BAŞLICA MEZOPOTAMYA KAVİMLERİ

Tarih
1)- SÜMERLER:  *  Birbirinden bağımsız SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri; Ur,     Uruk, Lagaş’tır. Bu şehir devletleri ENSİ veya PATESİ denilen Rahip-krallar t...
EMOJİLE

1)- SÜMERLER:  *  Birbirinden bağımsız SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri; Ur,     Uruk, Lagaş’tır. Bu şehir devletleri ENSİ veya PATESİ denilen Rahip-krallar tarafından     yönetiliyordu.  *  Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına ZİGGURAT denirdi.  *  Mezopotamya’da evler ve tapınaklar taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır.      NOT: Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar             ulaşmamıştır  *  Günümüz Uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez Sümerler bulmuştur.(MÖ. 3500)  *  Tarihte İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile     Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz.        NOT:  Lagaş Kralı URUKAGİNE tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar “fidye ve bedel”                 sistemine dayanıyordu.   * Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri; Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan Hikayesi’dir.   * Sümerler Matematik ve Geometrinin temellerini atnışlardır. (Dört işlemi bulmuşlar, dairenin      alanını hesaplamışlar, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır.)   * Sümerler astronomide de gelişmişlerdir. (Burçları bulmuşlar, bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak      hesaplamışlardır.         NOT: Dünyada ilk kez AY YILI hesabına dayanan takvimi Sümerler bulmuşlardır.    * Son araştırmalara göre örf, adet,geleneklerine ve dil yapılarına, kullandıkları aletlere bakılarak      Sümerlerin Mezopotamya’ya Orta Asya’dan geldikleri Türk olabilecekleri tahmin edilmektedir.   * Akkadlar tarafından yıkılmışlardır. 

2)- AKKADLAR:     * Arap Yarımadasından Mezopotamya’ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.     * İlk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. (Bu sayede kısa zamanda Mezopotamya’nın tamamına   sahip olmuşlardır.)     * Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular.     * Kurucuları SARGON, başkentleri AGADE’dir. (Tapınaklarına da AGADE denilirdi.)     * En önemli mimari eserleri ZAFER ANITI’dır.

 3)- ELAMLILAR:     * Elam güneydoğu Mezopotamya’ya verilen addır. * Başkentleri SUS’dur.     * Bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen, güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişmişlerdir.

 4)- BABİLLİLER:     * İlk “Mutlak Krallık” anlayışı Babil’de ortaya çıkmıştır.     * Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen “Hammurabi Kanunlarını” oluşturdu. (Bu        kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.)     * “Babil Kulesi” ve “Babil’in Asma bahçeleri” en önemli eserleridir.

 5)- ASURLULAR:     * Yukarı Mezopotamya’da(Güneydoğu Anadolu) kurulmuşlar, Toroslar ve Kapadokya’ya kadar         yayılmışlardır.     * Anadolu’da ticaret kolonileri kurdular. (KÜLTEPE’de)     * Çivi yazısını Anadolu’ya öğreterek, Anadolu’da tarih devirlerini başlattılar.     * Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA’da toplayarak, ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK        faaliyetini başlattılar.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…