EGE VE YUNAN MEDENİYETLERİ

Tarih
Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği medeniyettir.   A)- GİRİT MEDENİYETİ: ege ve Yunan Medeniyetinin ilk ortaya çıktığı y...
EMOJİLE

Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği medeniyettir.   A)- GİRİT MEDENİYETİ: ege ve Yunan Medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer GİRİT ADASI’dır.  Bu medeniyet      buradan diğer adalara, Mora ve Yunanistan’a yayılmıştır.  En önemli eserleri KNOSSOS SARAYI’dır.   B)- MİKEN MEDENİYETİ (AKALAR): Anadolu’dan MÖ. II. binde Yunanistan’a gelen AKALAR tarafından      kurulmuştur.        * Şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri MİKEN’dir. (Bu yüzden Miken Medeniyeti          diye anılır.)        * Akaların siyasi tarihinin en önemli olayı TRUVA SAVAŞLARI’dır. (Boğazların egemenliği için          Mikenlilerle Truvalılar arasında yapılmıştır. Truva Savaşları tarihte ilk defa “Boğazlar          Sorununu ortaya çıkarmıştır. Homeros’un İLYADA adlı eserinde bu savaşlar anlatılır.        * Önemli Mimari eserleri Miken ve Tirins Şatoları’dır.        * Miken Uygarlığı DORLAR tarafından yıkılmıştır.  C)- YUNAN MEDENİYETİ: Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan     Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.       * POLİS adı verilen şehir devletleri kurdular. Önemli şehir devletleri Atina, Sparta ve         Korint’dir.       * Yunan şehir devletleri güç olarak birbirlerine denk olduklarından, birbirlerine karşı üstünlük         sağlayamamışlardır. Bu nedenle Yunanistan’da ilk çağda milli bütünlük sağlanamamıştır.              NOT: Sadece ülkelerini ele geçirmeye çalışan  Persler’e karşı birlik sağlamışlar ve PELEPONNES                      savaşlarında Persler’i yenilgiye uğratmışlardır.        * Yunanistan’da Halk; Soylular, tüccarlar, köylüler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı.         Bu sınıf farkları sınıflar arası çekişme ve mücadeleyi doğurmuştur.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…