Cumhuriyet Dönemi Sağlık, Kadın Hakları, Kültür ve Sanat Alanında Gelişmeler

Tarih
Cumhuriyet Dönemi Sağlık, Kadın Hakları, Kültür ve Sanat Alanında Gelişmeler; SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER *1920 yılında kurulan Sağlık Bakanlığı BMM’nin bu konuya gösterdiği önemdendir. *Aynı y...
EMOJİLE

Cumhuriyet Dönemi Sağlık, Kadın Hakları, Kültür ve Sanat Alanında Gelişmeler;

SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER

*1920 yılında kurulan Sağlık Bakanlığı BMM’nin bu konuya gösterdiği önemdendir.

*Aynı yıl içinde kurulan Yeşilay Toplumu zararlı maddelerden uzak tutmak için çalışır.

*Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1923 yılında Kızılay Cemiyetine dönüştürülmüştür. Görevi doğal afetlerde topluma yardım etmektir.

*1930 yılında kurulan Hıffızsıhha Enstitüsünün amacı toplumu salgın hastalıklardan korumaktır.

KADIN HAKLARININ KABULÜ

*1926 yılında kabul edilen medeni kanun ile kadınlar yeni haklara kavuşmuşlardı.

*1929 yılında ilk defa bir kadın avukat İstanbul Barosuna kaydını yaptırarak göreve başladı.

*1930 yılında kadınlar yerel seçimlerde oy kullanma hakkına kavuştular.

*1934 yılında ise kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştular.

*1935 yılında yapılan seçimlerde Millet Meclisine 18 kadın girdi.

KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ GELİŞMELER

*Müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1924 yılında Ankara da Musiki Muallim Mektebi açıldı.

*Bu okul daha sonra 1934 yılında açılan Musiki Akademisine bağlandı.

*1926 yılında açılan Gazi Eğitim Enstitüsü de Müzik alanında çalışmalar yapmıştır.

*Cumhuriyet Döneminde gelişen sanat dallarından biriside resim ve heykelciliktir.

*Osmanlılar Döneminde Osman Hamdi Bey tarafından kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürüldü.

*1937 yılında Dolmabahçe Sarayında resim ve heykel müzesi açıldı.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından.