Yezidilik nedir? Yezidilik ülkemizde nerelerde yaygındır?

İnanç
Yezidilik nedir? Adi b. Müsafir kimdir? Mushaf-ı Reş nedir? Kitabu’l-Cilve nedir? Melek Tavus nedir? Yezidilik nasıl ve nerede ortaya çıkmıştır? Yezidiler veya diğer adıyla Ezidiler kimlerdir? Y...
EMOJİLE

Yezidilik nedir? Adi b. Müsafir kimdir? Mushaf-ı Reş nedir? Kitabu’l-Cilve nedir? Melek Tavus nedir? Yezidilik nasıl ve nerede ortaya çıkmıştır? Yezidiler veya diğer adıyla Ezidiler kimlerdir? Yezidilik kısaca…

Yezidilik daha çok Türkiye, Irak, Suriye ve İran’da görülen bir inanıştır. Yezidiler kendilerine Ezidi derler. Günümüzde yaklaşık 750 bin civarında Yezidi olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de Siirt, Batman, Mardin, Urfa ve Diyarbakır’da 50.000 civarında Yezidi yaşamaktadır.

Yezidiliğe asıl şeklini 12. yüzyılda yaşamış olan Adî b. Müsafir vermiştir. Yezidiler, Mushaf-ı Reş (Kara Kitap) ve Kitabu’l-Cilve (Vahiy Kitabı) isimli kitaplarını kutsal sayarlar.

Yezidiliğe göre;

Tanrı evreni yaratmış ve onun idaresini Melek Tâvus’a devretmiştir. Melek Tâvus yedi melekle birlikte dünyayı idare eder. Yedi melekten her biri yedi yezidi önderde bedenlenmiştir. Yezidilerin belli bir ibadethaneleri yoktur. Şeytan, mel‘un, lânet gibi kelimeler Melek Tâvus’u ima ettiği düşüncesiyle telaffuz edilmez.