Birinci Anadolu Beylikleri

Tarih
  *Türklerin fethinden önce Anadolu, yıllarca devam eden Sasani-Bizans savaşları yüzünden harabeye dönmüştü. *Kendilerine yurt arayan Oğuzlar için Anadolu’nun bu karışık siyasi durumu yerleşmeye ...
EMOJİLE

 

*Türklerin fethinden önce Anadolu, yıllarca devam eden Sasani-Bizans savaşları yüzünden harabeye dönmüştü.

*Kendilerine yurt arayan Oğuzlar için Anadolu’nun bu karışık siyasi durumu yerleşmeye oldukça elverişliydi.

*Bu elverişli şartları değerlendiren Türkler, Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun farklı bölgelerinde devletler kurmaya başladılar.

Danişmentliler,

*Selçuklu komutanlarındanDanişment Ahmet Gazi tarafından OrtaAnadolu’da kuruldu (1080). *Merkezi Sivas’tı.

*Danişment Ahmet Gazi, Türkiye Selçukluları

ile birlikte Haçlılarakarşı mücadele etti.

* Danişment Ahmet Gazi’densonra yerine geçen oğlu Emir Gazi danişmentlilerin en parlak  dönemidir. Emir Gazi’nin ölümünden sonra yerinegeçen oğlu Muhammed, Ermenilerle, Bizans İmparatorluğu’yla ve Haçlılarla savaştı.

*Ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları

başladı.

*Danişmentliler Kayseri, Sivas,Malatya olmak üzere üç kola ayrıldı.

*Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, üç kolu da ele geçirerek1178’de Danişmentlilere son verdi.

*Danişmentlilerde kendi adına para bastıran ilk hükümdar Danişment Ahmet Gazi’dir. *Danişmentlilereait paralarda Grekçe yazılar vardır.

*Tokat ve Niksar’daki Yağıbasan Medresesi döneminönemli eğitim kurumlarındandır.

*Dönemin önemli edebî eseri Danişmentname Danişmentli Ahmet Gazi ve Danişmentli beylerinin

Bizans Imparatorluğu’na karşı mücadelelerini, kahramanlıklarını anlatır

  1. Saltuklular

*Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından Ebulkâsım Saltuk tarafından Erzurum veçevresinde kurulan Anadolu’daki ilk Türk devletidir (1072).

* Haçlılara karşıbaşarıyla mücadele eden Saltuk Bey Gürcülerle  de savaştı.

*II. Saltuk zamanında(1132-1168) Türkiye Selçuklu Devleti ile iyi ilişkiler kuruldu.

*II. Saltuk’un ölümünden sonra devlet zayıfladı. *Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah’ın, Gürcülere karşı düzenlediği sefere Saltuklu Bey’i Alâeddin’in katılmayı reddetmesi üzerine Rükneddin Süleyman Şah, Erzurum’u ele geçirerek Saltuklu Devleti’ne son verdi (1202).

3-Mengücekliler

*Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur.

* Mengücek Gazi’nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu Ishak Danişmentlilerin himayesine girdi.

*Ishak’ın ölümünden sonra Mengücekliler, Erzincan ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldılar.

* Her iki kol da Moğol istilasından önce Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlandı.

ARTUK OĞULLARI

*Anadolu’nun fethi sırasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Artuk Bey’in oğulları tarafındankurulmuştur.

*Devlete adını veren Artuk Bey, ANADOLUDA  fetihlerde bulunmuş, ancak Melikşah’la arası açılmıştır. Artuk Bey bu olaydan sonra SuriyeMeliki Tutuş’un hizmetine girmiş, Tutuş da ona Kudüs’ü dirlikolarak vermiştir.

*Artuk Bey’in ölümünden sonra oğulları Sökmen ve İl Gazi,Kudüs’ü Fatımîlere karşı koruyamayınca Diyarbakır yöresine geldiler (1098).

* Bu bölgede Artuklu Beyliği’ni kurarak üç kol hâlinde yönetimlerini sürdürdüler (1102).

*Bunlar;Hasankeyf Artukluları (1102-1231), Mardin Artukluları(1108-1409),Harput Artuklularıdır.(1112-1234).

*Artuklular Devrinin en tanınmış bilim insanlarından biri EI- Cezerî’dir. Haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilmi olan sibernetiğin ilk kurucusudur.

  1. 5. Çaka Beyliği ve Diğer Türk Beylikleri

*Oğuzların Çavuldur koluna bağlı olan Çaka Bey, Bizans Imparatorluğu’na düzenlenen akınlar

sırasında esir düştü ve Istanbul’a götürüldü.

*Çaka Bey bir fırsatını bulup Istanbul’dan kaçtıktan sonraIzmir ve çevresini ele geçirip kendi adıyla anılan beyliği kurdu (1081).

*Istanbul’da iken denizciliğiöğrenen Çaka Bey, kurduğu donanma ile Midilli, Rodos, Sakız ve Istanköy adalarını fethetti.

*Çaka Bey, Istanbul’u ele geçirmek amacıyla Peçenekler ve Türkiye Selçukluları ile ittifak kurdu.

*Ancak bunu öğrenen Bizans imparatoru, Türkiye Selçukluları Sultanı I. Kılıç Arslan’ı, Çaka Bey’e karşı

kışkırttı.

*Bizans İmparatorluğu’nun bu kışkırtmaları sonunda I. Kılıç Arslan, kayınpederi Çaka Bey’iöldürttü. Bizans İmparatorluğu, İzmir ve çevresine hâkim oldu (1093).

*Çaka Bey, ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyidir.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından)

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme