Abbasiler Tarihi (750 – 1258)

Tarih
Ebu Müslim in Emevi Devletini yıkarak Kûfe de Ebul Abbbas ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. * Ilk Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundandır. Bu ne...
EMOJİLE

Ebu Müslim in Emevi Devletini yıkarak Kûfe de Ebul Abbbas ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti

kuruldu.

* Ilk Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundandır. Bu nedenle devletin adı Abbasi Devleti oldu.

*Daha sonra halife olan Ebu Cafer Mansur, devletin başkentini Kûfe’ den Bağdat’a taşıdı.

*Abbasilerin en parlak dönemi Harun Reşid dönemidir (786-809).

*Harun Reşid’den sonra yerine sırasıyla oğulları Emin, Memun ve Mutasım halife oldular. *Emeviler zamanında sürekli olarak Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyeti benimsemeye başladılar.

*Çünkü Abbasiler, Emeviler gibi Arap milliyetçiliği yapmadılar. Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandılar.

*Mutasım, Türklerin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini yitirmemelerini sağlamak amacıyla Türklerin yerleşmesi için Samarra şehrini inşa ettirdi.

*Samarra kuruluşundan 892 senesine kadar 56 sene, Abbasi Devleti ne başşehir oldu.

*Türklerin bir kısmı da Anadolu’nun güneyinde

Doğu Romalılara karşı kurulan Avasım hattına yerleştirildi.

*Abbasi Halifesi Mutasım’dan sonra devlet içerisindeki Türklerin etkisi giderek artmıştı. *Abbasi Devleti’nin siyasi birliği IX. Yüzyılın ortalarından sonra çözülmeye başlamısı halifelerin otoritelerinin zayıflaması, Abbasi Devleti’nin parçalanmasına sebep oldu.

* Abbasi sınırları içinde kısa ömürlü olan yeni devletler kuruldu.

*Bu devletlerden Büveyhoğulları 945 yılında Bağdat’ı işgal ederek halifeyi baskı altına aldı.

*Gazneli hükümdarı Mahmut, Abbasi halifesini bu baskıdan kurtararak halifeden “sultan” unvanını aldı.

* Büveyhoğulları bir süre sonra halifeyi yeniden

baskı altına alınca, 1055 yılında Bağdat’a giren Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey, halifeyi bu durumdan kurtardı.

*Abbasiler bütün Müslümanlara yeniden değer

vererek onlara eşit davrandılar.  Böylece mevâlî kavramı ortadan kalktı.

*Bu dönemde Iranlılar ve Abbasilerde halifeler devlet işlerinin yürütülebilmesi için vezirlik makamını kurdular.

*Hz. Ömer Döneminde kurulan divanı geliştirdiler. Divanı devlet yönetiminde en etkili kurum hâline getirdiler.

*Devlet ve memleket sorunlarını, önce divanda görüşerek divanın önerdiği çözümleri uyguladılar.

Bu divanların bazıları ve görevleri şunlardır:

*Divan-ı Inşa: Devletin yazı işlerini yürütmüştür.

*Divan-ı Mezalim: Adalet işlerine bakmıştır.

*Divanü’l Ceyş: Askerlik işleriyle ilgilenmiştir.

*Divan-ı Beytü’l Mâl: Devletin gelir ve giderleri ile ilgilenmiştir.

*Abbasiler Çinlilerden öğrendikleri kâğıt yapımını Semerkant’ta kurdukları kâğıt atölyelerinde geliştirdiler.

*Mısır ve Anadolu’nun fetihleri sırasında Müslümanlar, Yunan kültürüyle karşılaştı.

*Eflatun, Aristo gibi filozofların, Öklid gibi matematikçilerin, Ptolemaios (Ptolemyos) gibi tıp bilginlerinin eserleri,  Arapçaya çevrilerek Islam dünyasında bilimsel çalışmalar geliştirildi.

*Harun Reşid Döneminde zengin bir kütüphaneye sahip Beytü’l-Hikme adıyla ilim merkezi kuruldu.

*1258 yılında Ilhanlı Hükümdarı Hülâgu Han, ordusu ile Bağdat’ı ele geçirerek Abbasi Devleti’ne son verdi.

*Abbasi ailesinden kurtulabilenler Mısır’a gitti.

*Memluklu himayesindeki Abbasi halifeliği, Osmanlıların Mısır’ı fethine kadar (1517) Mısır’da devam etti.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından)

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme