CUMHURİYET DÖNEMİNDE EĞİTİM(1938’E KADAR)

Tarih
1.Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışı   Yine savaş yıllarında eğitim planlama adına Maarif Kongresi toplanmış(1921),ilkokul ve ortaöğretim programları ile köy öğretmeni yetiştirilmesi konuları görüşülmü...
EMOJİLE

1.Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışı

  Yine savaş yıllarında eğitim planlama adına Maarif Kongresi toplanmış(1921),ilkokul ve ortaöğretim programları ile köy öğretmeni yetiştirilmesi konuları görüşülmüş,savaş dolayısıyla bir sonuca varamadan kongre erken bitirilmiştir.Milli Mücadele’nin bitmesiyle Lozan Anlaşması’nda (1923) yabancı okullar meselesi de ele alınmıştır.Buna göre yabancı okullar Türk kanunlarına ve diğer okulların bağlı bulunduğu tüzük ve yönetmeliklere uyacaklardı.Bu okullardaki eğitim ve öğretimi Türk hükümeti düzenleyecekti.Cumhuriyet Döneminde eğitim alanında yapılan çalışmalar,Osmanlıdan miras kalan problem ve sıkıntıları ortadan kaldırmanın yanında,çağdaş dünyada eğitim alanında meydana gelen değişimleri de yakalamayı hedefliyordu.Öncelikle okuma yazma oranı yükseltilmeliydi.Cumhuriyet Döneminde 3 Mart 1924 Tevhidi Tedrisat (Öğrenimin Birleştirilmesi) Kanunu’yla eğitim ve öğretim birleştirildi.

  Böylece eğitimdeki ikilik ortadan kaldırıldı.Bu kanunla azınlık okulları ve yabancı okullar da dahil olmak üzere bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.Devlet denetimine girmek istemeyen okullar kapatıldı.Eğitim alanında yapılan bir diğer düzenleme ise 1 Kasım 1928’de Türk Harfleri Hakkında Kanun’un çıkarılmasıdır.Bu düzenleme ile Arap harfleri yerine Latin harflerine dayalı Türk alfabesine geçildi.

2.Eğitim-Öğretim Alanındaki Diğer Gelişmeler  Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk ve arkadaşları güçlü,çağdaş ve modern bir devlet oluşturmanın yolunun eğitimden geçtiğine inanmaktaydı.Bu doğrultuda cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okul öncesinden,üniversiteye kadar eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmıştır.

 Cumhuriyeti kuran kadronun en önemli amaçlarından birisi,Türk insanını cehalet ve bilgisizlikten kurtarmaktı.Özellikle okuma yazma bilmeyen halkın eğitilmesi,vatandaşlara günlük yaşamlarında kullanabilecekleri bilgi ve becerilerin kazandırılması yaygın eğitimin öncelikleri arasındaydı.Bu doğrultuda Atatürk ve arkadaşları okula gidemeyen,okuma imkanı olmayan geniş halk topluluklarını bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla yaygın eğitim önem vermişlerdi.Halk derslikleri ve halk konferansları,millet mektepleri,halk okuma odaları,halk evleri,eğitmen kursları,gezici köy kadın ve erkek kursları gibi faaliyetlerle ve kurumlarla Türk halkı eğitilmeye çalışılmıştır.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme