36 Müfettiş Yardımcısı Alınacak

İş Dünyası
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre 21 gıda, 9 ziraat mühendisi (6 bitki koruma bölümü, 3 zootekni bölümü) ve 6 veteriner hekim olmak ...
EMOJİLE

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Duyuruya göre 21 gıda, 9 ziraat mühendisi (6 bitki koruma bölümü, 3 zootekni bölümü) ve 6 veteriner hekim olmak üzere toplam 36 müfettiş yardımcısı alınacak.

Sınav 29 Aralık 2010 tarihinde Ankara’da (bilahare yayımlanacak sınav merkezlerinde) Saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Sınava en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden gıda ve ziraat mühendisi (bitki koruma ve zootekni bölümlerinden) ve veteriner hekim olarak mezun olmaları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar katılabilecek.

Ayrıca gıda ve ziraat mühendisi (bitki koruma ve zootekni bölümü mezunu) ve veteriner hekim adayların, 2009 KPSS (A grubu ve öğretmenlik) ile KPSS 2010 lisans sınavlarından birine katılmış ve bu sınavlarda KPSS-P/3 puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları olmaları şartı aranacak.

Başvurular, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına 13 ve 23 Aralık 2010 günü mesai bitimine kadar yapılacak.

Adaylar sınav ile ilgili diğer bilgiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı internet sitesinden temin edebilecek.

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU MUHASEBE STANDARDI 13 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Muhasebe Standardı sınavla, 13 muhasebe standardı uzman yardımcısı alacak.

Gazetelerde yer alan ilana göre sınava, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri, muhasebe ve finansal yönetim, maliye, işletme, işletme bilgi yönetimi, işletme-ekonomi, işletme enformatiği, işletme mühendisliği, bankacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, ekonomi, ekonomi ve finans, endüstri mühendisliği, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, sermaye piyasası, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, uluslararası finans, uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinden veya yetkili makamlarca bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı fakülte ve yüksekokulların bölümlerinden birisini bitirmiş olanlar katılabilecek.

Adaylarda ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2009 KPSS/1 ve 2010 KPSS/1) sonuçlarına göre KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları şartı aranacak.
Yabancı dilde ise İngilizce dili için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2009 KPSS/1 ve KPSS/1) sonuçlarına göre yabancı dil sınavından en az 48 doğru cevabı olmak veya İngilizce dili için ÖSYM tarafından her yıl Mayıs ve Kasım aylarında yapılan Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS 2008 Kasım/KPDS 2009 Mayıs/KPDS 2010 Mayıs) en az 80 (B) puan almış olmak yada son 2 yıl içinde internet-based TOEFL en az 79, Computer-based TOEFL en az 200, Paper-based TOEFL en az 500 puan almış olmak da adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.

Yazılı sınavın yeri, tarihi ve saati adaylara ayrıca bildirilecek.

Adaylar başvurularını 1 Aralık 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar Türkiye İş Kurumuna şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuracaklar. (Kurulun personel alımına yönelik ilanı, Türkiye İş Kurumunca 22 Kasım 2010 tarihinde yayımlanmıştı)
Türkiye Muhasebe Standardları Kurulu, denetlenmiş finansal tabloların sunumunda, finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesini ve benimsenmesini sağlamak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamak amacıyla kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş.

TRAKYA VE DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALACAK

Trakya ve Doğu Marmara (MARKA) Kalkınma Ajansları da sınavla personel alacak.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere 5 uzman, 1 iç denetçi ve 1 destek personel alımında bulunacak.

Sınav, 3-6 Ocak 2011 tarihlerinde İzmit’te Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı numarı 72/A adresinde gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını, 13-24 Aralık 2010 tarihlerinde mesai saatleri içinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansına yapacaklar.

TRAKYA KALKINMA AJANSI

Trakya Kalkınma Ajansı ise, TR21 Düzey 2 Bölgesi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) için 13 uzman, 1 iç denetçi ve 3 destek personeli alacak.

Trakya Kalkınma Ajansının merkezi Tekirdağ olduğundan, ajansın faaliyet alanını Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri oluşturduğu için, sınavda başarılı olanlar bu illerden, ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalıştırılacak.

Sınav, 21-24 Aralık 2010 tarihlerinde Tekirdağ’da gerçekleştirilecek.
Başvurular, 7 Aralık 2010 tarihinde saat 17.00’ye kadar Trakya Kalkınma Ajansına (Ertuğrul Mahallesi Rakoczi Caddesi numara 5 kat 1 merkez Tekirdağ) yapılacak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BÜRO PERSONELİ ALACAK

Bu arada Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, 4 büro personeli alacak.
Gazetelerde yer alan ilana göre Erciyes Üniversitesinin Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, ücretleri Döner Sermaye İşletmesinden karşılanmak üzere 4 büro personeli alınacak.
Adaylar başvurularını ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Erciyes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapacaklar.

Ayrıntılı bilgi www.erciyes.edu.tr adresinden temin edilebilecek.