DURAKLAMA DÖNEMİ İRAN, AVUSTURYA, LEHİSTAN VE VENEDİK İLİŞKİLERİ

Tarih
OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ HATIRLATMA: İlk Osmanlı-İran anlaşması  AMASYA ANTLAŞMASI 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında imzalanmıştı. Ancak bu anlaşma çok uzun sürmedi.     1)- 1577-...
EMOJİLE

OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ

HATIRLATMA: İlk Osmanlı-İran anlaşması  AMASYA ANTLAŞMASI 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında imzalanmıştı. Ancak bu anlaşma çok uzun sürmedi.

 

 

1)- 1577-1590 OSMANLI İRAN SAVAŞI (III. Murat Dönemi)

Sebebi: Şah II.İsmail’in Amasya Antlaşmasını bozarak,Anadolu halkını Osmanlılara karşı kışkırtması

Savaş : 1577’den 1589’a kadar süren savaş çeşitli aşamalarla gerçekleşti. MEŞALE SAVAŞI’nda

Osmanlılar kazandı. Ardından yapılan bir seferde Osmanlı ordusu Azerbeycan ve İran’a girdi.

Şah II.İsmail’in yerine geçen Şah Abbas barış istedi.

Sonucu: FERHAT PAŞA(1.İstanbul) ANTLAŞMASI imzalandı(1590)

Maddeleri: 1-Tebriz,Karabağ,Tiflis ve Nihavent Osmanlılarda kaldı.

2-Osmanlı Devleti sınırlarını doğuda Hazar Denizi’ne kadar genişletti.

 

NOT: Bu antlaşma Osmanlı Devletini doğuda en geniş sınırlarına ulaştıran antlaşmadır.

 

2)- 1603-1611 İRAN SAVAŞI(I.Ahmet Dönemi)

Sebebi: Osmanlı Devletinin Celali isyanları ile uğraşmasından ve Avusturya ile savaşmasından faydalanan İran’ın saldırıya geçerek daha önce kaybettiği yerleri ele geçirmesi.

 

Sonucu: NASUH PAŞA (2.İstanbul)ANTLAŞMASI imzalandı.(1612)

Maddeleri: 1- Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri geri verecekti.

2- Buna karşı İran Osmanlıya her yıl 200 yük ipek vermeyi kabul etti.

3)- 1617-1618 İRAN SAVAŞI (I.Ahmet+I.Mustafa+II.Osman Dönemleri)

Sebebi: İran’ın vaat ettiği ipeği göndermemesi ve Osmanlı elçisini tutuklaması

Savaş : Osmanlı ordusu pusuya düştü.

Sonucu: SERAV ANTLAŞMASI imza edildi.(1618)

Maddeleri: 1- İranın vergisi 100 yük kumaşa indirildi.

2- Sınırlar Nasuh Paşa Antlaşmasına göre belirlendi.

4)- 1629-1639 İRAN SAVAŞLARI(IV.Murat Dönemi)

a)- Sebebi: Safeviler’in Bağdat’ı ele geçirmeleri.

Sonucu: Hüsrev Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Bağdat’ı kuşattı, fakat alamadı.

b)- REVAN SEFERİ (1635): IV. Murat’ın ilk seferidir.

Sebebi: İran’ın Osmanlı topraklarına saldırması ve IV.Muratın Anadolu’yu eşkiyalardan temizlemek istemesi.

 

Sonucu: Revan alındı.

c)- BAĞDAT SEFERİ (1638):

Sebebi: İran’ın Revan’ı geri alması

Sefer : Sefer sırasında Anadolu’daki asiler ve eşkiyalar temizlendi. Bağdat alındı.

Sonucu: KASR-I ŞİRİN ANTLAŞMASI imzalandı.(1639)

Maddeleri:1- Bağdat ve Musul Osmanlılara kaldı.

2-Türk-İran sınırı bugünkü şekliyle çizildi

 

NOT: İran ile 150 yıllık savaşı sona erdiren bu Antlaşma bugünkü TÜRK-İRAN sınırını çizmiştir.

 

OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ

  1. yüzyılda Ege adalarının büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetindeydi. Fakat Girit hala Venediklilerin elindeydi. Sultan İbrahim’in padişahlığı döneminde 1645 Yılında adayı kuşatan Osmanlılar ile Venedik donanması arasında çetin savaşlar yaşandı. Venedikliler 1648,1651 ve 1656 yıllarında Çanakkale Boğazını ablukaya aldılar.Venedik Donanması İnebahtı’dan sonra ilk kez  Osmanlı Donanmasını Çanakkale’de ağır bir yenilgiye uğrattı.(IV.Mehmet Dönemi). IV.Mehmet Döneminde sadrazam olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 1699’da Girit adasını tümüyle almayı başardı.

 

 

 

 

 

 

OSMANLI-LEHİSTAN İLİŞKİLERİ

Lehistan(Polonya) Sokollu Mehmet Paşa zamanında Osmanlı himayesine alınmıştı. 1587’de Osmanlı himayesinden çıkan Lehistan Erdel, Eflak ve Boğdan’ın iç işlerine karışınca II.Osman bu ülke üzerine sefer düzenledi.

 

 

II.Osman(Genç Osman)’ın Leh Seferi: Yeniçerilerin itaatsizliği yüzünden başarılı olunamadı. Lehistan    ile HOTİN ANTLAŞMASI imzalandı(1621)

 

Maddeleri:

1- Hotin Kalesi Osmanlılarda kaldı,

2- Lehistan eskiden olduğu gibi Kırım hanlığına vergi verecekti.

IV.Mehmet’in Leh seferi:  Lehistan’ın Osmanlı’ya bağlı Kazaklara saldırması üzerine padişah

IV.Mehmet sefer düzenledi. Sonuçta BUCAŞ ANTLAŞMASI imzalandı(1672).

Maddeleri:

1- Podolya Osmanlılarda kaldı.

2- Ukrayna Kazaklara verildi.

3- Lehistan Kırım Hanlığına vergiye devam edecekti.

 

NOT: Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin Batı’da son toprak kazandığı antlaşmadır. Bu Antlaşmayla Osmanlı Devleti Batı’daki EN GENİŞ sınırlarına ulaşmıştır.

 

 

OSMANLI-RUSYA İLİŞKİLERİ

Çehrin Seferi: IV. Mehmet Döneminde Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Rusların Dinyeper

Kazaklarının elindeki Ukrayna’ya saldırması üzere ÇEHRİN seferine çıkarak, Çehrin

kalesini ele geçirdi.(1678)

Ardından Rusların isteği ile 1681 yılında Ruslarla İLK BARIŞ ANTLAŞMASI imzalandı.

 

OSMANLI-AVUSTURYA İLİŞKİLERİ

 

HATIRLATMA: Kanuni Sultan Süleyman  Macaristan ve Orta Avrupa hakimiyeti yüzünden Avusturya Kralı Ferdinand üzerine seferler düzenlemiş, 1529’da Viyana’yı kuşatmış, 1532’de  Almanya seferini yapmış, 1533 yılında da Avusturya ile İSTANBUL ANTLAŞMASI’nı imzalamıştı.  Bu antlaşmaya göre;

 

 

 

Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşit olacak ve Avusturya elinde

tuttuğu Macar topraklarına karşılık Osmanlı Devletine vergi verecekti.  Sonraki yıllarda

Kanuni 1566 yılında ölümüne dek çeşitli defalar Avusturya üzerine gitmişti.

AÇIKLAMA:   Duraklama döneminde Osmanlı Devleti’nin en çok savaştığı ülke Avusturya’dır. Bu dönemde Avusturya ile yapılan savaşlar ve sonuçları şunlardır.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…