Austerlitz Muharebesi (2-11 Aralık 1805)

Tarih
Austerlitz Muharebesi veya  Üç İmparator Savaşı, Napolyon Savaşlarının en önemli ve belirleyici çarpışmalarından biriydi. Napolyon’un kesin zaferi ile sonuçlanmış bu muharebe Austerlitz, Moravya...
EMOJİLE

Austerlitz Muharebesi veya  Üç İmparator Savaşı, Napolyon Savaşlarının en önemli ve belirleyici çarpışmalarından biriydi. Napolyon’un kesin zaferi ile sonuçlanmış bu muharebe Austerlitz, Moravya’da (günümüzde Çek Cumhuriyeti) olmuştur. Napolyon Bonapart tarafından elde edilen en büyük zafer olarak kabul edilir. Napolyon’un Büyük Ordu’su bu muharebede I.Aleksandr ve II.Franz tarafınca komuta edilen, kendi ordusundan daha büyük olan Rus ve Avusturya ordusunu yenmiştir.

Muharabeden Önce

Fransız İhtilali’nden sonra Fransa büyük bir ordu ile Avusturya’nın üstüne yürüdü. Böylece Napolyon Savaşları’ndaki İlk Koalisyon Savaşı’nın (toplamda III.Koalisyon’un) başlangıcı olarak kabul edilir. Bonapart’a göre Avusturyalılar askerlik vasfından yoksun insanlardı.

Muharebe

Fransızların saldırıya geçtiği haberini alan Avusturya İmparatoru II. Franz hemen harekete geçti ve müttefiği olan Ruslara mesaj yollayıp yardım talep etti. Ruslar yardıma geleceklerini söyleyip harekete geçtiler. Avusturyalılar müttefiklerini beklemeye koyuldu. Ancak Fransızlarla karşılaştılar ve bozguna uğrayıp geri çekildiler. Sonra Fransızlar beklemeye koyuldular. Avusturyalılar Ruslarla birleşip 85.000 kişilik büyük ordu oluşturdular ve Fransızlara karşı harekete geçtiler. Ruslar ve Avusturyalılar barutlu silahların çıkmasıyla süvari birliklerinin kullanımını büyük ölçüde azaltmışlardı. Ancak Fransızlar süvarileri hâlen etkili bir biçimde kullanmaktaydılar. Avusturyalıların ve Rusların üzerine geldiğini haber alan yaklaşık 75.000 kişilik Fransız ordusu hemen savaş düzeni aldı. Fransızların 25.000 kadarı süvariydi. Bunları ormana yerleştiren Napolyon Avusturyalıları ve Rusları beklemeye koyuldu. Sonunda karşılaşma gerçekleşti. Taarruza geçen Avusturyalılar ve Ruslar, Fransız savunmasını zorluyordu. Ancak ormanda bekleyen Fransız süvarilerden haberleri yoktu. Fransız savunması çözülmeye başlayınca Fransız süvarileri Avusturya ve Rus ordularına karşı ani saldırıya geçerek onlara ağır kayıplar verdirdi.

Muharebeden Sonra

Bu savaş 3. Koalisyon için belirleyici idi. Zira savaştan sonra Napolyon Avrupa haritasını istediği gibi çizdi. Bununla birlikte bu savaşı daha da ünlü kılan şey ise Rus Çarı 1. Aleksandr’ın esir Fransız subayı aracılığıyla Napolyon’a gönderdiği mesaj: “Efendine söyle ki yüzyıllar boyunca benim ordum O’nunkisiyle denk olamayacak.