10. Uluslararası Gençlik Buluşması Raporu

Fikir
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin düzenlediği farklı coğrafyalardan, farklı milletlerden, farklı ırklardan, farklı ten renklerine sahip ve farklı dilleri konuşan gençler ...
EMOJİLE

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin düzenlediği farklı coğrafyalardan, farklı milletlerden, farklı ırklardan, farklı ten renklerine sahip ve farklı dilleri konuşan gençler tek bir amaç uğruna 10. Uluslararası Gençlik Buluşmasında Arnavutluk‟un başkenti Tiran‟da bir araya geldi. Tüm farklılıklara rağmen gençlerin kendilerini tek bir vücut halinde hissederek hiç görmedikleri, din kardeşlerinin sorunlarını çözmek için kafa yordukları bu toplantı, geleceğe ümitle bakmak açısından büyük önem arz etmektedir. İyi niyet ve halisane duygularla gerçekleştirilen program, geleceğin gelmesini sabırsızlıkla bekleyen ve bir günü diğerine eşit olmayan gençleri bir çatı altında toplamayı amaçlamaktadır. 

10. Uluslararası Gençlik Buluşması 50 ülkeden 200 genç ile 21 Eylül Cumartesi akşamı açılış programıyla başladı. Kendi alanında uzman 12 konuşmacının ve 40 farklı ülkeden sunumlar yapan katılımcıların katkı sağladığı buluşma, “Ortak Tarih, Ortak Gelecek: Balkanlar” başlığı altında devam etti. 

Bu gayelerle gerçekleştirilen buluşma, İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt‟un açılış konuşmasıyla başlamıştır. Konuşmasına İDSB‟nin kuruluşundan bu yana geçirdiği süreci anlatarak başlayan Av. Ali Kurt konuşmasında; “Balkanlarda yapılacak her türlü çalışmaya katkıda bulunmayı canı gönülden istediklerini, bugün bu çalışmaları yapmazsak, geleceğe aydınlık bir şekilde bakamayacağımızı” belirtmiştir. 

Ali Kurt‟un ardından söz alan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut, tarihimizin bir parçası olan Arnavutluk‟un ve Balkanların bütünlüğüne dikkat çekti. 

ALSAR Başkanı Mehdi Gurra ise Arnavutluk‟taki en önemli sorunun ne yazık ki hiç sivil toplum kuruluşu bulunmaması olduğunu vurguladı. İDSB Konsey üyesi Adnan İsmaili “Cihad etmeli, İslam birliği kurmalıyız.” diyerek İslam Dünyası Sivil toplum Kuruluşları Birliği‟nin temel gayesine de vurgu yapmış oldu. 

Bir sonraki konuşmacı Genç İDSB Başkanı Cihad Terzioğlu ise konuşmalarında şu noktalara değindi: “İslam kardeşliğini pekiştirmek, İttihad-ı İslam’ı kurmak için kuşatıcı ve gerçekçi bir dilin yeniden üretilmesi gerektiğine inanan, birikimiyle dünyaya örnek olacak, yolu uzun, geleceği aydınlık bir gençlik inşaasını amaçlamaktayız… Ömer Muhtar’ın imanı bizde olduğu müddetçe bu diriliş neslinin inşaasını kimse engelleyemeyecektir.” 

Son olarak söz alan İDSB ve Rabia Platformu Genel Koordinatörü Cihangir İşbilir, Rabia‟nın ve Rabia Kuşağının önemine değinerek, bu bilincin tüm dünya Müslümanları için gerekli olduğundan bahsetti. Daha sonra bilge kral Aliya İzzetbegovic‟ten söz eden İşbilir, “putları reddet, idealleri koru!” diyen Aliya‟yı tanımak ve yeni Aliya‟lar yetiştirmek zorundayız, dedi. 

Konuşmaların ardından açılış programı yapılan duaların ardından sona erdi.

2. FORUM PROGRAMI 1. GÜN 

Ortak Tarih, Ortak Gelecek: Balkanlar başlığı altında gerçekleşen 10. Uluslararası Gençlik Buluşması‟nın Forum programının ilk oturumu 22 Eylül Pazar günü birbirinden kıymetli konuşmacıların, konukların katılımıyla ve Genç İDSB yönetim kurulu üyesi Mehmet Şerif Sarıkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 

“Balkanlardaki Müslüman Gençlerin Sosyal ve Eğitim Sorunları” başlıklı ilk oturumda öncelikle İDSB, Genç İDSB ve 10. Gençlik Buluşmasını tanıtan Burak Yurten ve Balkan ülkeleri ve İslam ülkeleri arasında iletişimi artırma yolları başlıklı konuşmasıyla İDSB Genel Koordinatörü Cihangir İşbilir konuşmalarıyla yer aldı. 

Sırbistan Müslüman gençliğinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı konuşmasıyla Shaha Hyseni, Makedonya‘daki Müslüman gençlerin sorunları ve çözüm önerileri başlıklı konuşmasıyla Esma Armani, Romanya‘daki Müslüman gençlerin sorunları ve çözüm önerileri başlıklı konuşmasıyla Engin Kerim ve Yunanistan Müslüman gençlerinin eğitim ve sosyal sorunları başlıklı konuşmasıyla Genç İDSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Manaf sunumlarını gerçekleştirdiler.

Bunun yanı sıra, Arnavutluk gençlerinin eğitim ve sosyal sorunları hakkındaki sunum sonrası Bilal Enis Bahadır Bosna-Hersek Müslüman gençlerinin sorunları ve çözüm önerilerinden ve Mehmet Eminov Bulgaristan Müslüman gençlerinin sorunları ve çözüm önerilerinden bahsetti. 

Namaz ve kahve molası ardından, Prof. Dr. Kani Nesimi Doğu ve Batı arasında İslam‟ın merkezi “Balkanların Medeniyet Zenginliği” hakkında konuşmasını gerçekleştirdi. Aliya İzzet Begovic’in dava arkadaşı İlyas Ramazanoğlu, Şevki Yılmaz ve Arnavutluk’tan eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve siyasetçi Abdi Baleta katılımlarıyla ile programın ilk gününü renklendirdiler. 

Oturumlar arası soru cevaplar ve İslam dünyasının farklı ülkelerinden gelen gençlerin katılımıyla 10. Uluslararası Gençlik Buluşması‟nın birinci günü tamamlanmış oldu. 

3. FORUM PROGRAMI 2. GÜN 

Forumun ikinci günü, 23 Eylül Pazartesi gününde sunumlar Genç İDSB Yönetim Kurulu Üyesi Emre Erdoğan‟ın moderatörlüğünde dört oturumdan oluşmuştur. İkinci günün ana teması İslam Dünyasının Balkan ülkeleriyle ilişkileri olup özel olarak Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy işlenmiştir. 

Günün başlangıcında, konuşmacıların sahneye davetinden önce moderatör tarafından kısaca “Balkanlarla ilişkilerin öneminden, şu an ilişkilerimiz ne konumda olduğundan ve ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz” şeklinde üç ana başlıktan bahsedilmiştir. Programın ilk oturumunda Akea’dan Heset Brahimi Kosova‟nın Uluslararası platformda tanınmaması problemi ve çözüm önerilerinden, Vizyoniem’den Asip Xhaferi Makedonya‟nın bölünmüşlük problemi ve çözüm önerilerinden, son olarak Alsar Vakfı’ndan Dr.Edvin Cami ise Arnavutlukta Müslüman kimliği probleminden bahsetmişlerdir. 

Verilen kısa bir aradan sonra başlayan ikinci bölümde UETD (Avrupa Türk Demokratlar Birliği) ‘den Yunus Yıldırım Almanya‟nın Balkan ülkeleriyle ilişkisinden detaylıca bahsetmiş, ardından CEI Nahla Derneği‟nden Semira Budic ve Amina Selimovic Bosna Hersek‟in Başkanlık probleminden bahsetmiş ve çözüm önerilerini sunmuşlardır. Genç İDSb yönetim kurulu üyesi Gencer Kaplan da “Mehmet Akif, Balkanlardan Türkiye‟ye” adlı sunumuyla milli şairimizi çeşitli yönleriyle hatırlatmıştır. 8 

İkinci aradan sonra programın üçüncü kısmında ise Novi Pazar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Didic “İslam Dünyasının Balkanlarla İlişkisinin Dünü-Bugünü ve Yarını” adlı konuşmasıyla katılımcılara hitap etmiştir. 

Forumun ikinci gününün dördüncü ve son bölümünde ise PKPIM’den Anvar Manap “Malezya‟nın Balkan ülkeleriyle ilişkisini‟ işlemiştir. Ardından Studenten Uni Nederland’dan, Ömer Karaca “Hollanda’nın Balkan Politikalarının ve Müslümanlarla İlişkilerinin Sosyal, Akademik ve Resmi Yönü” açılarından tahlilini yapmıştır. Ardından WD Muhammed Community’den Agieb Bilal konuşmalarını yapmış ve son olarak da Wonder‟dan Yasemin Bozkurt konusu “Wonder’in Avrupa ve Balkanlardaki Faaliyetleri” olan sunumunu gerçekleştirmiştir. 

Balkanların coğrafi, siyasi, ekonomik açıdan olduğu kadar, ortak tarihimiz, kültürel ve insani bağlarımız bakımından da Türkiye için öncelik taşıdığına işaret edilmiş, bu bağlamda ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimiz hususunda ise bizler başta STK üyeleri olarak, konuşmacılar tarafından defalarca kez dile getirildiği üzere, diplomatik yollardan ziyade “soft power” olarak nitelendirilen bu sivil toplum gücünü en etkili şekilde kullanarak, Balkan Müslümanları ile sürekli ve tabi bağlar kurmak asli görevlerimizden olmalıdır denilmiştir. Forumun 1. Günü ile aynı şekilde her oturumun ardından soru-cevap bölümü ile konuşmacıların yorumlarının da alındığı ikinci gün programı sona ermiştir. 

4. FORUM PROGRAMI 3. GÜN 

Forum programının 3. Gün oturumu 24 Eylül Salı günü birbirinden kıymetli konuşmacıların ve konukların katılımıyla Genç İDSB yönetim kurulu üyesi Gencer Kaplan‟ın moderatörlüğünde tamamlanmıştır. 

Suriye ve Mısır özel forumu ilk oturumda Genç İDSB yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Karakelle ‘’Ortadoğu’yu Nasıl Okumalıyız, Ne Şekilde Ele Almalıyız’’ temalı tebliğini sundu. Ardından Genç Divan Akademi adına Ahmet Büyükgümüş‟Suriye‟de Ne Oluyor‟‟ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bu oturumdaki sunumların tamamlanmasıyla soru-cevap kısmına geçildi. 

Kahve molasının ardından 2.oturum başladı. Bu oturumda Genç Hareket Başkanı Sıtkı Sezgin Kızılkoca “Suriye ve Mısır’da Gerçekleşen Olaylar için Biz Ne Yaptık, Ne Yapabiliriz?’’ adlı konuşmasını gerçekleştirdi. Sunum sonrası soru cevap kısmına geçildi. 

Forum programının 3. ve son gününde Akademik Forumun neticesinde ortaya çıkan deklarasyonun okunması için Genç İDSB Başkan Yardımcısı Cihad Adıgüzel sahneye çıkarak yapılmış çalışmalardan derlenen sonuç bildirisini okudu. 

Deklarasyonun okunmasından sonra İDSB Genel Koordinatör Yardımcısı Yusuf Kara sahneye gelerek kapanış konuşmasını yaptı. Daha sonra hediye takdimleri ve aile fotoğrafı ile forum programları son buldu.

10. ULUSLARARASI GENÇLİK BULUŞMASI TİRAN DEKLARASYONU 

İslam Dünyası‟nın dört bir yanından, özgürlük ve cesareti bayrağıyla tüm Dünya‟ya gösteren; Balkanların Müslüman yurtlarından Arnavutluk‟a gelen siz değerli kardeşlerimi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. 

Kıymetli kardeşleriz, Tiran‟da 10.sunu düzenlediğimiz Gençlik Buluşmamızın kapanış oturumunda deklarasyon metnimizin açıklamasına geçmeden önce İslam Birliğinin nüvesini teşkil ettiğine inandığımız bu salondaki birlikteliğimizin çok değerli olduğunu söylemek istiyoruz. Cenab-ı Allah‟a şükürler olsun ki; Müslümanların tarihteki en büyük ayrılıkları ve acı buhranları yaşadığı 21. Yüzyıl bizleri yeniden bir araya getirecek olan yeni imkanların sebepleri oldular. Bugün bizler İslam Birliği gayesiyle toplanabildiysek bu; salonda Arakan‟dan, Filistin‟e; Bosna‟dan Urumçiye, Kahire‟ye, Şam‟a ve Halep‟e kadar isimlerini dahi bilmediğimiz kardeşlerimizin duaları sayesindedir. 

Değerli kardeşlerimiz, görkemli açılış törenimizin ardından üç gün boyunca devam eden forumlarda birbirinden değerli konuşmaları dinledik. Bugünden sonra hepimiz içimizdeki ümmet şuurunu yenileyerek ve heyecanımızı tazeleyerek ülkelerimize geri gideceğiz. Forumlar boyunca kötü bir haber de aldık. Tüm İslam Alemi‟ne örneklik teşkil eden İhvan-ı Müslimin teşkilatının kapatılmaya çalışıldığını öğrendik. Bugün Mısır‟daki kardeşlerimizin durumuna üzülsek de biliyoruz ki; bu kapatma girişimi ve İslam Dünyası‟nda devam eden zulümler, tarihin akışı içerisinde ancak bir zerre hükmündedir. Şüphesiz ki; Allah nurunu tamamlayacak ve istikbal İslam‟ın olacaktır. 

İslam Dünyası‟nın özeti mahiyetindeki kıymetli kardeşlerimiz, zamanın akışının hızlandığı bir dönemdeyiz. Doğu‟dan Batı‟ya Kuzey‟den Güney‟e yeni bir Dünya‟nın tartışıldığı bu dönemde tüm insanlığa huzur getirecek dinimizin usul ve esaslarını anlattığımız çalışmalarımız inşallah etkin sonuçlar doğuracaktır. Unutmayalım ki; bugün karşımızda ne „‟Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluklar‟‟ ne de bütün Dünya‟ya nizam verme gücünde ve hevesinde kolonyal medeniyet vardır. Ekonomiden siyasete ve hukuka kadar temellerinden çatırdayan bu yapı karşısında insanlığa söyleyecek sözlerimiz olduğunun tarihi sorumluluğuyla çalışmalarımıza şekil vermemiz gerekiyor. 

Bu çerçevede 10. Gençlik Buluşmamızda şu kararları aldığımızı ilan ediyoruz: 

1. Mısır Mahkemelerince kapatılma kararı verilen Müslüman Kardeşler Teşkilatı‟nın yanındayız. Mısır‟da demokrasinin ve hukuk devleti ilkelerinin tesis edilmesi için Müslüman Kardeşlerin siyaset alanına katılımının sağlanması bir öncelik ve gerekliliktir. Müslüman Kardeşler yönetimi dışlandığı ve mensupları zindanlarda işkenceye uğradığı sürece Mısır yönetimi zalim olarak anılacaktır. 

2. İslam Dünyası‟nın her yanında Müslümanların karşılaştığı çifte standartlar ve maruz kaldığı baskılar sürdürülebilir işbirliğini ve iletişimi zorunlu kılmaktadır. Sivil Toplum arasında birliği sağlamak için çalışılacak; bu çerçevede hükümetler düzeyinde baskı grubu faaliyetleri yapılacaktır. 

3. Tüm Müslüman ülkelerde Balkanların maddi ve manevi gelişimine yardımcı olmak için çalışmalarda bulunulacak ve hükümetler düzeyince lobi faaliyetleri yapılacaktır. 

4. Çalışmalarımızda İslam Dünyası‟nın problemlerinin öğrenilmiş çaresizlik olarak sunulmasının önüne geçilecek ve ortak sorunlarımıza yönelik geliştireceğimiz ortak stratejilere önem verilecektir. 

5. İslam ülkeleri barış merkezli yeni bir Dünya‟nın tesisi için kendi barış inşa mekanizmalarını geliştirmelidir. 

6. İslami eğitimin güncel sorunlara cevap verecek şekilde biçimlendirilmesi ve yeni araçları etkin şekilde kullanacak yöntemlerin geliştirilmesi Müslüman gençlerin manevi gelişimi için büyük öneme sahiptir. Sivil Toplumun genç mensupları olarak bu alanda çalışmalar yapmak önceliğimiz olacaktır. 

7. Müslümanların maruz kaldıkları gayri hukuki uygulamaları tüm İslam Dünyası‟nda takip edecek insan hakları merkezleri kurulmalıdır. 

8. Müslümanların ortak sorunlarını Dünya kamuoyuna taşımayı amaçlayan iletişim ağları kurulacak ve bu kapsamda faaliyet göstermek amacıyla kurulan R4BIA Platformu desteklenecektir. 

9. Ümmet olma şuurunun tesisi için Müslüman öğrenciler arasında değişim programları organize etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları nezdinde çalışmalar yürütülecektir. Eğitim sistemleri içerisinde bu programları kalıcı kılmak için hükümetlerle işbirliği halinde projeler geliştirilecektir. 

10. Balkanlardaki STK‟ların Müslümanların diyaloğunu amaçlayan işbirliği çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

11. Balkanlardaki tarih kitaplarında İslam‟la ilgili bölümlerin yeniden düzenlenmesi için kendi hükümetlerimiz nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunulacaktır. Özellikle Osmanlı dönemiyle ilgili tahriflerden tarih kitaplarının temizlenmesi için çalışmalarda bulunulacaktır. 

12. Balkanlar‟da en az organize olmuş İslam ülkesi olan Arnavutluk için STK‟larla özel bir toplantı yapılması zaruridir. Balkanlarla ilgili özel bir toplantının yapılması için İDSB Yönetimi‟ne tavsiyede bulunulacaktır. 

13. Önümüzdeki toplantıya kadar Arnavutluk‟tan evraklarını gönderen STK‟ların İDSB üyeliği için çalışmalar yürütülecektir. 

14. Arnavutluk‟taki okullara din dersleri konulması ve STK‟ların bu alanda yapacakları çalışmaların daha etkin olabilmesi için işbirliği çalışmaları yapılacaktır. 

15. Arnavutluk‟ta tarihi ve İslami değerlerin nasıl kaybedildiğiyle ilgili özel bir toplantı düzenlenmelidir. Bu konuda Türk ve İslam eserlerinin korunması amacıyla çalışan TİKA‟ya da tavsiyede bulunulacaktır. 

10. Gençlik Buluşmamız sonucunda aldığımız bu kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; bir sonraki toplantımızda tekrar bir araya gelmenin duasıyla herkese Allah‟a emanet ediyoruz. Allah‟ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun.

10. Uluslararası Gençlik Buluşması-Tiran 2013