147’ler olayı nedir? 147’ler listesinde kimler var?

Tarih
147’ler olayı nedir? 147’ler listesinde hangi isimler var? 147’ler olayı neyle ilgilidir? 147’ler meselesi… 147’ler listesinde kimler yer alıyor? 27 Mayıs 1960 aske...
EMOJİLE

147’ler olayı nedir? 147’ler listesinde hangi isimler var? 147’ler olayı neyle ilgilidir? 147’ler meselesi… 147’ler listesinde kimler yer alıyor? 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi 147 öğretim görevlisini görevden ihraç etmiştir. 147’ler isim listesi… Detaylar haberimizde…

27 Mayıs 1960’da ülkede yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi, 1960 yılının Ekim ayında 147 öğretim üyesini üniversitelerden uzaklaştırdı. Bu isimler arasında Ali Fuat Başgil, Fuat Sezgin, Sabahattin Eyüboğlu, Yavuz Abadan, Mina Urgan, Haldun Taner gibi isimler de vardı. Bu tasfiye kararları üniversiteler içinden gelen ihbarlara dayanılarak yapılmıştı. Bu ihraç kararlarını protesto eden Fikri Narter (İTÜ), Sıddık Sami Onar (İstanbul Üniversitesi) Turhan Feyzioğlu (ODTÜ), Suut Kemal Yetkin (Ankara Üniversitesi) rektörlükten istifa etmiştir.

Haldun Taner, Fyodor Dostoyevski’nin tamamlanmamış bir hikâyesinden esinlenerek 147’lerin görevden alınması ile ilgili “Timsah” adlı bir oyun yazmıştır. Haldun Taner bu oyunu yazmakla görevden alınan isimlere destek olmak istedi. Bu oyun 2008 yılında yine “Timsah” adıyla kitap olarak basılmıştır.

147’ler listesinde yer alan isimler:

 1. Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil
 2. Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan
 3. Ord. Prof. Dr. Fahri Arel
 4. Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu
 5. Ord. Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan
 6. Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli
 7. Ord. Prof. Dr. Naşit Erez
 8. Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel
 9. Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı
 10. Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu
 11. Ord. Prof. Dr. Ekrem Behçet Tezel
 12. Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren
 13. Ord. Prof. Dr. Ahmet Tevfik Berkman
 14. Ord. Prof. Dr. Üveis Maskar
 15. Ord. Prof. Dr. Abdülhak Kemal Yörük
 16. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
 17. Ord. Prof. Dr. Hakkı Saymen
 18. Ord. Prof. Dr. Kemalettin Birsen
 19. Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı
 20. Ord. Prof. Dr. Mazhar Nedim Göknil
 21. Ord. Prof. Dr. Galip Okandan
 22. Ord. Prof. Dr. Ali Tanoğlu
 23. Ord. Prof. Dr. Mazhar Şevket İpşiroğlu
 24. Ord. Prof. Dr. Nurettin Çuhadar
 25. Ord. Prof. Dr. Emin Onat
 26. Ord. Prof. Dr. Feridun Ansan
 27. Ord. Prof. Dr. Ratip Berker
 28. Ord. Prof. Dr. Hilmi İleri
 29. Prof. Dr. Kamil Akol
 30. Prof. Dr. Şevket Soysal
 31. Prof. Dr. Kenan Tükel
 32. Prof. Dr. Müfide Küley
 33. Prof. Dr. Muhterem Gökmen
 34. Prof. Dr. Şinası Hakkı Er
 35. Prof. Dr. Ömer Özek
 36. Prof. Dr. Ziya Öktem
 37. Prof. Dr. Necmettin Polvan
 38. Prof. Dr. Hıfzı Timur
 39. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya
 40. Prof. Dr. Takyittin Mengüşoğlu
 41. Prof. Dr. Afif Erzen
 42. Prof. Dr. Minâ (Urgan) Irgat
 43. Prof. Dr. Fuat Sezgin
 44. Prof. Dr. Sabahattin Eyüboğlu
 45. Prof. Dr. Süheyla Bayrav
 46. Prof. Dr. Kudret Mavitan
 47. Prof. Dr. Bekir Daoğlu
 48. Prof. Dr. Orhan Safa
 49. Prof. Dr. Muhittin Binan
 50. Prof. Dr. Sabri Oran
 51. Prof. Dr. Kemal Ahmet Aru
 52. Prof. Dr. Necati Engez
 53. Prof. Dr. Necati Acun
 54. Prof. Dr. Yusuf Berdan
 55. Prof. Dr. Orhan Ünsaç
 56. Prof. Dr. Turgan Sabis
 57. Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu
 58. Prof. Dr. Yavuz Abadan
 59. Prof. Dr. Bülent Nuri Esen
 60. Prof. Dr. Rahmi Ören
 61. Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen
 62. Prof. Dr. Muhittin Erel
 63. Prof. Dr. İzzet Birand
 64. Prof. Dr. Aziz Köklü
 65. Prof. Dr. Fadıl Hakkı Sur
 66. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Karafaki
 67. Prof. Dr. Halet Çambel
 68. Prof. Dr. Hikmet Belbez
 69. Prof. Dr. Hasan Eren
 70. Prof. Dr. Emin Bilgiç
 71. Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk
 72. Prof. Dr. Zafer Paykoç
 73. Prof. Dr. Hâmi Kocaş
 74. Prof. Dr. Behçet Kamay
 75. Prof. Dr. Kâzım Aras
 76. Prof. Dr. Vefik Vassaf Akan
 77. Prof. Dr. İzzet Kantemir
 78. Prof. Dr. Celal Ertuğ
 79. Prof. Dr. Abdülbaki Nusret Hızır
 80. Prof. Dr. İsmail Nafiz Alkan
 81. Prof. Dr. Selim Palavan
 82. Prof. Dr. Mustafa Santur
 83. Prof. Dr. Münir Ülgür
 84. Prof. Dr. Enver Berkmen
 85. Prof. Dr. Celal Saraç
 86. Doç. Dr. İbrahim Berkan
 87. Doç. Dr. Ziya Üstün
 88. Doç. Dr. Tahsin Artunkal
 89. Doç. Dr. Cihat Gürsan
 90. Doç. Dr. Baha Sezer
 91. Doç. Dr. Rauf Saygın
 92. Doç. Dr. Ercüment Bora
 93. Doç. Dr. Merih Odman
 94. Doç. Dr. Şinasi Güçhan
 95. Doç. Dr. Ferhan Berker
 96. Doç. Dr. Türkan Erbengi
 97. Doç. Dr. Halit Kayalı
 98. Doç. Dr. Rana Kartal
 99. Doç. Dr. Rahmi Çobanoğlu
 100. Doç. Dr. Bülent Köprülü
 101. Doç. Dr. Zahit İmre
 102. Doç. Dr. Halit Kemal Elbir
 103. Doç. Dr. Ferih Tongsir
 104. Doç. Dr. Necmettin Berkin
 105. Doç. Dr. İsmet Giritli
 106. Doç. Dr. Münir Aktepe
 107. Doç. Dr. Abdükadir Karahan
 108. Doç. Dr. Cevdet Perin
 109. Doç. Dr. Adnan Benk
 110. Doç. Dr. İsmail Yalçınlar
 111. Doç. Dr. Haldun Taner
 112. Doç. Dr. Aran Ersümer
 113. Doç. Dr. Eyüp Kömürcüoğlu
 114. Doç. Dr. Orhan Bolak
 115. Doç. Dr. Necibe Saraçoğlu
 116. Doç. Dr. İsmail Utkular
 117. Doç. Dr. Mehpare Helibronn
 118. Doç. Dr. S. Bayramoğlu
 119. Doç. Dr. S. Nigâr
 120. Doç. Dr. Memduh Yaşa
 121. Doç. Dr. Mukbil Özyörük
 122. Doç. Dr. Şerif Baştav
 123. Doç. Dr. Enver Bostancı
 124. Doç. Dr. Belma Çakmur
 125. Doç. Dr. Necip Berksan
 126. Doç. Dr. Alaattin Orhon
 127. Eylemsiz Doç. Dr. Servet Güvener
 128. Eylemsiz Doç. Dr. Yusuf Keçeci
 129. Eylemsiz Doç. Dr. Arsan Zarfçı
 130. Başasistan Dr. İhsan Ünlüer
 131. Başasistan Dr. Fikret Avunduk
 132. Başasistan Dr. Kemal Aydınlıoğlu
 133. Başasistan Dr. Orhan Ternar
 134. Başasistan Dr. Selim Baruh
 135. Başasistan Dr. Mehmet Dinçöz
 136. Öğretim Görevlisi Dr. Fikret Ozansoy
 137. Asistan Dr. Yani Stomadiyadiz
 138. Asistan Dr. Ahmet Akdoğan
 139. Asistan Dr. Şevkiye İnalcık
 140. Asistan Aristidi Karyofili
 141. Asistan Ayhan Önder
 142. Asistan Aydın Aydıncı
 143. Asistan Slavço
 144. Asistan Özer Ozankaya
 145. Asistan Olcay Kansu
 146. Asistan Orhan Duru
 147. Asistan Atilla Tolun