Çok Satılan ve Yeni Çıkan Kitaplar

Kitap
1 –  Serenad – Zülfü Livaneli – Doğan Kitap 2-   İsim, Şehir, Hayvan – Yılmaz Özdil – Doğan Kitap 3-   Şairin Romanı – Murathan Mungan...
EMOJİLE

1 –  Serenad – Zülfü Livaneli – Doğan Kitap
2-   İsim, Şehir, Hayvan – Yılmaz Özdil – Doğan Kitap
3-   Şairin Romanı – Murathan Mungan – Metis Yayıncılık
4-   Aşkın Gözyaşları – Sinan Yağmur – Karatay Akademi Yayınları
5-   Elif – Paulo Coelho – Can Yayınları
6-   Aklından Bir Sayı Tut – John Verdon – Koridor Yayıncılık 
7-   Her Şey Beyinde Başlar – Mümin Sekman – Alfa Yayınları
8-   Teyzem Latife – Fatih Bayhan, M. Sadık Öke – Pegasus Yayıncılık
9-   S*ktir Et – John C. Parkin – Arunas Yayıncılık
10- Aykut Oğut – Aykut Oğut – Dharma Yayınları
11- Aşkın Gözyaşları II – Sinan Yağmur – Karatay Akademi Yayınları
12- Arı Kovanına Çomak Sokan Kız – Stieg Larsson – Pegasus Yayıncılık
13- Az – Hakan Günday – Doğan Kitap
14- Şarkını Söylediğin Zaman – İnci Aral – Kırmızı Kedi
15- Suç – Ferdinand von Schirach – NTV Yayınları
16- Düşünüyorum O Halde Sanığım Zulümname – Mustafa Balbay – Cumhuriyet Kitapları
17- Bisküviyi Çaya Yatay Bandırın – Rik Kuiper – Tonie – NTV Yayınları
18- İz – Canan Tan – Altın Kitaplar
19- Karatay Diyeti – Canan Efendigil Karatay – HayyKitap
20- Şah ve Sultan – İskender Pala – Kapı Yayınları

Yeni Çıkan Kitaplar

Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Ruhu – Mustafa Varlı – Ensar Neşriyat
Bu mütevazı eser, konusunda hiç de iddialı olmayan, fakat en azından her zaman canlı, tutulması gereken milli şuuru tazeleyen, özgürlük ve bağımsızlık ruhunu harekete geçiren bir çalışmanın özetidir. Edebi olmaktan çok, (biri eşsiz Milli şair M. Akif Ersoy, diğeri de Çanakkale Zaferi ve İstiklal ruhu başlıklarıyla sunulan) birbirini tamamlayan iki ayrı sohbet, iki ayrı konferans havasındadır.

Aile ve Eğitim – Kolektif – Ensar Neşriyat
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı tarafından 24 25 Nisan 2010 tarihinde M. Ü. İlahiyat Fakültesi konferans salonunda Aile ve Eğitim başlıklı tartışmalı bir ilmî toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu ilmî araştırmada ailenin önemi ve vazgeçilmez fonksiyonları, ailenin açık ve örtülü olarak sekülerleşmesinin sosyolojik analizi, Hz. Peygamberin sünnetinde kadın eğitimi, aile ve ahlâk terbiyesi, ailede cinsel eğitim, çocukların ve gençlerin cinsel eğitiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar, aile içi şiddet ve huzur eğitimi, aile içi iletişim, evlilik ve aile terapisi, değerler eğitiminde ailenin fonksiyonu, engellilerin ailede eğitimi, ailede dinî sorumluluk eğitimi ele alınmış ve toplantıda sunulan tebliğ ve müzakereler bu eserde bir araya getirilerek neşredilmiştir.

Osmanlı History and Institutions – Mehmet Maksudoğlu – Ensar Neşriyat
Western literature about the Osmanlı Devlet, however scholarly it may seem, comprises a huge monument of distortion. Since " … for too long the Ottomans have been studied without use of any of their sources, resulting in serious distortion and error. No history of France would be considered methodologically sound and balanced if it were written on the basis of English and Italian observations."

Resmi Dini Söylemin Eleştirisi – Muhammed Müctehid Şebusteri – Mana Yayınları
Resmî dinî söylem ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Bu krizin pek çok sebebi olmasına rağmen ben burada sadece ikisi üzerinde duracağım. Birinci sebep bir din olarak İslam’ın bütün zamanlar için geçerli siyasi, iktisadi ve fıkıhtan kaynaklanan hukuki bir sistemi olduğunun ileri sürülmesidir. Bu iddianın sahiplerine göre Müslümanlar bütün zamanlarda bu düzenlemelere göre yaşamalı ve bunlarla amel etmelidir. Allah da onlardan bunu istemektedir.

Sultanın Kalyonları – Yusuf Alperen Aydın – Küre Yayınları
Osmanlı deniz tarihi ile ilgili, kaynaklara ve özellikle arşive dayalı ilmî çalışmaların sayısı azdır. Mevcut çalışmalarda 15 ve 16. yüzyıllara oldukça yer verilmekle beraber, sınırlı sayıda araştırma 17. yüzyılı konu almıştır. "Osmanlı Gerilemesi" söyleminin yarattığı sisli atmosferin tesiriyle imparatorluğun "kayıp yüzyılı" haline gelen 18. yüzyıla ait çalışmalar ise genellikle III. Selim dönemine yoğunlaşmaktadır.

Sel ve Kum – Cemal Şakar – Okur Kitaplığı
Yazma eylemi, düşünen özne’nin özneliği’ni keşfetme çabasıdır. Bu çabayla kalemi eline alan yazar, hayatta kendisine tekâbül eden ve/ya kendisinin onda tekâbül ettiği yeri belirleyerek ve betimleyerek başlatır yazı serüvenini.

Varlık ve İnsan – Ömer Mahir Alper – Klasik Yayınları
Bu kitabın asıl amacı, insanı incelemek, onun varlığına ve varoluşuna ilişkin temel meselelere kapsamlı bir izah getirmek, diğer bir deyişle insanın anlamına dair kuşatıcı bir yaklaşım ve açıklamada bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, burada insan, modern dönemlerde kendini gösteren parçacı ve indirgeyici yönelimlerin aksine, ”ontolojik bütünlük” içerisinde ele alınmaktadır.

Hakk’a Yükseliş – Abdülkerim Kuşeyri – İlkharf Yayınları
Kur’an-ı Kerim’de ‘mirac’ özlü bir şekilde geçmektedir. Allah Teâlâ, Hazreti Peygamber’in (sav) Cebrail’le görüşmesini anlatmakta ve şöyle buyurmaktadır: "Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız (Muhammed)

O’nun Güzel İsimleri – Abdülkerim Kuşeyri – İlkharf Yayınları
"En güzel isimler O’nundur." (Haşr Sûresi: 24) Allah Teâlâ, içermiş olduğu anlamlar, delalet ettiği yücelik, azamet ve kibriya sıfatlarından dolayı isimleri en güzel olma sıfatıyla nitelendirdi. Yahut da bu isimleri en güzel isimler olarak nitelendirmesinin nedeni; zikreden ve bu isimlerle dua eden kişinin müstahak olduğu sevabın bolluğu ve elde edeceği karşılığın güzelliğidir.

Kimim Ben? – Tahsin Yücel – Can Yayınları
”Her alanda olduğu gibi dil alanında da şaşırtıcı bir gelişim yaşıyoruz: sokaktaki adamından televizyondaki sunucusuna, meclisteki politikacısından gökdelendeki iş adamına, kürsüdeki profesöründen gazetedeki yazarına, yabancı öğelerle, yanlışlarla dolup taşan, yandan çarklı bir türkçe kullanıyor herkes. Benim gençliğimde yazarlığın birincil koşulu dilini düzgün ve doğru kullanmaktı. Bugün hem anlam, hem kurgu açısından dil yanlışlarıyla dolu kitaplarla büyük romancı ya da büyük düşünür oluvermiş bir düzine yazar sayabiliyorsunuz.”

Thor – Robert Rodi, Simone Bianchi – Marmara Çizgi
Bu kitap "Thor for Asgard" serisinin 1’den 6’ya kadar olan sayılarını kapsamaktadır. Asgard, o güne kadar görmediği, korkunç günler geçiriyordu. Babatanrı Odin’in gidişinin ve tanrıların yurduna hasıl olan sonu gelmez kışın üçüncü yılıydı. Onun yokluğunda, oğlu Thor, elinden gelen en iyi şekilde krallığı yönetmeye çalışmasına rağmen, topraklarını bir uçtan bir uca saran huzursuzluk ve isyana engel olamıyordu…

Vincent Spinetti’nin Tuhaf Kariyeri – Joey Goebel – İthaki Yayınları
Bunu sana söyleyen kişi ben olduğum için üzgünüm ama sen hiçbir zaman mutlu olmayacaksın… Dünyayı asla kurtaramayacaksın… Gerçek aşkı asla bulamayacaksın… Gündüzlerin uzun ve eğlencesiz olacak. Gecelerinse yalnızlıktan ibaret… Olur da mutluluğu andıran bir duygu hissedersen, kesinlikle sonuna kadar yaşa… Çünkü sürmesine izin vermeyeceğiz…

Titus Groan ( Gormenghast -1 ) – Mervyn Peake – İthaki Yayınları
”Kolaylık olsun diye bu üçlemeyi gotik yazın olarak nitelendirebiliriz; ya da tüm eleştirmenlerin hemfikir olduğu gibi, gelmiş geçmiş en iyi fantastik yapıtlar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Mervyn Peake’in fantastik edebiyatın tahtına oturmada, Tolkien dışındaki tek aday olduğunu iddia edebiliriz. Ama tıpkı ona adını veren şato gibi devasa, uçsuz bucaksız, keşfedilmemiş labirentlerle dolu bu yapıtın her sayfasına damgasını vuran özgünlük bizi bu kolaycılığa kaçmanın hazzından mahrum bırakacaktır.

1453 – İskender F. Sertelli – Maya Kitap
"Bir sabah Türkler surları yararak şehre girdiler. Gemilerini de Okmeydanı’ndan kızaklarla Haliç’e indirmişlerdi. Haliç ve surlar, ateşler içinde yanıyordu. Türk ordusu Bizans’ı zaptetmişti. Kral Kostantin’in surlarda başı kesilerek öldürüldüğü söyleniyordu. O gün akşama doğru bütün şehir baştanbaşa Türkler tarafından ele geçirilmişti."

Osmanlı Elçilerinin Wikileaks Raporları – Muhammet Safi – Ural Yayıncılık
Amerikalı bürokratlarının bulundukları ülkeler hakkında kaleme aldıkları ”gizli raporlar,” zamanının süper gücü olan Osmanlı sefirlerinin, gittikleri ülkeler hakkında topladıkları bilgileri ve bunlar hakkında edindikleri izlenimlerini yazdıkları ”sefaretnamelerini” hatıra getirdi. Üstelik bunlar gizli de değildiler. Aksine aşikâr idiler. İstanbul’da hem elyazma olarak hem de basılmak suretiyle çoğaltılmış ve dağıtılmışlardı. Hatta pek çoğu daha o zamanlar ilgili oldukları ülkelerin dillerine çevrilmiş ve basılmışlardı.

Şeytan Ye Diyor! – İnsan Ne Yemeli Ne Yememeli? – Kemal Özer – HayyKitap
Allah. Bizlere Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla seslenerek yüyeceklerin ‘temiz’ olanlarından yememizi öğütler. Peki ama hangi gıdalar temiz? Temizden kasıt tam olarak ne? Bir gıdanın temiz (ve helal) olup olmadığını nasıl anlarız? Sözgelimi kalsiyum fosfatla beyazlatılmış, kimyasal yapıştırıcılarla şekillendirilmiş bir kesme şeker temiz olabilir mi?

Osmanlı’dan Günümüze Temizlik Tarihi Tanzifatı İstanbul – Fatih Gürdal, Mehmet Mazak – Yeditepe Yayınevi
Arka Kapak Yazısı: İstanbul, Marmara kıyılarına serpilmiş semtleri, Altın Boynuz Haliç’i ve dünyanın en değerli gerdanlığı Boğaziçi ile kâinatın gözbebeği konumundadır. Belde-i Tayyibe’nin asırlar boyunca temiz ve pak kalmasını sağlayan aktörlerin ve bu aktörlerin faaliyetlerinin anlatıldığı bu eser ”İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” sürecinde yayınlanmış olması İstanbul’un geçmişte Avrupa’ya örnek olmuş bir konudaki zenginliğini sunmaktadır. ”Şehr-i İstanbul’un Temizlik Kültürü” eseri ile İstanbul’un fethinden itibaren günümüze kadar şehrin temizliğinin hangi aşamalardan geçerek geldiğinin tarihi yer almaktadır.

Alevilik – İnanç, Edep, Erkan – Mehmet Yaman – Demos Yayınları
Alevilik, uçsuz bucaksız, engin bir ”sevgi denizi”dir. Bu denizi oluşturan damlalar, birbirinin öz kardeşidir. Aralarında ‘tevhit’ (birlik) vardır. Tevhit demek; Hakk’ın ve halkın tek vücut oluşu, aralarında ikilik olmaması demektir.

Butik Oteller Kitabı 2011 – Mürsel Sezen – Grup Yayıncılık
Doğa ile iç içe; konfor, huzur ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyen tatil severlerin başucu rehberi ”Butik Oteller Kitabı 2011” okuyucu ile buluşuyor.

İndiragandi – Cem Sancar – Profil Yayıncılık
Swing Ayhan, denize karşı silkeleniyordu. "Bizim kitap çıkıyormuş oooğlum" diyerek lâfın üstünde kaydı yanındaki İkibin’e.

Sistema – Burak Turna – Profil Yayıncılık
SistemA gibi bir felsefe kitabı, Türk düşünce tarihinde ilk kez yazılıyor. Felsefenin batı kökenlerinde, bir Türk düşünür ilk kez bu kadar cesur bir girişime kalkışıyor. Burak Turna’nın beyin laboratuarında kurguladığı deneysel felsefe çalışmasının sonuçları devrimsel olabilir ancak bu sonucun ortaya çıkması için çok uzun zaman gerekebilir. Ve pek çok emek.

Şifa Kitabı – Adnan Saraçoğlu – HayyKitap
Prof. Dr. Adnan Saraçoğlu Türkiye’de bitkisel sağlık denildiğinde akla ilk gelen isim. Cesur duruşuyla, sözleriyle, ifade yeteneğiyle, inancıyla, kimya profesörü ünvanı ve bilimiyle, halkın bu konuda güvendiği uzmanların da başında geliyor. Binlerce kişi hastalıklardan korunmak için ona danışıyor, onun önerdiği kürleri kullanıyor.

Ağlasın Gökyüzü – Vehbi Bardakçı – Ozan Yayıncılık
"Tohumumu toprağa verip hayatı döllerim, rengimi ışığa verip umudu döllerim, kokumu havaya verip yeli döllerim. Ben ne has bahçelerde bir gül ağacıyım, ne zalimin uğrunda bir darağacıyım, ben bir avlu duvarında mor çiçekli leylak ağacıyım. Arı gündüz gelir benden bal alır, zalim gece gelir benden dal alır. Ben bir leylak ağacıyım, üç dalım gitti oy dallarım kırık, üç dalım gitti incecik kollarım kırık…"

Bi’at ve Öfke – Cemal Dindar – Cadde Yayınları
Her şeyden önce toplumsal bilgiler içeren bu yapıtta ilginç bir yazar belirginleşiyor. Cemal Dindar’ın yazar kimliğine dinamik psikiyatri anlayışını eklemesi olaylara değişik bir açıdan yaklaşım olanaklarını sağlamış.

Zulümdar – Demokrasi Tanrısı – Mustafa Balbay – Cumhuriyet Kitapları
Balbay, ”Silivri Üçlemesi”nin son kitabı Demokrasi Tanrısı – Zulümdar için şunları söylüyor: ”Bu kitaptaki olaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek çok daha öte bir içerik taşımaktadır. Kitabı okuyunca belki de gerçeğe siz, kendiniz ulaşacaksınız.”

Dune Sapkınları – Frank Herbert – Kabalcı Yayınevi
II. Leto’nun, bilinen evrenin her yanına korku salan Tiran’ın, üç bin yıldan uzun bir süre boyunca tahtında hüküm sürmüş Tanrı-İmparator’un, Arrakis’in en ünlü solucanının ölümünün ardından da artık binlerce yıl geçti. Ama yine de hiç kimse emin değil, Tiran gerçekten öldü mü, yoksa ta en başından beri hazırlayıp yürüttüğü Altın Yol denen o korkunç sistem hâlâ güçlü bir şekilde işliyor mu? İnançlı olan kim, sapkın olan kim?

Bazuka – Murat Uyurkulak – Metis Yayıncılık
"İnsan çocukken bir büyük saadet ülkesinde yaşıyor, sağa sola şuursuzca koşturup neşeyle kişniyor. Sonra büyüyor, büyüdükçe salaklaşıyor, salaklaştıkça unutuyor o mesut diyarı, bir nevi ölüyor. Çocuklukla yaşlılık arasındaki o dönem araf misali; kitabesi ağır mesailerle, küçük hesaplarla, kesif mutsuzluklarla yazılan bir mezartaşının gölgesinde azap gibi boktan hayatlar. Yetişkinler zombilere benziyor…

Asla Yalnız Yürümeyeceksin – Erdem Aksakal – Okuyan Us Yayınları
Bu kez konumuz yine hayatın içinden. Tam da orta sahadan. Kelimelerin sağlı sollu ataklarını, paragrafların bloklar arası bağlantılarını, cümlelerin muz orta oluşunu göreceksiniz. Hop oturup hop kalkacak, kimi zaman sevinip kimi zaman ağlayacaksınız. Siz de 12. adamsanız bu maçı kaçırmayın

İğrenç Adamlarla Kısa Görüşmeler – David Foster Wallace – Siren Yayınları
"Şahane bir kitap… David Foster Wallace, çağımızın en iddialı ve yetenekli yazarlarından biri." -Salon- "Arızalı ve muhteşem bir zihin eşliğinde müthiş bir gezinti." – -Entertainment Weekly- "Wallace bir dâhi." -Jonathan Franzen-

İyi Fotoğraf Nasıl Çekilir – Özer Kanburoğlu – Say Yayınları
Fotoğrafa yeni başlayan ya da fotoğrafa meraklı insanlar, iyi bir fotoğraf gördüklerinde ”Bu fotoğrafın hangi değerlerde” ya da ”Ne tür bir fotoğraf makinesi ile çekildiğini” merak ederler. Aynı değerleri ve aynı fotoğraf makinesini kullandıklarında, aynı sonucu elde edebileceklerini düşünürler. Oysa, kullanılan örtücü hızı ve diyafram değeri ya da fotoğraf makinesinin niteliği, her ne kadar fotoğrafın teknik temelini oluştursa da, onu bütünüyle iyi bir fotoğraf yapmaya yetmez. Bu tür nitelikler fotoğrafçının tasarımını destekleyen önemli değerlerdir.

Neden Evans’a Sormadılar? – Agatha Christie – Altın Kitaplar
Golf oynarken topu yamaçtan aşağı yuvarlanan Bobby Jones, topunu almak için aşağıya indiğinde kayalıkların arasında ölmek üzere olan bir adamla karşılaşır.

Parçalanma – Chinua Achebe – İthaki Yayınları
2007 Man Booker ödüllü, Afrika edebiyatının babası Chinua Achebe’den modern bir klasik. Okonkwo yaşayan en büyük güreşçi ve savaşçıdır. Ünü bir yangın gibi tüm Batı Afrika’ya yayılmıştır. Fakat bir gün istemeden bir klan üyesini öldürür ve her şey parçalanmaya başlar. Artık bir sürgündür, üstelik geri döndüğünde, köyünde misyonerleri ve sömürge idarecilerini bulur. Artık kontrolünü tümden yitirdiği hayatı, hızla trajediye sürüklenir.

Kıyametle Savaşanlar – Deniz Erbulak – İthaki Yayınları
Ölümün Yanı Başında Çiçek Açan Bir Aşk… Bir kadın… Kadere meydan okuduğu mücadelede kuralları kendisi koyuyor ve mutlak itaat bekliyordu… O, kıyamete açılan kapının bekçisiydi…

Sihirli Ev – Diana Wynne Jones – İthaki Yayınları
Diana Wynne Jones’un muhteşem Şato serisinin üçüncü kitabı Sihirli Ev hayal dünyanızı şenlendirmeye devam ediyor!

Gül Kokulu Mısralar Natı Şerifler – Seval Alkan – Zafer Yayınları
Bu çalışmamızın amacı Kâinatın Efendisi Hazreti Muhammed (s.a.v.) sofrasından gıda alabilmektir. Bugün insanlık, ırkı, soyu, sopu, dili, rengi ne olursa olsun Hz. Muhammed (s.a.v)’ın hoşgörülüğü, affı, fedakârlığı, barışı, Hakkı ve sabrı tavsiyeyi içeren ilâhi mesajlarına ve onun örnek kişiliğine her zamankinden daha muhtaç durumdadır.

Son Yıldız Düşerken – Murat Candemir – Çamlıca Basım Yayın
Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın 1909 yılında tahttan indirilmesi sırasında geçen hadiseleri ve bilhassa Yıldız Sarayı’nın tasfiyesi meselelerini o zamanın birinci elden kaynaklarıyla anlatan bir eserdir. Eserde İttihat ve Terakki idaresinin padişahın şahsına ve şahsi emlakine dönük yaptığı kanun ve insanlık dışı uygulamaları da gözler önüne sermektedir. Eserin sonunda fotoğraflar yer almaktadır.

Hz. Pir Şaban-ı Veli Menkıbeleri – Ömer Fuadi – Nefes Yayınları
Her kim ki aynaya baktı Kendi göründü, ayna ortadan kalktı "Horasan pîrlerinden ve velîlerinden bir kemâl sahibi Aziz Horasan’da bulunan hankâhında dervişleri ile oturduğu sırada bir müşâhede ve mükâşefe hâli ile yanında bulunan birkaç hâl ehli dervişine ‘Rum diyârında bir gerçek er yetişti.

Not: Son çıkan kitaplar listesi Haber 7 Kitap Dünyasına gönderilen kitaplardan oluşmaktadır…

(Haber 7)

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme