CUMHURİYET DÖNEMİNDE EKONOMİ

Tarih
İzmir iktisat kongresi 17 Şubat 1923 tarihinde toplanarak  yeni kurulacak devletin ekonomik politikasını çizdi.Özel sektörü desteklemek amacıyla 1924 yılında Türkiye iş bankası kuruldu.1925 yılında kö...
EMOJİLE

İzmir iktisat kongresi 17 Şubat 1923 tarihinde toplanarak  yeni kurulacak devletin ekonomik politikasını çizdi.Özel sektörü desteklemek amacıyla 1924 yılında Türkiye iş bankası kuruldu.1925 yılında köylü’nün yükünün azaltılması amacıyla öşür vergisi kaldırıldı.1926 yılında limanlarız arasında yük ve yolcu taşıma hakkını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına veren Kabotaj Kanunu çıkarıldı.1929 Dünya Ekonomik Buhranı tüm dünya’yı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkiledi ve devlet ekonomiyi daha sıkı kontrol altına almak için 1931 yılında Merkez Bankasını kurdu.1934 yılında 1.Beş yıllık kalkınma planı oluşturuldu.1935 yılında ise madenlerin değerlendirilmesi için MADEN TEKNİK ARAŞTIRMA VE ETİBANK kuruldu.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…