Pazartesi Sendromunu Kim Nasıl Yaşıyor?

İş Dünyası
Çalışanlar arasında Pazartesi günü işe gitmenin ayrı bir zorluğu olduğu hep konuşulur. Yeni bir haftanın başlıyor olması ve Pazartesi gününün hafta sonuna olan uzaklığı, motivasyonda düşüklüğe sebep o...
EMOJİLE

Çalışanlar arasında Pazartesi günü işe gitmenin ayrı bir zorluğu olduğu hep konuşulur. Yeni bir haftanın başlıyor olması ve Pazartesi gününün hafta sonuna olan uzaklığı, motivasyonda düşüklüğe sebep olabiliyor. Bakın bilimsel bir araştırma Türkiye’de Pazartesi sendromunun nasıl yaşandığına dair ne gibi ipuçları veriyor.
 
Hafta içinde herhangi bir gün ve Pazartesi günü çalışanların kaygı düzeylerindeki değişiklikleri incelemek ve karşılaştırmak amacıyla Yasin Bez önderliğinde yapılan çalışmada, bir vergi dairesinde çalışan kişilerden çeşitli bilgiler toplandı. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni hal gibi sosyodemografik bilgiler yanında sürekli kaygı hali ile durumsal kaygı düzeyi, depresyon seviyesi ile ilgili ölçümler yapıldı.
 
Haftanın iki farklı gününde ölçülen kaygı düzeylerine bakıldığında, çalışanların Pazartesi günündeki kaygı düzeyinin Perşembe gününden yüksek olduğu görüldü. Bunun yanında memurların genel olarak kaygı düzeylerinin hafif olduğu  ve depresyon riski taşımadıkları gözlendi. 30, 40 ve 50 yaş civarındaki çalışanların Pazartesi günü ölçülen kaygı düzeyleri ise 20 yaşlarındaki çalışanlardan daha yüksek çıktı. Bunun yanı sıra daha fazla iş tecrübesine sahip olan çalışanların daha az tecrübesi olanlara göre; düşük eğitim seviyesinde bulunan çalışanların da daha yüksek eğitim seviyesindekilere oranla Pazartesi günkü kaygı düzeylerinin yüksek olduğu gözlendi. Ayrıca Pazartesi günleri kadınların  erkeklere göre; memurlarınsa yöneticilerine göre daha fazla kaygı yaşadığı görüldü.
 
Araştırmacılar, haftanın ilk çalışma günü olan Pazartesi günü çalışanların daha fazla kaygı yaşıyor olması nedeniyle, iş yoğunluğunun haftanın diğer günlerine dağıtılmasının motivasyon açısından faydalı olabileceğini vurguluyor.

Ajanspsikoloji.com