İşsizlik Cinsiyete mi Bağlı?

İş Dünyası
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan araştırma, uzun süreli işsizliğin her eğitim seviyesi için kadınlarda daha yaygın olduğunu ortaya koydu. P...
EMOJİLE

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yapılan araştırma, uzun süreli işsizliğin her eğitim seviyesi için kadınlarda daha yaygın olduğunu ortaya koydu.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Duygu Güner ve Burak Darbaz tarafından 2006 Hanehalkı İş Gücü Anketi (HİA) ham verileri kullanılarak hazırlanan BETAM araştırmasına göre, Türkiye işgücü piyasası, iş gücüne katılım, işsizlik oranı gibi önemli göstergelerde cinsiyete bağlı olarak büyük farklılıklar gösterirken bu farklılıklar işsiz kalma sürelerine de yansıyor.

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs 2009 işsizlik süreleri istatistikleri incelendiğinde bu farklılaşma görülürken, işsizler arasında uzun dönemli işsizlerin payı kadınlarda yüzde 33 iken, erkeklerde yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Kısa dönemli işsizlik ise, işsiz erkekler arasında daha yaygın bir durum olarak ortaya çıkarken, erkeklerde kısa dönemli işsizlerin toplama oranı, kadınlardakinden 6 yüzde puan daha yüksek oldu.
Araştırmada, işsiz kadınların eğitim seviyelerinin işsiz erkeklere göre yüksek olduğu görülürken, dikkati çeken bir diğer nokta ise, üniversite mezunu kadınların ağırlığı oldu.
İşsiz erkekler arasında üniversite mezunlarının payı yüzde 9.4 olarak belirlenirken, kadınlarda bu pay yüzde 21.3 düzeyinde bulunuyor.

İşsiz kadınların yüzde 39.6’sı lise mezunu iken aynı oran erkeklerde yüzde 25.4 olarak tespit edildi.
Çalışan kadınların erkeklere kıyasla daha büyük bir kısmı üniversite mezunu iken, kadınlarda bu oran yüzde 30.5, erkeklerde ise yüzde 13.8 olarak belirlendi.

Araştırmaya göre, uzun süreli işsizliğin her eğitim seviyesi için kadınlarda daha yaygın olduğunu gösteriyor