Doğum borçlanması şartları neler?

İş Dünyası
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sigortalı olmadıkları dönemde doğum yapan annelere borçlanma hakkının tanınmasıyla ilgili bir çalışma bulunmadığını bildirdi. CHP Edirne Milletvek...
EMOJİLE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sigortalı olmadıkları dönemde doğum yapan annelere borçlanma hakkının tanınmasıyla ilgili bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Müezzinoğlu, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla, 2014’ten itibaren yapılan değişiklikle sigortalı kadınların da doğum borçlanması yapmalarına imkan sağlandığı, doğum borçlanma sayısının çocuk bakımından üçe çıkartıldığını anımsattı.

Müezzinoğlu, doğum borçlanması yapılabilmesi için öncelikle sigortalı tescilinin olması, kısa ya da uzun vade sigorta kolları yönünden prim ödenmesi ve daha sonra doğum yapılması ile doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek üzere prim ödenmemiş sürelerin bulunması gerektiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda bu maddeye ilişkin verilen önergenin gerekçesinde ‘Doğum yapan kadın sigortalıların çalışmamış olmaları durumunda çocuklarının daha sağlıklı yetiştirilmesi ve bakımının anneleri tarafından yapılması sırasında işten ayrılmış olmaları nedeniyle bu sürelerini daha sonra borçlanabilmelerine imkan sağlanmıştır’ ifadesinin yer aldığını vurgulayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

‘5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi kadın sigortalıların borçlanma yapabilmeleri için tescil edilerek adlarına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılmıştır. Bununla ilgili açılan bir dava sonucunda Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin kararında ‘ancak 5510 sayılı Kanunun 41. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk kısmında yer verilen borçlanma imkanı, çalışırken ücretsiz doğum ya da analık izni kullanılan sürelere ilişkindir ki bu doğal olarak daha önce sigortalı olmayı gerektirir. Aynı bendin ikinci kısmındaki borçlanma imkanı ise doğrudan ve sadece 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadına tanınmış ve borçlanacağı süre (doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmayacağı süre) olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu imkandan yararlanabilmek için de geçmişte hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigortalılık tescilinin yapılmış olması gerekli sayılmalıdır, hükmü verilmiştir. Sigortalı olmadıkları dönemde doğum yapan annelere borçlanma hakkının tanınması ile ilgili kurumca yapılan bir çalışma bulunmamaktadır.’