Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Tarih
Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar; ŞAPKA İNKILABI *Osmanlı Devletinde batılı tarzda ilk kıyafet 2.Mahmut (1808-1839) döneminde memurlara giydirilmişti. *Cumhuriyet Döneminde ilk...
EMOJİLE

Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar;

ŞAPKA İNKILABI

*Osmanlı Devletinde batılı tarzda ilk kıyafet 2.Mahmut (1808-1839) döneminde memurlara giydirilmişti.

*Cumhuriyet Döneminde ilk defa Mustafa Kemal Kastamonu ve İnebolu gezilerinde şapka giyerek geziye katıldı.

*Mustafa Kemal’in Ankara’ya dönüşü sırasında halk onu şapkalarla karşıladı ve 25 Kasım 1925 tarihinde şapka kanunu çıkarılarak diğer başlıklar yasaklandı.

*1934 yılında çıkarılan bir kanunla din adamları mabetler dışında dini kıyafetler giyilmesi yasaklandı. Sadece Diyanet İşleri Başkanı bundan muhaaf tutuldu.

TEKKE VE ZAVİYELERİN KAPATILMASI

*Tasvvufi hareketler Türklerin İslam’a girişinde rol oynamışlardı.

*İlk Türk mutasavvufi olan Hoca Ahmet Yesevi’n,n öğrencileri anadolunun ve rumelinin İslamlaşmasında aktif rol aldılar.

*Ancak zamanla tasavvufi hareketler bu özelliklerini kaybettiklerinden 30 Kasım 1925 tarihinde tekke ve zaviyeleri türbelerle birlikte kapatıldı.

MİLADİ TAKVİM

*Türkler tarih boyunca bir çok takvim kullanmışlardır.

*Müslüman olduktan sonra Hicri Takvimi kullanan Türkler, Osmanlılar döneminde Rumi Takvimide kullanmaya başlamışlardır.

*Cumhuriyete geçildikten sonra ise 26 Aralık 1925 tarihinde Miladi Takvime geçiş ile ilgili lanun kabul edildi ve 10 Ocak 1926 yılından itibaren Miladi Takvim kullanılmaya başlanmıştır.

*Latin Alfabesiyle birlikte rakamlarda değiştirilerek avrupa ülkelerinin kullandığı rakamlar kullanılmaya başlandı.

*1931 yılında ise eski ölçü ve tartı birimleri terk edilerek yerine bugün kullandığımız ölçü ve tartı birimleri kullanılmaya başlandı.

*1934 yılında ise Soyadı Kanunu kabul edilmiş böylece çeşitli karışıklıkların önüne geçilmiştir.

*Soyadı Kanunun çıkarılması ile Mustafa Kemal “Atatürk” soyadını almıştır.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından