Sözleşmeliye Ek Ücret Umudu

İş Dünyası
Sağlık Bakanlığı‘na bağlı kurum ve kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenerek çalıştırılan sözleşmeli persone...
EMOJİLE

Sağlık Bakanlığı‘na bağlı kurum ve kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenerek çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin 2010 hizmet sözleşmesinin, ”Personel belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez” ve ”Kurum, sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir” şeklindeki hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 12. Daire’de dava açtı.Daire kararında, sözleşmeli personel istihdamının fazlaca yaygınlaştığı ve birçok kamu kurumunda uygulandığı belirtildi.

Sözleşmeli personele ilişkin özel düzenleme içeren birçok kanun ve kanun hükmünde kararname bulunduğuna işaret edilen kararda, bu yaygın uygulamaya rağmen sözleşmeli personelin istihdam esaslarını, sayılarını, unvanlarını, niteliklerini, parasal haklarını, sözleşme
şartlarını belirleyen ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir düzenleyici kurallar bütünü bulunmadığı vurgulandı.

Daire, ”Personel belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır” ve ”Kurum, sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir” düzenlemeleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığından bu maddeler yönünden yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti.

”Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresinin ise üst hukuk normlarına aykırılık teşkil ettiğini kanaatine varan daire, bu maddenin yürütmesini durdurdu.