Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Tarih
*Kurtuluş Savaşının olağanüstü şartlarında kabul edilen 1921 anayasasında Kuvvetler Birliği Prensibi kabul edilmiştir. *1924 Anayasasında ise Kuvvetler Ayrılığı Prensibi kabul edilmişti. *Kurtuluş Sav...
EMOJİLE

*Kurtuluş Savaşının olağanüstü şartlarında kabul edilen 1921 anayasasında Kuvvetler Birliği Prensibi kabul edilmiştir.

*1924 Anayasasında ise Kuvvetler Ayrılığı Prensibi kabul edilmişti.

*Kurtuluş Savaşı boyunca mecliste partiler bulunmuyordu ve meclis hükümet modeli uyguluyordu ancak Cumhuriyetin ilanından sonra kabine modeline geçti.

YENİ MEDENİ KANUNUN KABULÜ

*Ülkemizde 1877 yılından itibaren Ahmet Cevdet Paşa’nın Hanifi Fıkhına dayanarak hazıladığı Mecelle denilen medeni kanun kullanılıyordu.

*Cumhuriyetin ilanından sonra değişen şartlar ile birlikte batılı bir medeni kanun arayışına girişildi ve avrupanın en genç medeni kanunu olan İsviçre Medeni Kanunu kabul edildi. (1926)

*Daha sonra Almanya ve İtalya’dan ceza kanunları, İsviçre’den ticaret kanunu aldık.

MEDRESELERİN KAPATILMASI

*3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapatılan medreseler 5 Mart 1924 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına devredildi ve kapatılan medreselerin yerine batılı tarzda eğitim yapan okular açıldı.

*LATİN HARFLERİN KABULÜ

*Türkler tarih boyunca 2 milli alfabeye sahip olmuşlardır.

*Farklı dinlere giren Türkler, farklı alfabelerde kullanmışlardır (Çin, Krim, Soght).

*Türkler müslüman olduktan sonra arap alfabesini kullanmaya başladılar.

*Osmanlıların son döneminden itibaren yeni alfabe üzerinde çalışmalar başlamış idi.

*1927 yılında Latin Alfabesinin kabulü için bie komisyon oluşturuldu ve ilk defa posta pullarında latin alfabesi kullanıldı.

*1928 yılında Latin alfabesiine geçiş kabul edildi, millet mektepleri kuruldu ve Mustafa Kemal millet mekteplerinin başöğretmeni oldu (24 Kasım 1928).

*Osmanlılar döneminde millet sisteminden dolayı Türklerin İslam öncesi tarihlerine önem verilmiyordu.

*Bu nedenle cumhuriyetin ilanından sonra İslam öncesi Türk tarihini araştırmak amacıyla Türk Tarih Kurumu kuruldu (1931).

*1932 yılında da aynı amaçla Türk Dil Kurumu kuruldu.

*Osmanlılar döneminde kurulan Darulfünun, Cumhuriyet döneminde yapılan inklaplara ayak uyduramadığı için 1933 yılında kapatıldı yerine İstanbul Üniversitesi açıldı.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme