Eylül ayında yeni çıkan kitaplar

Kitap
Abdullah Güner’in haberi Eylül [2013] ayında yeni çıkan kitapları sizler için bir araya getirdik. Bu ay yayınlanan kitaplar ise şöyle: PINAR YAYINLARI Düşüncede Yenilenme, Cevdet Said, 253 Sayfa...
EMOJİLE

Abdullah Güner’in haberi
Eylül [2013] ayında yeni çıkan kitapları sizler için bir araya getirdik. Bu ay yayınlanan kitaplar ise şöyle:

PINAR YAYINLARI

Düşüncede Yenilenme, Cevdet Said, 253 Sayfa, 12,00 TL
Cevdet Said’le gerçekleştirilen söyleşiler onun fikri incelikleri, başlangıçları ve tartışmaya açık yönleriyle entelektüel bir bileşen olarak okurun karşısına çıkıyor.  Bu haliyle söyleşiler Said’in her şeyden önce onun entelektüel yolculuğunu anlamayı mümkün kılan birer işaret taşı olarak öne çıkıyor.
“Düşüncede Yenilenme”, çeşitli kaynaklardan toplanarak bir araya getirilen söyleşilerden oluşmakta ve bu söyleşileri dört temel izlek çerçevelendirmekte:
Cevdet Said’in “Düşünce dünyasıyla tanışma”, “kavramlar”, “Müslüman dünyanın kronik sorunları “ve “aktüel siyasi gelişmeler”.

Kur’an’da Rahmet Peygamberi 2 Cilt, Cafer Günaydın, 1136 Sayfa, 30,00 TL
Bu eser, gerek Mekke’de İslam öncesi ve vahyin başlamasından itibaren, hicretle Medine’de olgunlaşıp İslam’ın tamamlanma süre­cinde inzal olan, peyderpey gelen ayet ve sûrelerin en başta mü­minlerde, sonra müşriklerde ve de münafıklarda oluşturduğu de­rin tesirleri; bununla birlikte Mekke’de ya da Medine’de gelen bir ayet/sûreden sonra yaşanan infiali bir nebze de olsa yansıtmak ama­cıyla kaleme alınmıştır.

AÇILIM KİTAP

Aklın Kenarı, Mustafa Tekin, 287 Sayfa, 15,00 TL
Dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini söylemek, artık belki de çok sıradan bir şey oldu. Çünkü “değişim” kelimesi, her zaman için yaşananların hızını anlatmak için yeterli olmayabilir. İletişim ağlarının olabildiğince genişlemesiyle birlikte, birbirleriylşe girift ilişikiler ağı içerisinde din, yeni dini hareketler, etnisite problemleri, açlık, enerji, özgürlük, paradigma gibi birçok sorunların artık tüm dünya gündemini işgal ettiğini görmekteyiz. Tüm bu sorunlar “yerel” boyutları aşarak insanlığın ortak problemleri olma yolundadırlar.

Türkiye eksenli global sorunlar üzerinde analizler yaparken, “Aklın Kenarı”na düşecek bir tavır ve düşünceye yabancılaşmanın zorunluluğunu vurgulayan bu kitap: insan, varlık, özgürlük, kimlik, bilgi gibi anahtar kavramlar etrafında ele alınabilecek sorunları “İslam” ile ilişkileri çerçevesinde ve sosyolojik bir perspektiften analiz etmeyi hedeflemektedir.

Yarı Başkanlık Modelleri, Haluk Alkan, 352 Sayfa, 20,00 TL
[Karşılaştırmalı Siyaset Başkanlık ve Parlamenter Sistemler Işığında]

Bu kitap, yeni anayasa yapımı, başkanlık, yarı başkanlık sistemleri gibi konuların tartışıldığı bu günlerde, başkanlık ve yarı başkanlık modelleri ile yönetilen örnekler üzerinden, modellerin olumlu ve olumsuz taraflarını tartışmakta, ülkemiz özelinde ise başkanlık, yarı başkanlık modellerinin uygulanabilirliğini ve muhtemel uygulama avantaj ve dezavantajlarını incelemeye çalışmaktadır.

İZ YAYINLARI

Dostluk Üzerine ”Fethi Gemuhluoğlu Kitabı”, 700 Sayfa, 38,00 TL
“Dostluk Üzerine”, merhum mücadele adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun 22 Kasım 1975 tarihinde  bir toplantıda yaptığı, ünü günümüze kadar ulaşmış bir konuşma metnidir. Kendisinin vefatından sonra defalarca basılmış, elden ele ulaşmış, milyonları etkilemiş bir manifestodur. Türk fikir ve düşünce hayatının yanı sıra, siyaset ve bürokrasi çarklarında yetişmiş bir nesil pek çok vatan evladı, ömrünün bir döneminde şu veya bu şekilde Gemuhluoğlu’nun himaye ve teşviklerine mazhar olmuştur. Bu kitap, kendisinin ünlü konuşmasının eksiksiz ve tam bir metninin yanı sıra, vefatından sonra hakkında yazılmış makale, yorum ve yazıları, merhumun şiirlerini, kendisine ithaf edilen şiirleri, yine kendisinin Arapgir Postası’nda çıkmış yazılarını ihtiva etmektedir. Ülkede yıllardır devam edegelen hak-bâtıl mücadelesinde kilometre taşlarından biri olan Fethi Gemuhluoğlu’nu, yaşayan ve gelecek nesillere tanıtmak, boynumuzun borcudur…

ÖTÜKEN NEŞRİYAT

Ayyıldız Ruhu [Kadife Eldiven İçinde Demir Yumruklar], Ömer Gürdal, 416 Sayfa, 22,00 TL
Kim yeşertti bu kini?! Bin yıllık kardeşliğin arasına fitne tohumlarını kimler attı?! Ayyıldızlı al bayrak kimlerin kanlarıyla boyandı?! Kimler Galiçya’da üşüdü?! Kimler Allahuekber Dağları’nda dondu?! Hicaz ve Yemen çöllerinde kimler yandı?! Çanakkale’de kimler ‘ÖLÜMÜN ÖLDÜĞÜ GÜN DOĞDU?!’ Doksan yıl önce; Kuzey’de Rumlara, Doğu’da ve Güney’de Ermenilere, Güneydoğu’da Fransızlara, Batı’da Yunanlılara karşı kimler ‘ÖLÜM KALIM SAVAŞI’ verdi?!
Adalet ve hoşgörüyle dünyaya hükmetmiş bin yıldır İslam’ın sancaktarlığını yapan tarihin en şerefli milletini yok etmek isteyen sömürgecilere karşı kimler ‘DUR!..’ deyip göğsünü siper etti?!

Başka Bir Dünya Savaşı, Halil Burak Sakal, 404 Sayfa, 21,00 TL
[İkinci Dünyas Savaşı Sırasında Almanya Tarafında Savaşan Türkistanlılar 1941 – 1945]
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Şubat ve Ekim devrimleri, Rus İmparatorluğu yönetiminde yaşayan halklara kendi topraklarının yönetiminde söz sahibi olma umudu vermişti. Devrimlerin heyecanıyla 1920’lerde halklarının özgürlüğü ve kendi kaderini tayin hakkı için çaba sarf eden Türkistan aydınlarının Stalin iktidarında yirmi yıldan kısa bir süre zarfında tamamen yok edilmesi ile birlikte, Türkistan halklarının umutları kısa zamanda boşa çıkmış oldu. Ancak bu hayal kırıklığı, birçok Türkistanlı için sadece sonun başlangıcıydı.

İki Dünya Arasında Rusya, Héléne Carrére d’Encausse, Tercüme: Reşat Uzmen, 276 Sayfa, 16,00 TL
1991’den beri Fransız Akademisi üyesi ve daimi sekreteri olan Hélène Carrère d’Encausse’un Rusya’yı tanıtan ve yayınevimiz tarafından yayınlanmış olan “Tamamlanmamış Rusya” adlı eserinin bir nevi devamı olan bu eserde, 1991’den sonra Rusya’yı derinden etkileyen olaylar ele alınmaktadır. Türkiye’nin dış politikasını ve zaman zaman da iç politikasını etkilemiş olan kuzey komşumuzu tam anlamıyla tanımak Türk aydınlarının görevi olmalıdır. Kendi arzusuyla Sovyet İmparatorluğu’nun ve komünist sistemi yıkan Boris Yeltsin modernleşmenin bedelini ödediğini sanıyor ve Avrupa’nın kollarını açarak onu kabul etmesini umuyordu. Yirmi yıl sonra bu hayâlden geriye ne kalmıştır?

DERGÂH YAYINLARI

İkinci Meşrutiyet Romanı, Osman Gündüz, 632 Sayfa, 35,00 TL
“Bu araştırma, Türk toplumunun İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte geçirdiği değişimi ele almakta ve dönemin romanlarını yapı ve temalar bakımından incelemektedir. Araştırmanın amacı, Batılılaşma ile gelen siyasal, sosyal ve kültürel etkilenmeleri romanların dünyasından yansıtmaktadır. Buna bağlı olarak toplumun Batılılaşma süreci içinde nasıl bir tavır aldığını, nelerin geldiğini ve nelerin kaybolduğunu; dikkatlerin hangi temalar ve yapı unsurları üzerinde toplandığını belirlemektedir.”

NESİL YAYINLARI

Kur’an Işığında Beden Dili, Prof. Dr. Şadi Eren, 144 Sayfa, 6,00 TL
Uzun yıllardan beri Kur’ân-ı Kerîm araştırmaları yapan Prof. Dr. Şadi Eren, elinizdeki kitabında ‘beden dili’ne Kur’ân ışığında bakıyor ve baktırıyor. Kur’ân’daki insan tasvirlerinden hareketle, hem ‘beden dili’ni çözmenin, hem ‘beden dili’ni de Allah’ın yolunda kullanmanın usulünü anlatıyor. Kitabın ilerleyen sayfaları arasında göreceksiniz ki, Yaratıcısı olarak insanı en iyi tanıyan âlemler Rabbi, Kur’ân’ıyla, yaratılmışların hal ve beden dilini okumayı da bize öğretiyor.

Derin Çeteye Pusu, Ali Erkan Kavaklı, 324 Sayfa, 10,50 TL
İhanetler, oyunlar, komplolar… Orduyu tahrik timleri, PKK ve terör örgütleri ile işbirliği yaparak darbeciler ve masonların iktidarı yeniden ele geçirme oyunları…
İhbardan sonra iki polis müfettişi millet iradesine kumpas kuran derin çetenin peşine düştüler… Kendilerini bir ateş çemberinin içinde buldular…

Şiir Madalyonunun Gizemi, Yazar: Polat Onat, Resimleyen: Büşra Akbulut, 70 Sayfa, 5,00 TL
Şiir mi güzel, masal mı? Masal mı güzel, şiir mi? Hem şiir hem de masal okumak, maceradan maceraya koşmak ister misin? O zaman Dias’a katılmalısın. Sahibine ulaştırmaya çalışırken şiir madalyonunu, dört kanatlı kırmızı kartalla karşılaşırsın. Kuyruksuz tilkinin takibinden kaçarken tek kulaklı mavi maymunun evine konuk olursun. Gözlüklü kutup ayıları, kraliçe penguen, boynuzlu kaplan ve daha niceleriyle tanışırsın. Kim bilir daha ne sürprizlerle karşılaşırsın!

Çakma Öğrenci, Yazar: Fatma Çağdaş Börekçi, Resimleyen: İbrahim Çiftçi, 200 Sayfa, 7,50 TL
Yusuf sıra dışı, bir o kadar da eğlenceli bir çocuk. En yakın arkadaşı Mahir’in de ondan alt kalır yanı yok! Kafalarının içinde birer ilginç fikirler makinesi taşıyor gibiler. Ve o makineleri kapatacak bir düğme henüz icat edilmemişken apartmana oldukça esrarengiz biri taşınıyor. Bizimkiler de kendilerini çok önemli bir hayalin kahramanı olarak buluveriyor. Artık isteseler de hiçbir şey sıradan olmayacak!

CAN YAYINLARI

Serbest Düşüş, Nilüfer Kuyaş, 245 Sayfa, 17,00 TL
Serbest Düşüş, olaydan çok, iç hesaplaşmalara dayalı bir roman. Nilüfer Kuyaş’ın dinamik, akıcı ve derin bir dil yakaladığı roman, son derece sıradan günlük olayları anlatırken ruhsal analizler yapıyor. Kimi insani erdemleri, nezaketi, sadakati, değişim olgusunu, gelecekle ilgili kadınların da erkeklerin de ayrı yollardan da olsa duydukları kaygıları sade bir dille anlatıyor.

Örümcek Kapanı, Cemil Kavukçu, 143 Sayfa, 10,00 TL
Cemil Kavukçu, uzunca bir süredir yalnızca öykü değil, öykü sanatı üzerine yazılar da yazıyor. Örümcek Kapanı’nı özel bir kitap yapan, Kavukçu’nun kendi yazma yöntemlerini, öyküye ilişkin düşüncelerini tüm açıklığı ve yaşamından örneklerle anlatmış olması. Denemeleri okurken, 60’larla 70’lerin İnegölü’ne, anısı unutulmayan ilkgençlik yıllarına, sanatla tanışılan ve o zorlu örümcek kapanına girilen asi çağa uzanacak, bir yazarın kendi yaşamının içinden sanatını nasıl bir mücadeleyle söküp çıkardığını göreceksiniz. Kitapta Cemil Kavukçu’nun sevdiği öykücülerle ilgili düşünceleri, önemli bulduğu öykülerin çevresinde giriştiği çözümlemeleri de var. Edebiyat okurları için çok değerli bir el kitabı daha…

TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI

Allah’a Dönüş, Muhâsibî, 144 Sayfa, 11,00 TL
Büyük ruhaniyetli âlim Hâris el-Muhâsibî, Hasan-ı Basrî hazretlerinin talebesi Cüneyd-i Bağdadî başta olmak üzere birçok ünlü sûfînin hocasıdır. Abdülkadir Geylânî ve İmam Gazâlî gibi maneviyat üstadlarının da ilham aldıkları seçkin bir mutasavvıftır. Bütün İslâmî ilimlerde zamanının en bilgili kişisi olarak kabul edilmiş, ayrıca kendisi ilim çevrelerince de âlimlerin ve sufîlerin kutbu olarak görülmüştür.
İnsan psikolojisini en iyi bilen, nefsin aldatmacalarını ve ruhun hastalıklarını çok iyi teşhis eden ve nasıl tedavi edileceği konusunda son derece yetkin olan Muhâsibî, bu eserinde insanın Allah ile bağını tekrar nasıl kurabileceğinin ve insanın nasıl kendisiyle barışık hâle gelip ruh huzuruna erebileceğinin yolunu gösteriyor.

ENSAR NEŞRİYAT
İslam Hukukunda Tek Taraflı Hukuki İşlemler, Dr.Emine Gümüş Böke, 299 Sayfa, 13,00 TL

İslâm hukuku ile ilgili yapılan çalışmaların da eksenini teşkil eden hukukî işlemler, muâmelât hukukuyla ilgili olan akidler başlığı altında çağdaş müellifler tarafından ele alınmış ve bu hususta haylî mesafe kat edilmiştir. Buna rağmen modern batı hukukuyla ilgili eserlerle mukayese edildiğinde İslâm hukukunun bazı bölümleri geniş ölçüde işlenmiş ve belirginlik kazanmış olmakla birlikte fıkhın geneli açısından yapılması gereken çalışmaların yapılanlardan daha fazla olduğu görülmektedir.
İşte tek taraflı hukukî işlemler konusunda hazırlanan bu kitap, muâmelâta dair yapılmış bir çalışma niteliğindedir. Bu kitapta, İslâm hukukunda tek taraflı hukukî işlem kavramına açıklık getirmek, onu düzenleyen hükümleri incelemek ve ona ait teorileri belirlemek amaçlanmıştır.

Fatiha Suresi ve Tefsir Örnekleri, Prof. Dr. Nurettin Turgay, 176 Sayfa, 12,00 TL
Kitap, Fâtiha Sûresi ardından bazı tefsir örneklerinin ve güncel bazı meselelerin yer aldığı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Fâtiha Sûresi hakkında bilgi verilmekte, Taberî tefsirinden Fâtiha Sûresi ile ilgili metne yer verilmektedir. Ardından, Mukâtil b. Süleyman, tefsiri, tefsirinden Hucurât Sûresi, Şevkânî, tefsiri ve tefsirinden Lokman Sûresi üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde ise, insanların sosyal hayatını oluşturan muhtelif konular ele alınmıştır.
On dokuzuncu asrın başlarından bu yana, İslâm âleminde konulu tefsir çalışmaları yaygın hâle gelmiştir. Bu kitapta, bu tür tefsir çalışmalarına örnek olarak, sosyolojik yönü olan konular üzerinde durulmuştur.  

ALFA YAYIN GRUBU

Zamanın Resimli Kısa Tarihi, Stephen Hawking, 265 Sayfa, 42,00 TL
Zamanın Kısa Tarihi 1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne hem atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000 yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzayzaman dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir.

Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araştırmasından ve en son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking, kitabının elinizdeki son baskısı için yeni bir önsöz yazmakla kalmadı, aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici yepyeni bir bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi.

TİMAŞ YAYINLARI

Osmanlı ve Modern Türkiye, Halil İnalcık, 328 Sayfa, 20,00 TL
Dünyada Türk-Osmanlı tarihine bakışı değiştiren, tüm üniversitelerde okunan ve okutulan efsane tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık’tan Osmanlı ve Modern Türkiye’ye dair ufuk açıcı bir kitap…

Doğal Ebeveynlik, Adem Güneş, 208 Sayfa, 14,00 TL
Bu kitapta çocukların davranışları “öğrenme”sinin değil “edinmesi”nin, bir başkasını taklit ederek değil kendi “irade”sini ortaya koyarak istenen davranışları kazanmasının yolları üzerine ufuk açıcı bir anlayışla karşılaşacaksınız.
Adem Güneş, çocukları ceza ve mükâfat kıskacına almadan, onlara insan olmanın değeri yaşatarak ebeveynlik etmenin mümkün ve değerli olduğunu dolu dolu bir içerikle aktarıyor.
Doğal Ebeveynlik, duygularındaki özgürlüğü davranışlarında disipline dönüştürebilen, “kendisi olabilen” çocukların anne babalarının yeni yol arkadaşı…

Kâfirûn, Ahmet Tezcan, 272 Sayfa, 16,00 TL
Ahmet Tezcan, Kâfirûn’da 1960’lı yılların Kırşehir’inden esaslı bir Türkiye portresi çıkarıyor. Bütün şaşırtıcılıklarına rağmen gerçekliğinden bir an bile şüphe duyulmayan karakterleri, isteseniz de kitabı elden bıraktırmayan bir olay örgüsü ve dikkat çekici bir dil ustalığıyla bir araya getiriyor. Kâfirûn, acıların, yoksunlukların ve yoksullukların içinden yükselen bir “iyilik” romanı.

19. Yüzyıl Siyasî Tarihi, 1789-1914, Ciltli, Fahir Armaoğlu, 800 Sayfa, 50,00 TL
Bu kitapta dünya genelindeki devletlerin ve milletlerin yılları aşan kültürel ve siyasal mücadelelerini, insanlığın fikir akışlarını, ihtilallerin tahlillerini, diplomatik manevraları, 19. yüzyılda ortaya çıkan siyasî kavramları ve onlardan doğan fikri, felsefi, hukuki ve kültürel akım ve hareketleri, milletlerin maruz kaldığı sosyal ve ekonomik kırılmaları bir bütün halinde bulacaksınız.

METİS YAYINLARI

Utanç Duyuyorum!, Fethiye Çetin, 376 Sayfa, 25,00 TL
[Hrant Dink Cinayetinin Yargısı]

Hrant Dink’in avukatı Fethiye Çetin, Utanç Duyuyorum! adlı kitabında cinayetin öncesine ve sonrasına dair tanıklığını, süreçte rol alanları, açılan davaları ve kararları anlatıyor.
Cinayete dair bildiklerini, gördüklerini, sezdiklerini adli makamlara sunduğunu, ancak dikkat çektiği pek çok konunun soruşturmaya dönüşmediğini, kişilerin sorgulanmadığını belirten Çetin, kitabını, bütün bunları kamuoyunun bilgisine sunmak için yazdığını söylüyor:

Psikanalizin Dört Temel Kavramı, Jacques Lacan, Çeviri: Nilüfer Erdem, 304 Sayfa, 24,00 TL
[Seminer 11. Kitap]

Uluslarası Psikanaliz Birliği’nden “aforoz” edildikten sonra verdiği bu ilk seminerde (1964) Jacques Lacan, birkaç yönlü bir işe girişiyor: Bir yandan, dinleyicilerine psikanalizin dört temel kavramını (bilinçdışı, tekrarlama, aktarım, dürtü) kendine özgü bir tarzda tanıtırken, bir yandan da dönemin epistemolojisinden yararlanarak psikanalizin bilim olup olmadığını, psikanalizi var eden özneyle modern bilimi kuran öznenin, cogito’nun öznesinin aynı olup olmadığını sorguluyor; bu arada Freud’un düşüncesini açımladığı kadar onunla hesaplaşmaktan da geri durmuyor. Söylemiyle felsefeyi psikanalizle, psikanalizi de felsefeyle yüzleşmeye davet ediyor sürekli. Jacques Lacan ilk kez bu çapta ve bu nitelikte bir yapıtıyla Türkçede. 1973’te yazdığı sonsözde dediği gibi, “Bu şekilde okunacak bu kitap, bahse girerim.

Melez Bilinç, Daryush Shayegan, Çeviri: Haldun Bayrı, 120 Sayfa, 12,00 TL
Türkçede bir klasik haline gelmiş etkili kitabı Yaralı Bilinç’te “dinin ideolojikleşmesi”ni vurgulayan Shayegan’a göre, düşünme pratiği felsefeyle sınırlanamaz, başta edebiyat olmak üzere her türlü yaratımı kapsar. Bunun için yazar dikkatini sözgelimi Şirazlı Hafız’a, Batı-dışı sanata ve Tahran şehrine yöneltiyor. Batı-dışında felsefenin varlığını, sanat düşüncesini ve Heidegger gibi bir filozofun İran’da okunma biçimini tartışıyor.
Melez Bilinç’te, Doğu-Batı ilişkisini düşüncesinin odağına yerleştirmiş bir düşünürün entelektüel yolculuğundan kesitler bulacaksınız.

GRANADA KİTAP

Granada Kitap tarafından önümüzdeki günlerde okurlarla buluşacak dört kitabı bulunuyor. Bunlar:

Osmanlı’da Derin Devlet, Yavuz Bahadıroğlu – Aytekin Gezici kitabı tarih serisinden çıkıyor. YILMAZ, Muhsin Kızılkaya’nın arkadaşı yönetmen, oyuncu Yılmaz Erdoğan’a dair biyografik bir roman olarak yayınlandı. RÜYA SİNEMASI, Sadık Yalsızuçanlar’ın 90’lı yılların başında çokça tartışılan Rüya Sineması’na ait denemesini tekrar yayınlıyor. Kaptan Gemide Kaçak Yolcu Var, Ali Teoman, Ayfer Tunç, Enis Batur, Cem Akaş, İbrahim Yıldırım, Murat Gülsoy, Murat Yalçın’a ait denemelerden oluşuyor.

PROFİL KİTAP

Söyleşiler ve Konuşmalar-1. Cilt, Halil İnalcık, 464 Sayfa, 22,50 TL
Bu ciltle toplantılarda yaptığım konuşmalar, gazetecilerle röportajlar, bazı dergilerde çıkan yazılarımı toplamaya çalıştık. Söyleşi yaptığım kimseleri bulup kendilerinden izin istemek imkânını maalesef bulamadım, özür dilerim. Bazı söyleşi ve konuşmaların tarihlerini tespit edemedik. Belki yeni baskılar yapılana kadar dostların gözüne ilişir ve bana bildirmek lütfunda bulunurlarsa kendilerine minnettar olurum. Tabii her söyleşi ve konuşma, belli bir dinleyici kitlesine hitab etmektedir. Okuyucu bunların o zamanki koşullar altında ifade edildiğine dikkat etmelidir.

Arka Direkte Kendini Unutturmak, Münir Üstün, 200 Sayfa, 10,00 TL
Simon Kuper, “Futbol asla sadece futbol değildir” teşhisiyle aslında bir gerçeği aralıyordu. Zamanında zevk ve eğlence için oynanan futbol bugün kitlelerin neredeyse yaşam şekli haline geldi. Hatta insanlar neredeyse günlerini, işlerini ve tatillerini bile futbola göre ayarlıyorlar.
Her endüstrileşen sektörde olduğu gibi futbol da güzellik ve estetik boyutunu eskiye oranla kaybetti. Bunda birçok faktör olabileceği gibi özellikle futbol yorumcu ve yazarlarının kalibresizliği çok etkili oldu. Sürekli skandallardan bahseden, en küçük bir olumsuzluğu çok büyük bir olaymış gibi yansıtan bu kalemşörler eliyle o güzelim futbol insanları kendisinden soğuttu.
Her şeye rağmen Albert Camus, Eduarda Galeano gibi futbola meraklı edebiyatçılar sayesinde futbolun seyrinin ve zevkinin tadına vardık. Çünkü futbol hayatın bir dışavurumuydu. Onu cazibeli kılmak da iyi insanların işiydi.
Haber7.com’da yazdığı güzel futbol yazılarıyla kavgaya ve agresifliğe başvurulmaya ihtiyacı olmadığını gösteren Münir Üstün “Arka Direkte Kendini Unutturmak” kitabıyla iyi bir iş yapıyor.

KUBBEALTI YAYINLARI

Kubbealtı Yayınları yakında yayınlayacağı kitapları açıkladı.
Buna göre yayınlanacak kitap ve yazar isimleri şöyle: Romancı Olarak Sâmiha Ayverdi – Kazım Yetiş, Âlimler ve Ârifler – Dursun Gürlek, Ömrümün Bereketi 2 – Uğur Derman, İbnü’l-Emin Mahmut Kemal – Dursun Gürlek, Hulefâ-i Râşidîn – Prof. Dr. Mustafa Fayda.

KAYNAK YAYINLARI

Kalbimize Dokundunuz, Sevde Arpacı, 104 Sayfa, 5,90  TL
Farklı vesilelerle Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’dan getirilen, genellikle akademisyen olan bu insanların Müslümanlığın güzelliklerini görmelerini anlatan bir kitap “Kalbimize Dokundunuz”. Sufi for a month programı da bu farklı vesilelerden biri. Uygulamada bazen on günlük bir proje ama katılanlar için tesiri ebedî sürecek bir program. Bir defa kalbine dokunulanın kalbine ilelebet dokunulmuştur çünkü…

OKUR KİTAPLIĞI

Okur Kitaplığı Ekim ayı içinde yayınlamayı planladığı iki kitabı bulunuyor:
Birincisi, Ümit Aktaş’ın “Çağımızın Tanıkları” kitabı, ikincisi ise Fatma Şengil Süzer’in “Ferhat İle Şirin” kitabı olacaktır.

HECE YAYINLARI

İrade, Şenol Korkut, 70 Sayfa, 8,00 TL
Şenol Korkut’un ilk şiir kitabı İrade çıktı.

Maveraünnehir Defterleri, Muharrem Sevim, 184 Sayfa, 11,20 TL
Muharrem Sevim’in gezi türünde ele aldığı yazılardan oluşuyor.

YAPIKREDİ YAYINLARI

Orhan Pamuk’tan tekrar baskı kitaplar:
Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı, Kar, İstanbul ve Öteki Renkler kitaplarının tekrar baskılarını yayımlayan Yapı Kredi Yayınları, şimdi de yazarın Kara Kitap, Beyaz Kale ve Masumiyet Müzesi kitaplarını çıkardı.

Bir Garip Cindi Zümrüdüanka, Ali Teoman, 143 Sayfa, 12,00 TL
Bir Garip Cindi Zümrüdüanka, Konstantiniyye Üçlemesi romanları Uykuda Çocuk Ölümleri, Karadelik Güncesi ve Gecenin Atları ile tanınan Ali Teoman’ın kısa ve aksiyonlu bir yeraltı romanı. Gerçekten de bütün gözüpekliğiyle amansız bir işe girişiyor yazar: Dostoyevski’nin Karamazof Kardeşler’inden, Joyce’un Ulysses’inden ve Thomas Bernhard’ın romanlarından tanıdığımız o yüksek debili monologların bir benzerini kuruyor.

İkiye Kadar Sayamamak, Gökhan Yılmaz, 109 Sayfa, 8,00 TL
Geçen yıl yayımladığı ilk kitabı Biraz Kuşlar, Azıcık Allah ile adını duyuran Gökhan Yılmaz, yine Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni öykü kitabı İkiye Kadar Sayamamak’ta tamamlanmamış yaşantıların ve eksiklik duygusunun etkisine odaklanıyor. Bir yandan öykü ilerliyor ama öte yandan kalemin akrobasisi bitmiyor; dil ve söz oyunları okuru sürekli diken üstünde tutuyor.

Yabancının Çocuğu, Alan Hollinghurst, Çeviren: Kıvanç Güney, 612 Sayfa, 35,00 TL
Alan Hollinghurst, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Yabancının Çocuğu kitabında genç şair Cecil Valance’nin hafta sonu tatilini anlatıyor.

1913 yazında, aristokrat genç şair Cecil Valance, hafta sonunu geçirmek için Cambridge’ten okul arkadaşı George Sawle’ın ailesinin evi İki Hektar’a gelir. Hafta sonu heyecan ve sürprizlerle dolu geçer fakat bu ziyaretten en çok etkilenen George’un on altı yaşındaki kız kardeşi Daphne’dir. Cecil’in Daphne için yazdığı şiir, bir kuşağın sesi ve bütünüyle değişmek üzere olan İngiltere’nin habercisidir.

Yavru Ceylan, Magda Szabo, 229 Sayfa, 18,00 TL
Magda Szabo’nun 1959’da yayımladığı ikinci romanı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan  Yavru Ceylan, kırsal Macaristan’ın acımasız koşullarında yoksul düşmüş seçkin bir ailenin çocuğu olarak yetişen ünlü bir aktrisin, Eszter Encsy’nin Birinci Dünya Savaşı sonrasında başlayıp komünist rejimin ilk yıllarına uzanan hikâyesi. Kahraman hayatını yoksulluk ve aşağılanmayı tanıdığı çocukluk yıllarından başlayarak, kronolojik olmayan bir dizi iç monologla anlatır. Ayakta kalmak için verdiği sürekli ve sert mücadele onu kararlı, kendine güvenen bir kadın yapmış, ama içini bütün hayatına öldürücü bir zehir gibi bulaşan bir hınçla doldurmuştur. Bu hınç nihayet bulduğu sevgiyi de gölgeleyecektir.

MANA YAYINLARI

Suriye de Muhalif Olmak, Feyza Gümüşoğlu, 224 Sayfa, 13,00 TL
Suriyeli muhaliflerin hiç bilmediğimiz hayat hikayelerini okuyacaksınız bu kitapta. Savaş alanına dönen, parçalanmaya yüz tutmuş bir ülkede, paramparça olmuş hayatları dinleyeceksiniz, sahiplerinin ağzından. Daha da önemlisi, Suriyeli muhaliflerin geçmişlerinde olduğu kadar, Suriye’nin yakın tarihinde de bir yolculuğa çıkacaksınız…

Düşman Savaşçı (Bir İngiliz Müslümanın Guantanamo Anıları), Muazzam Begg, 445 Sayfa, 20,00 TL
“Öfke duymaksızın yazılmış bir kitap. Begg’in “Düşman Savaşçı” kitabında anlattıkları sakin ve yansıtıcı, fakat derinlerde bir yerde Begg’in kendi üzerine çöreklenen kabusdan dolayı şok içinde, halen rahatsızlık duyduğunu hissedebileceksiniz.” -Glasgow Herald-

Küreselleşme Çağında İslam, Mahmud Hamdi Zakzuk, 130 Sayfa, 10,00 TL
İslam, tüm zaman ve mekânlarda insanları birbirleriyle kardeş olmaya çağıran evrensel bir davet olmuştur. Dolayısıyla İslam için gerçek küreselleşme dini diyebiliriz. Ne var ki bu söz, birbiriyle taban tabana zıt olan şu iki grubun da hoşuna gitmeyecektir; biri küreselleşmeyi İslamlaştırmaya çalışmak olarak yorumlayacak, diğeri ise İslam’ı Batılılaştırma çağrısı olarak adlandıracaktır. Her iki grubun da yapay çatışmalar için sloganları hazırdır.

Afrika Titanikleri, Ebubekir Hamit Kehhal, 112 Sayfa, 8,00 TL
Eritre’den, Etiyopya’dan, Sudan’dan, Somali, Gana, Liberya ve talan edilmiş Afrika kıtasının dört bir yanından göçmenler… Simsarlar hepsini toplayıp, denize açılmaya elverişli olmayan gemilere bindiriyor ve denizin derinliklerine gönderiyorlar.
“Ani bir hastalık sonucu yolculardan iki kişi öldü. Yedinci güne kadar cesetleri güvertede kaldı. Yedinci günün akşamı motorun çalışacağına ve yardımın geleceğine dair ümitler kaybolunca onları suya attılar. Ertesi sabah cesetleri geminin etrafında yüzüyordu.

On5yirmi5

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme