ANADOLU’YA HAKİM OLAN DEVLETLER

Tarih
 1)- PERS İMPARATORLUĞU: Anadolu M.Ö 543-333  yılları arasında İran’da kurulan PERS       İMPARATORLUĞUNUN  hakimiyetinde kaldı.  2)- İSKENDER İMPARATORLUĞU: Makedonya kralı II. Filip’in ö...
EMOJİLE

 1)- PERS İMPARATORLUĞU: Anadolu M.Ö 543-333  yılları arasında İran’da kurulan PERS       İMPARATORLUĞUNUN  hakimiyetinde kaldı.  2)- İSKENDER İMPARATORLUĞU: Makedonya kralı II. Filip’in ölümüyle yerine geçen oğlu BÜYÜK İSKENDER Asya      seferine çıkarak büyük bir imparatorluk oluşturmuştur.         ASYA SEFERİ: Büyük İskender bu seferle Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan’ın bir bölümünü ele         geçirdi. Pers İmparotorluğuna son verdi. Bu sefer dönüşünde yolda öldü.         HELENİSTİK MEDENİYET: Büyük İskender’in Asya seferi sırasında Yunan Medeniyeti ile Doğu  Medeniyetleri birbirlerinden etkilendiler. Böylece doğu ve batı medeniyetlerinin karışımından         HELLENİZM MEDENİYETİ ortaya çıktı.            İskender’in ölümünden sonra Anadolu’da küçük krallıklar kuruldu. Bunların başlıcaları;                 a) BİTİNYA KRALLIĞI: Kuzeybatı Anadolu’da                 b) PONTUS KRALLIĞI : Karadeniz’de                 c) BERGAMA KRALLIĞI: Batı Anadolu’da kurulmuştur.

Bergama kralları bilim, edebiyat ve sanata önem verdiler. Koyun ve keçi derisinden PARŞÜMEN kağıdını icat ettiler. Bu sayede pek çok kitap günümüze geldi. Yine Bergama Krallığı Döneminde yapılan ZEUS tapınağı meşhurdur.

    3)- ROMA İMPARATORLUĞU:   * İtalya’da kurulan bu devlet kısa zamanda Avrupa, Asya ve Afrika topraklarına yayılmıştır. 395     yılında Batı ve doğu Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma     (Bizans) ise 1453’te yıkılmıştır.   * Bozdoğan Kemeri(istanbul), Çemberlitaş(istanbul), Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos    tiyatrosu (Antalya) Romalılardan kalan ünlü eserlerlerdir.   * Romalılar Mısırlılardan aldıkları Güneş takvimini JÜLYEN TAKVİMİ adıyla geliştirdiler.   * Fenikelilerin bulduğu harf yazısı(alfabe), İyonlar yoluyla Yunanlılara ve onlardan da Romalılar’a     geçmiş, Romalılar bunu geliştirerek LATİN ALFABESİNİ oluşturmuşlardır.   * Roma’da ilk yazılı kanunlar 12 Levha Kanunlarıdır. Roma kanunları günümüz Avrupa hukukunun temelini  oluşturur.  4)- BİZANS İMPARATORLUĞU(DOĞU ROMA İMP.):   * Merkezi İstanbul olan bu devlet 1453’te Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır.   * Ayasofya, Aya İrini, Hora, Sergios ve Baküs kiliseleri ile Yerebatan ve Binbirdirek Sarnıçları     en ünlü eserleridir.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…