana çıktı.

*Halifeliğin en güçlü olduğu dönemse panislamizmi devleti politikası haline getiren Abdulhamid’tir.

*Saltanatın kaldırılmasından sonra Abdülmecid halife seçilmesine rağmen bir hükümdar gibi davranmaya devam edince halifelik 3 Mart 1924 de kaldırıldı.

Abid Yaşaroğu Hocanın Ders Notlarından