Batı Bloğu ve Nato’nun Kuruluş Sebepleri Nelerdir?

Tarih
  BATI BLOKUNUN KURULUŞU * II.Dünya savaşı dünyadaki dengelerde büyük bir değişime neden olmuştu. *Uluslar arası politikada daha önce aktif roller üstlenen devletlerin savaşdan yıpranarak çıkması...
EMOJİLE

 

BATI BLOKUNUN KURULUŞU

* II.Dünya savaşı dünyadaki dengelerde büyük bir değişime neden olmuştu.

*Uluslar arası politikada daha önce aktif roller üstlenen devletlerin savaşdan yıpranarak çıkması Avrupa ve dünya siyasetinde boşluk meydana getirmiştir.

*SSCB’nin yayılmacı politika izlemesi SSCB yayılmasını ancak ABD’nin engelleyebileceği yönündeki telkin ABD’nin Batının liderliğini üstlenmesi için açık bir davetti.Bu davet ABD’yi aktif politika izlemeye sevk etmişti.

*ABD’de 1946dan sonra SSCB yayılmasına karşı doğu bloğunu kuşatmaya yönelik bir çevreleme politikası izlemeye başladı.*Bu doğrultuda Truman Doktrini ve Marshall planı uygulamaya konulmuş paktlar kurulmuş askeri anlaşmalar imzalanmıştır.

  TRUMAN DOKTRİNİ          *ABD’nin batı dünyasının liderliğini açık bir şekilde üstlenmek için yaptığı ilk girişim turuman Doktrinin  ilanı olmuştur.

*Truman Doktrini yeryüzünün iki bloka ayrıldığının ve SSCB-ABD mücadelesinin başladığını ilan etmiştir.

*Doktrinin uygulanması bir başka açıdan 2. dünya savaşından önce İngiltere’nin etkisi altındaki bir bölgenin  kontrolünün ABD tarafından devraldığının göstergesidir.

 MARSHALL PLANI

*Marshall planına göre Avrupa ülkeleri her şeyden önce kendi aralarında bir ekonomik iş birliğine girişmeli iş birliği sonunda ekonomik açık ortaya çıktığında ABD bu açının kapatılması için yardım etmeliydi.

*16 Avrupa ülkesinin üyeleri (Türkiye dahil) ABD’ye sunulmak üzere bir  “Avrupa ekonomik kalkınma proğramı” hazırladılar

*ABD bu program üzerine “Dış Yardım Kanunu”nu  çıkardı ve 16’lara ekonomik yardım  yaptı.

*Avrupa da Marsshall yardımları sonucu 3 yıllık bir süre  içinde tarım ve sanayi üretimi savaş öncesine göre  büyük oranda artış gösterdi

 

NATO’NUN KURULUŞU

*Marshall Planı ve Truman Doktrini,SSCB’nin Orta Doğu ve Avrupa’daki yayılma faaliyetlerine  karşı ABD’nin almış olduğu ilk tedbirlerdir.

*İngiltere,Fransa, Belçika, lüksenburg ve Hollanda arasında Batı Avrupa Birliği  adı verilen bir birlik kuruldu (1948)  *Berlin Buhranı (Haziran 1948),Batı savunmasının örgütlenmesine hız vermişti. Ancak Batı Avrupa devletlerinin gücü SSCB2ye karşı  gerekli dengeyi kurmaktan yoksundu

*Sonunda SSCB’nin tehditlerine karşılık 4 Nisan 1949’da 12 Batılı ülke arasında kısa adı ile NATO olan Kuzey Atlantik İttifakını kurdu.

*Türkiye ve Yunanistan 1952’de,Batı Almanya 1955’te  NATO’ya katılmıştır

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU(AET)

*Avrupa’nın bütünleşmesi ile ilgili düşünceler çok eskilere dayanmakla beraber bu düşünceyi gerçekleştirecek koşullar ancak 20. yüzyılda oluşmuştur.

*Bu yüzyılın ilk yarısında iki büyük savaşın acısını yaşayan Avrupa,bir daha bu tür çatışmaların yaşanmaması için çözüm arayışına girmiştir.

*Çözüm olarak da Avrupa devletleri  arasındaki düşmanlığı ortadan kaldıracak bir bütünleşmenin gerçekleştirilmesi düşüncesi benimsenmiştir.

*Birliğin asıl temeli ise 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dış İşleri Bakanı Schuman’ın yayımladığı bir bildiri ile atılmıştır.

*Bu girişim Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur (1951).

*1957’de Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme