Diş kirası ne demektir? Diş kirası anlamı

Kültür Sanat
Eski ramazanlarda iftara gidilirken saray ve konaklarda misafirlere verilen hediyeler için kullanılan bir tabir olan diş kirası ne demektir? Diş kirası nedir? Diş kirası anlamı… Diş kirası ne de...
EMOJİLE

Eski ramazanlarda iftara gidilirken saray ve konaklarda misafirlere verilen hediyeler için kullanılan bir tabir olan diş kirası ne demektir? Diş kirası nedir? Diş kirası anlamı… Diş kirası ne demek kısaca… Diş kirası ile ilgili bilgiler… 

Osmanlı Devleti’nde, Ramazan ayında saray ve konaklarda her akşam iftar yemeği verilmesi yerleşmiş bir gelenekti. Bu iftarlardan sonra misafirlere ve özellikle fakir kişilere yemeğin ardından diş kirası adı altında çeşitli hediyeler dağıtılırdı. Bazı kaynaklarda, Fatih Sultan Mehmet devrinde veziriazamlık yapan Mahmut Paşa’nın düzenlediği ziyafetlerde pilav içine altın paralar koydurduğu ve bu altınları bulanın ona sahip olduğu geçmektedir. Bu uygulamanın sebebinin, vezirlerin zenginlik ve cömertliklerinin derecesinin etrafındakilere ve halka gösterme amacı taşıdığı da söylenebilir.

Diş kirası, daha sonraki dönemlerde yarı resmi bir nitelik kazanmıştır. Bu iftar yemeklerine ziyafet vereni tanımayanlar da gelebiliyordu. Bu ziyafetler davet sahipleri tarafından bir itibar ölçüsü olarak görünmeye başlamıştı. Hediye verme geleneği özellikle sultan saraylarında uygulanmaktaydı. Bu ziyafetlere gidenler  iftardan sonra harem ağası vasıtasıyla saygılarını bildirdikten sonra harem ağası onlara hediyelerini verirken öpüp başına koyar öyle teslim ederdi. Davetliler aynı şekilde hediyelerini alırlardı. Bu gelenek, II. Meşrutiyet ile birlikte sarayın eski durumunu kaybetmesi ve bu geleneği uygulayacak konak sahiplerinin kalmaması gibi nedenlerle yavaş yavaş ortadan kalkmıştır.

Vezirlerin kapı halkı olan delilerin, maiyetinde bulundukları kişinin azlinden sonra halktan zorla aldıkları paraya da diş kirası denirdi. Bu gibi durumlarda deliler hayvanları halka besletir ve kendilerinin iaşesini diş kirası adı altında halktan temin ederlerdi.