Büyükelçiler yazar oldu!

Kitap
Dış İşleri Bakanlığına bağlı çalışanlar ve emekli büyükelçiler bugüne dek pek çok kitaba imza attı. İşte o kitapların listesi… İRFAN ACAR Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu (1989) Dış Polit...
EMOJİLE

Dış İşleri Bakanlığına bağlı çalışanlar ve emekli büyükelçiler bugüne dek pek çok kitaba imza attı. İşte o kitapların listesi…

İRFAN ACAR

Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu (1989)

Dış Politika

HALUK AFRA

Hariciyeciler Dedikoduyu Sever

İLHAN AKANT

Budala – Çeviri (F. Dostoyevski), Hilmi Kitabevi, İstanbul 1941

Fas Kralı Hasan II’nin Anıları Direniş – Çeviri, Ajans Türk, Ankara 1978

Moskova Hotel National Room 333, Ajans Türk, Ankara 1993

Derleme – Şiir, Ajans Türk, Ankara 1993

Malta Destanı, Ajans Türk, Ankara 1976

Ermeni Sorununun Rakamlarla Gerçeği – Araştırma, İstanbul Ün. Siy. Bil. Dergisi 1984

Ermenilerin İstanbul’daki Osmanlı Bankası Baskını – Araştırma, İstanbul Ün. Siy. Bil. Dergisi 1986

Musevi Cemiyetlerinin 1877 İstanbul Konferansına Verdikleri Muhtıra – Araştırma, İstanbul Ün. Siy. Bil. Dergisi 1992

Osmanlı Arşivlerinin Önemi ve 1915 Olayları – Araştırma, Galatasaray Üniversitesi 1998

Osmanlı Arşivlerinin Önemi ve 1915 Olayları (İlaveli Baskısı) – Araştırma, Galatasaray Üniversitesi 2000

Osmanlı Arşivlerinde Yapılan Araştırmalar – Araştırma, Devlet Arşivleri Gn.Md. Yay. 1982

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Adaylığı, Galatasaray Üniversitesi 2003

General Grant’ın Bulgaristan Prensliğine Adaylığı, Devlet Arşivleri Gn.Md. Yay. 2004

ERDİL AKAY

Seul’de Büyükelçi Olduğum Aylar, ERKO Yayıncılık, 2010

Korutürk’lü Yıllarım, ERKO Yayıncılık, İstanbul 2007

Dışişlerinde 40 Yıl, 2 Ay, 21 Gün Kenarından Köşesinden Anılar Birinci Kitap Çıraklık ve Kalfalık Yıllarım, ERKO Yayıncılık, İstanbul 2010

BURAK AKÇAPAR 

Turkey’s New European Era, Lanham: Rowman & Littlefield, 2006

The International Law of Conventional Arms Control in Europe, Baden Baden: Nomos, 1996.

CAN ALTAN

Afrika Ülkeleri ve Kuruluşları, Katılım Matbaacılık, Ankara, 2004

ENDER ARAT

Türkiye’ye Güvendiler/ They Had Faith in Turkey, Sergi Kataloğu – Dışişleri Bakanlığı-2006

UMUT ARIK

The Land of the Star and the Crescent, basımı NTT tarafından.

A Century of Turkish – Japanese Relations. İngilizce basımı DEİK Türk-Japon İş Konseyi, Japonca basımı Simul International tarafından.

Two Nations,One Heart. İngilizce basımı DEİK Türk-Japon İş Konseyi tarafından

Ayrıca,tercüme olarak: Yaşamı Seçelim (Toynbee ve Ikeda’dan) İngilizce ‘Choose Life’ olarak yayınlanmıştır. Basımı Ankara Üniversitesi tarafından. A Strange Destiny:Turkey,Cyprus,Greece and Europe/Wisdom House;Türk Dış Politikası/Ülke Yayınları;Dünyaya Bakış/Maya Yayınları;Human Rights and World Peace/TODAİE,İnsan Hakları Yıllığı.

ABDÜLAHAT AKSIN 

Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi

Türkiye’nin 1945’den Sonraki Dış Politika Gelişmeleri, Ortadoğu Meseleleri, Akgün matbaacılık ve Kitapçılık Müessesesi, İstanbul

YURDANUR AKSOYLAR ÇETİRGE

Namludaki Karanfilden Şeriata İran

TUNCAY BABALI

Caspian Energy Diplomacy, Since the End of the Cold-War, Turkish Foreign Policy Institute,  Ankara, 2006 

ECMEL BARUTÇU

Hariciye Koridoru: Hatıralar, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara 1999

YAMAN BAŞKUT

“Aferin İyiydin… Bir diplomatın anıları”, İnkilap Kitabevi, 2004

“Turkey & the World 2010-2020, Emergence of A Global Actor

HAMİT BATU

Avrupa’yla Bunalımlı Yıllar

MELAHAT BAYDUR

Bir Sefire’nin Anıları, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1998

TANER BAYTOK

Diplomasi Düşleri, Yorum Kitapları İstanbul Ocak 1998

Nazari ve Tatbiki Tazminat Hukuku, Ayyıldız Matbası Ankara 1960

İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, Başnur Matbaası 1970 

Bir Asker Bir Diplomat, Doğan Kitap İstanbul Nisan 2001 Bir Asker Bir Diplomat, Doğan Kitap İstanbul Nisan 2001

Dış Politikada Bir Nefes Anılar, Remzi Kitapevi İstanbul Eylül 2005

İngiliz Belgeleri ile Sevr’den Lozan’a Dünden Bugüne Değişen Ne Var ki?, Doğan Kitap İstanbul Haziran 2007 

SUAT BİLGE 

Ankara Atina Lefkoşa Üçgeni

Le Conflit de Chypre et les Cyhpriotes Turcs, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1961

Milletlerarası Politika, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1966

Güç Komşuluk: Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1992

TANŞUĞ BLEDA

Maskeli Balo, Doğan Kitapçılık, İstanbul 1999

DENİZ BÖLÜKBAŞI

Turkey and Greece: The Aegean Disputes, Cavendishpublishing, 2004

Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası Osman Bölükbaşı, Doğan Kitap, 2005

1 Mart Vakası Irak Tezkeresi ve Sonrası, Doğan Kitap, İstanbul 2008

Dışişleri İskelesi, Doğan Kitap, İstanbul 2011

Siyaset İskelesi, Doğan Kitap, İstanbul 2012

BİLAL ÇAMLIK

Arnavutça – Türkçe Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Ankara 1996

Arnavutça – Arnavutlar için Türkçe Öğretim Metodu -Merhaba (Metoda e mesimit te gjuhes turke), Tiran 2005, Infbotues

ZEKİ ÇELİKKOL

Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1986

(II. Baskı 1990, 360 sayfa)

İstanköy’deki Türk Eserleri ve Tarihçe, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1990 (65 sayfa)

Lale ile Başladı…400 Yıllık Türk-Hollanda İlişkileri (Türkçe-İngilizce)

(It began with the Tulip)Zeki Çelikkol, Alexandre de Groot, Ben J. Slot, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000 (358 sayfa)

Paul Dumont, Mustafa Kemal – Çeviren: Zeki Çelikkol, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara 1993, (1994-1999 III. Baskı) 

(222 sayfa)

Jacques Benoist-Mechin, Mustafa Kemal – Çeviren: Zeki Çelikkol, Bilgi Yayınevi, Ankara 1997 I-II. Baskı (1999 III. Baskı) 

(243 sayfa)

Alexandre Jevakhoff, Kemal Atatürk – Batı’nın Yolu – Çeviren: Zeki Çelikkol, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1998 (352 sayfa)

Willy Sperco, Mustafa Kemal Atatürk – Çeviren: Zeki Çelikkol, Bilgi Yayınevi, Ankara 2001(230 sayfa)

Garnier, Jean Paul. “Osmanlı İmparatorluğunun Sonu: Abdülhamit’ten Mustafa Kemal’e”. Türkçesi: Büyükelçi (E) Zeki Çelikkol, Remzi Kitapevi. Nisan 2007, İstanbul.

GÜRSEL DEMİROK

Atatürk, Modern Türkiye’nin Kurucusu Almanya’da

Begründer der Modernen Türkei in Deutschland

NİHAT DİNÇ

Gönüllü Diplomat: Bir Diplomatın Meslek Yaşamından Notlar

NESİMİ EMCİ

Konsolosluk Bilgisayar programı, Kullanıcı Klavuzu, T.C. Köln Başkonoslosluğu Matbaası, 1993

FERİDUN CEMAL ERKİN

Les Relations Turco-Soviétiques et La Question des Détroits, Başnur Yayınları, Ankara 1968

Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi

Türkiye’nin Şavaşa Katılması İçin Kahire’de Yapılan Müzakereler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1979

Dışişleri’nde 34 Yıl – 1.Cilt

Dışişleri’nde 34 Yıl – 2.Cilt 1. Kısım

Dışişleri’nde 34 Yıl – 1.Cilt 2. Kısım, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1980

ERDEM ERNER 

Davulun Sesi: Dışişlerinde 44 Yıl

MELİH ESENBEL

Ayağa Kalkan Adam Kıbrıs 1, Bilgi Yayınevi, Ankara 1993

RASİH ERKAN GEZER

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri

KEMAL GİRGİN

Çağdaş Politika ve Diplomasi El Kitabı, T. İş Bankası Kültür Yayınları, 1975

Politika Sözlüğü, Hür-Yayın, İstanbul 1981

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz, Dışişleri Bakanlığı, 1992, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1982

T.C. Hükümetleri Programında Dış Politikamız: 75 Yılın Panoraması 1923-1998, Dışişleri Bakanlığı, Ankara 1993

Dünya’nın Dört Bucağı: Bir Diplomatın Anıları, Milliyet Yayınları, İstanbul 1998

21. Yüzyıl Perspektifinde Dünya Siyaseti, Okumuş Adam Yayınevi, İstanbul 2002

Uluslararası İlişkiler-Modern İstihbarat ve Türkiye, Okumuş Adam Yayınevi, İstanbul 2003

OĞUZ GÖKMEN

Bir Zamanlar Hariciye: Eski Bir Diplomatın Hatıraları

ALAEDDİN GÜLEN

Bellekte Kalanlar

KAMURAN GÜRÜN

Türk-Sovyet İlişkileri: 1920-1953, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991

Savaşan Dünya ve Türkiye, Bilgi Yayınevi, Ankara 1986

Fırtınalı Yıllar: Dışişleri Müsteşarlığı Anıları, Milliyet Yayınları, İstanbul 1995

The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed, K.Rustem and Bro.and Weidenfe, London 1985

Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, Karacan Yayınları, Ankara 1981

Le Dossier Armenien, Triange, 1983

Ermeni Dosyası, Bilgi Yayınevi, Ankara 1988

Bükreş-Paris-Atina: Büyükelçilik Anıları

Akıntıya Kürek: Bir Büyükelçinin Anıları, Milliyet Yayınları, İstanbul 1994

SEMİH GÜNVER

Tanınmayan Meslek: Anılar ve Portreler, Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayınları, Ankara 1984

Fatin Rüştü Zorlu’nun Öyküsü, Bilgi Yayınevi, Ankara 1985

Bir Kiraz Ağacı Olsaydım: Bir Hariciyecinin Anıları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1986

Kızgın Dam Üzerinde Diplomasi: Avrupalı Olabilmenin Bedeli, Milliyet Yayınları, İstanbul 1989

Tac Mahal Oteli: Anılar ve Öyküler, Bilgi Yayınevi, Ankara 1994

NUMAN HAZAR

Küreselleşme Sürecinde Afrika ve Türkiye -Afrika İlişkileri, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2003

Uluslararası Politika ve Uygarlıklar, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu ( USAK) Yayını, Ankara 2009

M.YILMAZ İKİZER, 

Şu Bizim Garip Hariciye ve Dış Politika

Batı’daki İnsan Hakları Uygulamaları ve Türkiye, Demircioğlu Yayınları, Ankara

KAMRAN İNAN

Günün Konuları, Anadolu Basın Birliği, Ankara 1987

Devlet İdaresi, Ötüken Yayınları, İstanbul 1993

Dış Politika, Ötüken Yayınları, İstanbul 1993

Siyasetin İçinden, Milliyet Yayınları, İstanbul 1995

Hayır Diyebilen Türkiye, Timaş Yayınları, İstanbul 1995

Dünden Düşünceler, Ajans Türk 1981

Siyaset Yılları, Timaş Yayınları 2003

Olaylar ve Düşünceler, Timaş Yayınları 1999

Devlet İdaresi, Timaş Yayınları 1998

Cenevre Yılları, Timaş Yayınları 2002

Türkiye Gerçeği, Timaş Yayınları 2003

Senatör, Timaş Yayınları 2007

İnce-Uzun Yol, Başkent Üniversitesi Yayınları

Bir Ömür, Berikan Yayınevi 2010

NURAY İNÖNTEPE

Habitat-II Kent Zirvesi için Boyama Kitabı, Milliyet Yayınları 1996

TEMEL İSKİT

Diplomasisi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, 2007

ZEKİ KUNERALP

Just a Diplomat

Sadece Diplomat, 1981

Les Débuts de la Soviétisation de la Roumanie: Août 1944-Août 1945

Témoinage D’un Diplomate Turc

İkinci Dünya Harbi’nde Türk Dış Siyaseti: Dışişleri Bakanlığı’nın Onbir Telgrafı 1982

ÖMER ENGİN LÜTEM

Ermeni Sorunu, Temel Bilgi ve Belgeler

ASAM Ermeni Araştırmalar Merkezi, 2007

Terazi Yayınları, (İkinci baskı), 2009

The Armenian Question, Basic Knowledge and Documentation, Terazi Yayınları 2009

Ermeni Sorunu El Kitabı (Ortak Yazar Olarak), YÖK(TEİMK)-ASAM 2003

Türk-Bulgar İlişkileri 1983-1989 Cilt I, 1983-1985, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara 2000

Türk-Bulgar İlişkileri 1983-1989 Cilt II, 1986-1987, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara 2006

Balkan Diplomasisi (Ortak Yazar Olarak), Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara 2001

O. FARUK LOĞOĞLU

İsmet İnönü and the Making of ModernTurkey, Ankara: İnönü Vakfı, 1998. ISBN 975-7951-01-3

FAİK MELEK

Hepsi Geldi Geçti: Dışişlerinde 43 Yıl, Milliyet Yayınları, İstanbul 1994

Türkler İdaresinde Cezayir/L’Algerie sous les Turcs, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara 1996

ALİ ENGİN OBA

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, İmge Yayınları Ankara, 1995

İSMAİL BERDUK OLGAÇAY

Perşembenin Gelişi

Tasmalı Çekirge

P.S.95

Dünden Kalanlar

Yok Olmanın İç Titreten Anlamsızlığı

Sergi 

ONUR ÖYMEN

Geleceği Yakalamak, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000

Türkiye’nin Gücü

Milliyet Yayınları, İstanbul 1998

Turkish Challenge (Rüstem Kitapevi)

Die Turkische Herausforderung (Önel Yayınevi)

Silahsız Savaş: Bir Mücadele Sanatı olarak Diplomasi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2002

AKIN ÖZÇER

İspanya Siyasi Tarihinde Bask Milliyetçiliği, Doğan Kitapçılık, İstanbul

ZEKİ ÖZTÜRK

Seçimlerde Paranın Gücü: Seçim Harcamalarının Finansman Şeffaflığı ve denetimi, Ebabil Yayınları, Ankara, 2006

ERGUN SAV

Diplomaturka (Anı-Anlatı), Bilgi Yayınevi, 2000 (248 sayfa)

Atatürk ve İki Büyük Türk Düşünürü: Namık Kemal-Ziya Gökalp, Bilgi Yayınevi  2001

Hint Masalları, Bilgi Yayınevi  2003

Küçük Kahraman Yavuz, Bilgi Yayınevi 2004 

Müsamere (Çocuk), Bilgi Yayınevi, 1999 (136 sayfa)

Cumhuriyet Bebeleri (Anı-Anlatı), Bilgi Yayınevi, 1998 (120 sayfa)

Halk Hikayeleri, Bilgi Yayınevi, 1998

Sakızlı Koy Kumpanyası Ve Rakıntılar (Anı-Anlatı), Bilgi Yayınevi, 1996

Yakut Balık (Çocuk), Bilgi Yayınevi, 1996

Kaplumbağa ve Kuşlar, Bilgi Yayınevi, 1996

Deli Deli (Anı-Anlatı), Bilgi Yayınevi, 1995

Rakı Sohbetleri (Anı-Anlatı), Bilgi Yayınevi, 1994

Nostaljik Muhabbetler, Bilgi Yayınevi, 1993

Diplo-dra-matik Anlatılar, Bilgi Yayınevi, 1992

Halk Hikayeleri, Bilgi Yayınevi, 1974-1998

Tiyatro Yazıları, Bilgi Yayınevi, 1964 

FIRAT SUNEL

Salkım Söğütlerin Gölgesinde (Roman), Profil Yayınları, Istanbul 2011)

Dr. MENTER ŞAHİNLER, 

Origine İnfluence et Actualité du Kémalisme

Editions Publisud, Paris, 1995

(Türkçe basım: Atatürkçülüğün Kökeni, Etkisi ve Güncelliği(Bu kitap, Almanca, Rusça, İspanyolca, Romence, İngilizce, Makedonca ve Arnavutçaya çevrilmiştir.), Çağdaş Yayınları, Istanbul 1997)

La Politique de la Turquie dans le conflit de Chypre en 1974

Les Presses du Palais-Royal, Paris, 1976 

(Türkçe basım: Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Siyaseti, Yeni Karar Matbaası, Istanbul 1979)

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme