2200 Doktor İstifa Etti

İş Dünyası
Kamuda çalışan 54 bin doktordan yaklaşık yüzde 5’i yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tercihini özel muayenehanesinden yana kullandı. Ayrılan doktorların yerine emekli doktorlar görev ya...
EMOJİLE

Kamuda çalışan 54 bin doktordan yaklaşık yüzde 5’i yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tercihini özel muayenehanesinden yana kullandı. Ayrılan doktorların yerine emekli doktorlar görev yapmaya başladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tam Gün Yasası’nın bakanlığının hekim kaybı açısından bilançosunu açıkladı. Akdağ’ın verdiği bilgiye göre, söz konusu yasanın uygulamaya girmesinin ardından 30 Eylül 2010 tarihine kadar geçen sürede bakanlığa bağlı hastanelerde çalışan 2 bin 192 hekim görevinden istifa etti. Bakan Akdağ, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamuoyunda “Tam Gün Yasası” olarak bilinen ve 21 Ocak 2010 tarihinde TBMM’de kabul edilerek, 30 Ocak’ta resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin soru önergesini yanıtladı. Akdağ’ın yanıtı hekimleri “ya hastane ya muayenehane” tercihine zorlayan düzenlemenin, Sağlık Bakanlığı’na bilonçosunun 2 bin 291 hekim olduğunu ortaya koydu.

Açığı emekli doktorlar kapattı

Akdağ’ın verdiği bilgiye göre, devlet hastanelerinde çalışan doktorlara 30 Temmuz 2010’a, üniversite hastanelerinde çalışanlara ise 30 Ocak 2011’e kadar “ya hastane ya muayenehane” seçme zorunluluğu getiren yasanın uygulamaya girmesiyle beraber, 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle bakanlığa bağlı hastanelerden istifa eden doktor sayısı 2 bin 192 oldu. Akdağ, “Buna karşın aynı yasa kapsamında daha önce emekli olan veya istifa eden doktorlardan bin 534’ü bu süre içinde tekrar açıktan bakanlığımız kadrolarına atanmıştır” bilgisini verdi. Akdağ, “Tam gün yasası ile doktorlarımızın istifa etmeleri değil, teşvik edilerek tam zamanlı olarak kamuda hizmet vermeleri hedeflenmiştir” görüşünü savunsa da, tam gün yasası nedeniyle bakanlığın fiili hekim kaybı 658 oldu.

Bakan Akdağ, Akçay’ın üniversitelerin tıp fakültelerinden istifa etmesi beklenen öğretim üyeleriyle bu istifaların tıp eğitimini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği yolundaki sorusunu yanıtlarken de, tıp fakültelerinde 9 bin öğretim üyesi bulunduğunu, bunlardan sadece 986’nın yarı zamanlı olarak çalıştığını belirtti. Akdağ, şu görüşleri dile getirdi: “Tam gün yasasının ilgili maddesinin yürürlüğe girmesiyle bu öğretim üyelerinin çoğunluğunun üniversitede kalıp öğretim üyesi olarak çalışmaya devam edeceği öngörülmektedir. Ayrıca yarı zamanlı çalışan öğretim üyelerinin tam zamanlı çalışma düzenine geçmesiyle eğitim ve araştırma faaliyetlerine daha fazla zaman ayıracakları ve hastahane-muayenehane bölünmüşlüğünün ortadan kalkması ile daha verimli olacakları öngörülmüştür.”