Cephelerde Mustafa Kemal Atatürk

Tarih
Cephelerde Mustafa Kemal Atatürk; Mustafa Kemal’in atandığı ilk görev yeri olan Şam’da bulunan 5.ordu bazı alanlarda eksiklere sahipti. *Şam şehri de balkan şehirlerine göre geri idi. *Mus...
EMOJİLE

Cephelerde Mustafa Kemal Atatürk;

Mustafa Kemal’in atandığı ilk görev yeri olan Şam’da bulunan 5.ordu bazı alanlarda eksiklere sahipti.

*Şam şehri de balkan şehirlerine göre geri idi.

*Mustafa Kemal bu eksiklerin ileride büyük sorunlar açabileceğini belirten bir rapor yazarak İstanbul’a gönderdi.

*Şam’da iken arkadaşları ile vatan ve hürriyet cemiyetini kuran Mustafa Kemal bunun bir şubesini açmak için gizlice Selanik’e geldi.

*Kısa bir süre sonra da Selanik’te bulunan 3.Orduya tayini çıktı.

*Mustafa Kemal Selanik’te iken 31 Mart olayı çıktı. 2.Aldülhamit tahttan indirildi.

*Mahmut Şevket Paşa komutasında oluşturulan bir ordu bu isyanı bastırmak üzere İstanbul’a yola çıktı.

*Bu ordunun 3 kurmay başkanlarından biri de Mustafa Kemal idi.

*Orduya ”Hareket Ordusu” ismini Mustafa Kemal takmıştır.

*Mustafa Kemal’in bulunduğu cephelerden biri de Trablusgarp (Libya) cephesidir.

*Osmanlı Devleti imkansızlıklar nedeniyle buraya asker gönderemedi ve gönüllü subaylar göndermekle yetindi.

*Trablusgarp’a gönderilen gönüllü subaylar arasında yer alan Mustafa Kemal Şerif takma ismiyle yolculuk yapan bir gazeteci kılığında Libya’ya gider.

*Senusileri organize eden Osmanlı subayları İtalyanları kıyıya sıkıştırır.

*Mustafa Kemal dağınık mücadelenin ne kadar kötü bir şey olduğunu Libya da gördüğünden Anadolu da milli mücadele başlayınca bütün dernekleri tek bir çatı altında birleştirmişti.

*1.Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Sofia da askeri ateşe olarak bulunuyordu.

*Tayinini istedi ve tayini Çanakkale de bulunan 19.Tümene çıktı.

*Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu gibi yerlerde gösterdiği başarılar ile rütbesi albaylığa yükseltildi.

*”Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diyerek lider vasfını ortaya koydu.

*General rütbesi ile Kafkasya Cephesine atandı.

*Muş ve Bitlis’in kurtuluşunda bulundu.

*Suriye de bulunan Yıldırım Ordularının 7.Ordu Komutanlığına atandı.

*Ancak Yıldırım Orduları Komutanı Liman Vansendorses ile anlaşamayınca istifa ederek İstanbul’a döndü.

*Veliaht Vahdettin Efendi ile Almanya seyahatine katıldı.

*Dönüşte Yıldırım Orduları Komutanlığına atandığı sırada Mondros Ateşkes imzalandı ve Osmanlı Devleti savaştan çekildi. (30 Ekim 1938)

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından)