BAŞLICA MEZOPOTAMYA KAVİMLERİ

Tarih
1)- SÜMERLER:  *  Birbirinden bağımsız SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri; Ur,     Uruk, Lagaş’tır. Bu şehir devletleri ENSİ veya PATESİ denilen Rahip-krallar t...
EMOJİLE

1)- SÜMERLER:  *  Birbirinden bağımsız SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri; Ur,     Uruk, Lagaş’tır. Bu şehir devletleri ENSİ veya PATESİ denilen Rahip-krallar tarafından     yönetiliyordu.  *  Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına ZİGGURAT denirdi.  *  Mezopotamya’da evler ve tapınaklar taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır.      NOT: Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar             ulaşmamıştır  *  Günümüz Uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez Sümerler bulmuştur.(MÖ. 3500)  *  Tarihte İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile     Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz.        NOT:  Lagaş Kralı URUKAGİNE tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar “fidye ve bedel”                 sistemine dayanıyordu.   * Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri; Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan Hikayesi’dir.   * Sümerler Matematik ve Geometrinin temellerini atnışlardır. (Dört işlemi bulmuşlar, dairenin      alanını hesaplamışlar, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır.)   * Sümerler astronomide de gelişmişlerdir. (Burçları bulmuşlar, bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak      hesaplamışlardır.         NOT: Dünyada ilk kez AY YILI hesabına dayanan takvimi Sümerler bulmuşlardır.    * Son araştırmalara göre örf, adet,geleneklerine ve dil yapılarına, kullandıkları aletlere bakılarak      Sümerlerin Mezopotamya’ya Orta Asya’dan geldikleri Türk olabilecekleri tahmin edilmektedir.   * Akkadlar tarafından yıkılmışlardır. 

2)- AKKADLAR:     * Arap Yarımadasından Mezopotamya’ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.     * İlk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. (Bu sayede kısa zamanda Mezopotamya’nın tamamına   sahip olmuşlardır.)     * Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular.     * Kurucuları SARGON, başkentleri AGADE’dir. (Tapınaklarına da AGADE denilirdi.)     * En önemli mimari eserleri ZAFER ANITI’dır.

 3)- ELAMLILAR:     * Elam güneydoğu Mezopotamya’ya verilen addır. * Başkentleri SUS’dur.     * Bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen, güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişmişlerdir.

 4)- BABİLLİLER:     * İlk “Mutlak Krallık” anlayışı Babil’de ortaya çıkmıştır.     * Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen “Hammurabi Kanunlarını” oluşturdu. (Bu        kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.)     * “Babil Kulesi” ve “Babil’in Asma bahçeleri” en önemli eserleridir.

 5)- ASURLULAR:     * Yukarı Mezopotamya’da(Güneydoğu Anadolu) kurulmuşlar, Toroslar ve Kapadokya’ya kadar         yayılmışlardır.     * Anadolu’da ticaret kolonileri kurdular. (KÜLTEPE’de)     * Çivi yazısını Anadolu’ya öğreterek, Anadolu’da tarih devirlerini başlattılar.     * Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA’da toplayarak, ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK        faaliyetini başlattılar.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme